ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים.

בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי, קנס והתחייבות להימנע מעבירה.

במציאות של היום, עבירת נהיגה בשכרות נחשבת לאחת העבירות החמורות בתחום חוקי התעבורה.
לא פעם התוצאה של נהיגה בשכרות היא אובדן חיי אדם, פגיעה בגוף ופגיעה ברכוש.
בתי-המשפט רואים לנכון למגר את תופעת הנהיגה בשכרות, באמצעות ענישה מחמירה. בתי-המשפט, חזרו וציינו את חשיבות המלחמה בעבירת נהיגה בשכרות.
יחסו של בית המשפט לעבירת נהיגה בשכרות היא כי מדובר בעבירה המסכנת חיי הציבור ומעידה על כך כי העובר אותה מתנהג בצורה רשלנית וקלת דעת.

בתי-המשפט רואים בעצמם לוחמים בתופעת הנהיגה בשכרות, ומשכך מחמירים מאוד עם מי שעבר עבירת שכרות.

הענישה על עבירת נהיגה בשכרות – שנתיים פסילה מינימום

ברע"פ 6439/06 עובדיה קריטי נ' מדינת ישראל, וברע"פ 1422/06 צפניה ארנבייב נ' מדינת ישראל, נקבע כי נהיגה בשכרות מסכנת את חיי הנהגים בכביש ומהווה גורם מרכזי של תאונות דרכים. על-כן, יש צורך בענישה מחמירה כלפי נהגים הנתפסים נוהגים בשכרות.

חשוב לדעת! בהתאם לסעיף 39א לפקודת התעבורה, בעבירת נהיגה בשכרות יש עונש מינימום של שנתיים פסילה, לצד עונשים נלווים, כפי שצוין לעיל.
ברע"פ 1422/06 צפניה ארנבייב נ' מדינת ישראל, ברע"פ 8387/06 אמרה איילא נ' מדינת ישראל, וברע"פ 6439/06 עובדיה קריטי נ' מדינת ישראל, נאמר כי קביעת עונש מינימום בעבירת נהיגה בשכרות נעשתה בא על רקע הצורך להרתיע נהגים, ועל בתי-המשפט לתרום למניעת התופעה.
על אף האמור, קיימת סמכות לבית-המשפט להפחית מעונש המינימום בנסיבות מסוימות.

בתת"ע 19827-09 מ.י. מדינת ישראל-לשכת תביעות תעבורה נ' אלדין נב נסר, נקבע כי בית-המשפט רשאי לקבוע כי פסילת המינימום תהיה פסילה על-תנאי, כולה או חלקה.

במקרים רבים מואשמים נהגים בעבירת נהיגה בשכרות כאשר אין הם "שיכורים קלאסיים".

כאמור, בית המשפט רואה בחומרה את עוברי העבירה, על אף שפעמים רבות מדובר נתקל באנשים ונורמטיביים, שסברו כי השתייה לא השפיעה על יכולת הנהיגה שלהם.
פסילת המינימום החלה על נהג שנהג בשכרות, לא נוחה גם היא.

לעיתים נראה כי מדובר בגישה מחמירה ביותר, ולא סתם בתי המשפט מקלים משמעותית בעונשם של נהגים שנהגו בשכרות.

לדוגמא, נהג בדיבר בטלפון, לא שם לב לנעשה בכביש, עבר באור אדום וגרם לתאונת דרכים עם נפגעים, צפוי לקבל עונש פחות חמור ממי שעבר עבירה של נהיגה בשכרות ברף לא גבוה.

עצם הקביעה כי יחול עונש פסילה מינימאלי לשנתיים בגין נהיגה בשכרות, ללא הבחנה בין רמות האלכוהול השונות, מהווה טעם לפגם. הרי אין זה סביר שאדם שעבר את כמות האלכוהול המותרת לפני נהיגה יקבל את אותו העונש של זה ששתה בקבוק וויסקי שלם ותוצאת בדיקת השכרות שלו 1,000 מיקרוגרם אלכוהול לליטר אוויר נשוף.


בתת"ע 2279-06-09 מדינת ישראל נ' מרקוב פליקס קבע בית המשפט שהעונש המינימאלי מתאים למקרים קלים.

מקרים בהם הענישה בעבירת נהיגה בשכרות לא תהיה מינימום שנתיים פסילה

בתי משפט לתעבורה לומדים מסעיף 39א לפקודת התעבורה כי הנסיבות החריגות, המאפשרות סטייה מעונש המינימום, צריכות להיות מיוחדות במינן. לא מדובר בנסיבות אישיות "רגילות", כגון אלה:

  • ריכוז האלכוהול עלה במעט על הקבוע בחוק.
  • בדיקת המאפיינים לא הייתה גרועה.
  • פרנסת הנאשם תלויה ברישיון הנהיגה שלו.
  • עבר תעבורתי נקי או קל.
  • כאשר מדובר בנאשם צעיר או מבוגר.
  • הנאשם מטפל באופן סיעודי באחד מבני משפחתו.
  • הנאשם מתנדב ותורם לחברה.

