סירוב לבדיקת שכרות

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

סירוב לבדיקת שכרות מביא לכך שמבחינת החוק רואים במסרב כמי שעבר עבירת נהיגה בשכרות.

הוראות החוק קובעות שעל כל נהג מוטלת החובה להיבדק ולשתף פעולה עם המשטרה בבואו לעבור בדיקת שכרות.

חשוב לדעת כי אין חוק שמתיר למשטרה להכריח נהג לעבור את בדיקת השכרות.

עוד חשוב לדעת, שסירוב לבדיקת שכרות מביא לכך שאותו נהג ייחשב כמי שנהג בשכרות ברף הגבוה.

סירוב לבדיקת שכרות – באילו מקרים?

סירוב לעבור בדיקה הנוגעת לשכרות לא חייב להיות במילים. במקרים מסוימים רואים נהג כמסרב על בסיס התנהגותו.

לדוגמא, ייתכן מצב בו נהג יודיע לשוטר הבודק שהוא מוכן לעבור בדיקת שכרות, אך בפועל – לנשוף נשיפות קצרות למכשיר הינשוף, בניגוד להוראות השוטר.

במצב כזה, תינתן לנהג האפשרות לחזור על הבדיקה לאחר מספר דקות, תוך כדי הבהרה שאם לא ייתן דגימה כראוי – יראו בו כמי שסירב לבדיקת השכרות.

פסיקת בית המשפט על סירוב לבדיקת שכרות במקרה בו הנהג "לא הצליח" לנשוף כראוי

בפסק הדין תת"ע 3408-04-14 מ"י נ' דייט הנאשם התבקש על ידי שוטר לתת דגימה באמצעות מכשיר הינשוף.

הנאשם הסכים לנשוף למכשיר הינשוף, אך עשה זאת בניגוד להוראות השוטר.

הנאשם נשף נשיפות קצרות ולא מעומק הריאות כפי שנתבקש.

השוטר אף הדגים לנאשם כיצד יש לתת את הדגימה, אך הנאשם כשל שוב ושוב.

לאחר שניתנו לנאשם 6 הזדמנויות לנשוף למכשיר הינשוף, החליט השוטר כי הנהג מסרב לעבור את בדיקת השכרות.

בית המשפט פסק בסופו של דבר כי לנאשם לא היה מצב רפואי שמצדיק את אי היענותו לתת דגימה, ולכן – הנאשם הכשיל את הבדיקה ובעצם סירב לעבור אותה.

במקרה בו לנהג הנבדק לא תהיה סיבה טובה לכך שלא הצליח לתת דגימה כראוי, יראו בו כמי שעבר על הוראות סירוב לבדיקת שכרות.

תירוץ טוב להכשלת בדיקת הינשוף יהיה במקרה בו סיבה רפואית, כמו אסטמה, היא זו שלא אפשרה לנהג לתת דגימת אוויר נשוף כראוי.

פסיקת בית המשפט על סירוב לבדיקת שכרות במקרה בו הנהג ברח מהמקום בו עוכב לבדיקה

בפסק הדין 1399/06 ת' ת"א נ' גולדגור איתי פסק בית המשפט כי בריחת נהג מהמקום בו עוכב לצורך בדיקת שכרות מהווה סירוב בדיקת שכרות.

יתירה מכך, בריחת נהג ממקום עיכובו מציגה אותו באור שלילי. הרי אדם פיכח לא יברח ממקום העיכוב והבדיקה.

"האם נהג יכול לבחור את סוג הבדיקה?"

התשובה היא לא.

לא ניתן לבחור את סוג הבדיקה, לא קיים מקור סמכות להורות שהחשוד בנהיגה בשכרות יכול לבחור איזה סוג דגימה לתת.

בפסק הדין רע"פ 8624/11 אליסי נ' מ"י נפסק שהשוטר רשאי לבחור איזו בדיקה על הנהג לעבור.

בפסק הדין רע"פ 4388/12 וקנין נ' מ"י פסק בית המשפט:

סירובו של נהג לעבור בדיקת שכרות באמצעות מכשיר הינשוף, ובמקום זאת לדרוש לעבור בדיקת דם במקום לא תביא לכך שיראו בנהג כמסכים, אלא כמסרב לבדיקת השכרות.

"ואם אני לא מאמין בינשוף, כי שמעתי שהוא מזייף?"

חוסר אמון במכשיר הינשוף לא מצדיק סירוב לבדיקה באמצעותו.

בפסק הדין 2287/08 קיטמן נ' מ"י פסק בית המשפט:

כאשר הרשעת הנהג מתבססת על סירובו לעבור בדיקת שכרות – לא תשמענה טענות נגד מכשיר הינשוף.

"התבקשתי להיבדק בינשוף והסכמתי. הייתה בעיה עם המכשיר שלא באשמתי ועכשיו השוטר מבקש ממני בדיקת דם – אני יכול לסרב?"

ההוראות המקנות לשוטר סמכות לערוך בדיקת שכרות מאפשרות לו לדרוש מהנהג לעבור מספר בדיקות שכרות, לאו דווקא בדיקה אחת.

מטרת בדיקת השכרות היא לברר האם הנהג היה שיכור בזמן שנסע ברכב.

לעתים עולה הצורך לערוך מספר בדיקות לצורך הקביעה האם הנהג נסע ברכב בעת היותו שיכור.

שיקול הדעת בנוגע לאופן בו תתבצע בדיקת שכרות נתון לשוטר הבודק והוא לא מוגבל בעניין.

"הסכמתי להיבדק בינשוף, אחרי שהתקבלה התוצאה ביקשתי לעבור גם בדיקת דם – האם השוטר מחוייב לאפשר לי לעבור בדיקה נוספת לבדיקת השכרות?"

השוטר לא מחויב לאפשר לנהג החשוד בנהיגה בשכרות לבצע בדיקת נוספת מעבר לבדיקת הינשוף.

עם זאת, חשוב להכיר את הנחיית ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל.

הנחייה זו קובעת שבמקרה כזה על השוטר לשקול את האפשרות לערוך לנהג בדיקת דם בנוסף על בדיקת הינשוף.

אולם, אין בכך כדי להטיל על השוטר לערוך בדיקת דם בנוסף לבדיקת הינשוף.

באפשרות הנהג לסור מידית לבית חולים ולבקש שיערכו לו בדיקת דם לאיתור הימצאות אלכוהול בגופו.

היתרון בדרך פעולה זאת – ניתן להשתמש בממצאים אלו בבית המשפט, על מנת להוכיח שהנהג לא נהג בשכרות.

סירוב לבדיקת שכרות – חזקה הניתנת לסתירה

נהג המסרב לתת דגימה לצורך בדיקת שכרות, כאמור, רואים בו כמי שנהג בשכרות.

יחד עם זאת חשוב לדעת שניתן לסתור חזקה זו, בהינתן הסבר סביר לכך שהנהג לא נתן דגימה.

כתוצאה מכך, ישנו תנאי מקדים לכך שהמשטרה תראה בנהג כמסרב לעבור בדיקת שכרות. על השוטר חלה החובה לקבל את הסכמת הנהג למתן דגימה, וכאשר נהג מראה סימנים של מסרב לתת דגימה – על השוטר להסביר לו את המשמעות המשפטית של סירוב להיבדק במסגרת בדיקת השכרות.

על ההסבר להיות חד וברור, בשפה המובנת לנהג.

חזרה מסירוב לעבור את בדיקת השכרות

מה קורה במקרה בו נהג מסרב לעבור את בדיקת השכרות ולאחר מכן מתעשת ומחליט שכדאי לו לתת דגימה?

בית המשפט פסק שאין לאפשר לנהג המסרב להיבדק לחזור בו בכל רגע שיתחשק לו. הסיבה לכך מובנת, הזמן שחולף מוריד את רמת האלכוהול בגופו של הנהג.

מתן האפשרות לנהג לחזור בו מסירוב לבדיקת שכרות יגרום לכך שנהגים יזגזגו בין הסכמה לתת דגימה לבין סירוב לבדיקת שכרות, הכול על מנת שרמות האלכוהול בגוף תרדנה.

בפסק הדין 19048/08 ת' ירושלים נ' בן אבידה דור נפסק כי אין הצדקה לאפשר לנהג לחזור בו מהסירוב לעבור בדיקה, לאחר שעמד על סירובו למעלה ממחצית השעה.

בפסק הדין 4844/07 ת' שרון נ' בן צבי אורית פסק בית המשפט שבמקרה בו נהג חוזר בו מסירובו לעבור בדיקת שכרות, אך בחלוף 10-15 דקות התעשת והסכים לעבור את הבדיקה – על השוטר לאפשר לנהג לעבור את הבדיקה.

כיום, ההנחיה שמקבלים השוטרים ממשטרת ישראל היא כי לא רואים בנהג כמסרב לבדיקת שכרות כאשר מרגע סירובו הראשוני חלפו פחות מ-15 דקות.

האם כדאי לסרב לבדיקת שכרות?

ככלל, סירוב לבדיקת שכרות הוא האפשרות הגרועה ביותר, עדיף לתת דגימה במכשיר הינשוף, לקבל תוצאה שמעידה על נהיגה בשכרות ולאחר מכן להתמודד עם האישום, כפי שניתן לראות במאמר הבא – לחץ למעבר למאמר נהיגה בשכרות.

כיצד לפעול במהלך בדיקת השכרות?

טיפ מספר 1 – תיעוד דיגיטלי

יש לערוך תיעוד המאורע באמצעות צילום וידאו. אם אין אפשרות כזו – גם הקלטה קולית היא אופציה טובה.

במקרה בו ישנם נוסעים נוספים ברכב – דאגו לכך שיהיה מי שיתעד את האירוע.

עדיף לעשות זאת בהסתר מעיני השוטרים, על מנת לתעד את הלך רוחם מבלי שיידעו שמקליטים אותם, כך ניתן לקבל חומר יקר ערך להמשך ההליך.

גם אם שוטר "יתפוס" אתכם מתעדים אותו – אין בכך פסול. זה חוקי, חשוב ויעיל.

טיפ מספר 2 – גשו לערוך בדיקת דם

יש לבקש לערוך בדיקת דם. במקרה הצפוי בו השוטר יסרב לדרישתכם, יש לגשת לבית החולים הקרוב לצורך בדיקת דם במהירות האפשרית.

שימו לב! ככל ונפסלתם לנהיגה באותו מועד (מה שצפוי לקרות) – חל עליכם איסור לנהוג מאותו מועד.

זה אמנם נשמע ברור ואף מצחיק, אך עדיף להיות על הצד הבטוח ולהבין שלאחר סירוב לבדיקת שכרות מתקיים הליך של פסילה מנהלית, לרוב – במקום העיכוב והסירוב לבדיקת השכרות.

טיפ מספר 3 – תיעוד במסמכים

יש לוודא כי הבקשה לעריכת בדיקת דם נרשמה במסמכים אותם עורכים השוטרים. אזכור רפואי – סובלים רחמנא לצלן מבעיה רפואית?

ראשית – רפואה שלמה.

שנית, אם יש לכם בעיה רפואית כלשהיא – יש לוודא שהדבר נרשם במסמכים אותם עורכים השוטרים.

טיפ מספר 4 – וודאו מה תוכן המסמך עליו אתם חותמים

במהלך בדיקת השכרות תעברו מספר מבדקים ודרישות מצד השוטרים.

חלק מדרישות אלו נוגעות לחתימתכם על המסמכים שהשוטרים יניחו לפניכם.

ישנה חשיבות מכרעת לכך שתוודאו על מה בדיוק את חותמים!

קראו את המסמך ובמקרה בו יהיו לכם תיקונים – אל תתביישו להעלות זאת בפני השוטרים בטרם חתמתם על המסמך.

כיצד מתנהל תיק במקרה של סירוב לבדיקת שכרות?

מעבר לאמור לעיל, בדגש על הפעולות שיש לבצע על מנת שלא להיחשב כמסרבים לבדיקת שכרות, או הפעולות שיש בהן כדי לעזור לכם בהמשך ההליך, ישנן 2 דרכי תקיפה להאשמה בסירוב לבדיקת שכרות:

  1. ההסבר הניתן לנהג

כאמור לעיל, על ההסבר להיות חד ברור ובשפה המובנת לנאשם.

נהג שאינו דובר השפה העברית ונתבקש לתת דגימה לצורך בדיקת שכרות יכול לטעון שלא הוסבר לו באופן שאינו משתמע לשתי פנים את משמעות הסירוב.

  1. אופן פעולת השוטר הבודק

על השוטרים העורכים בדיקת שכרות לדייק בלוחות הזמנים אותם הם מציינים בדו"חות אותם הם עורכים.

בפסק הדין 19823-09 מ"י נ' אהרן גלמידי בית המשפט זיכה את הנאשם מעבירת סירוב לבדיקת שכרות.

הסיבה לזיכוי הייתה העובדה שהשוטרים לא ערכו את המסמכים כראוי.

*תוכן המאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ כזה. המאמר אינו חסין מטעויות, אין להסתמך עליו בביצוע ו/או בהימנעות מביצוע פעולה.

במידה והואשמתם בעבירת נהיגה בשכרות או בעבירת סירוב לבדיקת שכרות –  צרו קשר עם משרדנו ותקבלו ייעוץ ראשוני ללא התחייבות בכל הנוגע לאפשרויות העומדות לרשותכם לאור נסיבות ביצוע העבירה וסוגה.

חייג אלינו עכשיו:

052-8844323

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

עו"ד אוראל שטרית בפייסבוק   |   עו"ד אוראל שטרית באינסטגרם   |   עו"ד אוראל שטרית ביוטיוב   |   דוא"ל אישי: [email protected]  

השאירו פרטים, חוזר אליכם בהקדם

מידע שימושי נוסף שכדאי לקרוא! מאמרים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button