בע"פ 30523/06 מדינת ישראל נ' נשפיץ נפסק, כי הפרמטרים לעיל אמנם נלקחים בחשבון בקביעת עונשו של נאשם, אך אינם טעמים מיוחדים להפחתה מעונש הפסילה המינימאלי.

שיקולי הענישה בעבירת נהיגה בשכרות

בע"פ 40101/07 מדינת ישראל נ' עופר מנדיל נקבע, כי קיים צורך בהטלת ענישה מכבידה על מנת לייצר הפנמת חומרת העבירה, לצד שיקולי גמול לנהג שנהג בשכרות, והרתעת הציבור, הכל על מנת למגר את התופעה.

נהיגה בשכרות סמים ברישיון

כיום קיימים עשרות אלפי נהגים המשתמשים בסמים ברישיון.

הבעיה העיקרית נעוצה במצב נהיגה – האם מותר לנהוג תחת השפעת סמים למי שיש לו רישיון לצרוך סמים?

בת"פ 11499-06-10 מדינת ישראל נ' יסמין אבו קמיר, טען סנגורה של הנאשמת כי הימצאות הסם בגופה של הנאשמת לא מקים עבירת נהיגה בשכרות סמים, מאחר והסם נצרך ברישיון, לפי היתר שקיבלה כדין.
השופט אילן שיף דחה את הטענה וקבע כי העובדה שהנאשמת צרכה את הסם ברישיון, אין בה כדי לבטל את עבירת נהיגה בשכרות. היתר לא מספיק כדי לאשר נהיגה כשבגוף הנהג מצוי סם, גם אם צרך אותו כדין.
הנאשמת עשתה שימוש מותר בסם, אלא שאין בשימוש זה להתיר נהיגה בעוד בגופה מצוי אותו סם.

מתחמי במתן עונש בעבירת נהיגה בשכרות

בניגוד לעבירות תעבורה "רגילות", בהן סוגי ענישה בעבירות תעבורה גמישים יחסית מתחם העונש בעבירת נהיגה בשכרות מתחיל ב-24 חודשי פסילה, אשר נקבע כאמור כעונש מינימום.
המתחם נע בין 24 לבין 36 חודשים לנהיגה בשכרות בודדת, כאשר מתחשבים בכמות האלכוהול שנמדדה, וככל והכמות גבוהה יותר, העונש יכול להגיע למספר שנים של פסילה.

עונש מאסר בגין נהיגה בשכרות נע בין מאסר על-תנאי, (לפעמים אין מאסר על תנאי כלל), לבין מאסר של שנה ויותר.

הבניית שיקול הדעת השיפוטי בקביעת ענישה בעבירת נהיגה בשכרות

תיקון 113 לחוק העונשין התווה את עקרון ההלימה כעיקרון מנחה בענישה.

על פי תיקון זה, נדרש יחס בין חומרת העבירה, נסיבותיה ומידת אשמת הנאשם לבין סוג ומידת העונש שיוטל עליו.

גזירת הדין מורכבת משלושה שלבים עיקריים:

  • יש לקבוע מתחם עונש הולם לעבירה, על בסיס שיקולים אובייקטיבים, בהתחשב בערך החברתי שנפגע, מידת הפגיעה בערך החברתי, מדיניות ענישה נהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה.
  • לאחר מכן, יש לבחון האם ראוי לחרוג ממתחם הענישה בשל שיקולי שיקום לקולא או בשל שיקולי הגנה על שלום הציבור לחומרא.
  • לבסוף, יש לקבוע את העונש, בהתחשב בצורך בהרתעת הנאשם, בהרתעת הרבים ובנסיבות אישיות של הנאשם שאינן קשורות בעבירה.

סעיף 40יג לחוק העונשין קובע כי כאשר נאשם מורשע במספר עבירות במסגרת אירוע אחד, בית-המשפט יקבע מתחם עונש לאירוע, ויגזור עונש לכל העבירות באותו אירוע.

כאשר מדובר באירוע אחד שכולל מספר עבירות, מתחם העונש יקבע לאירוע כולו והעונש הנאשם יהיה עונש כולל לכל העבירות.

ענישה בעבירת הנהיגה בשכרות בבתי המשפט השונים

מעצם טבעה של עבירת נהיגה בשכרות העונשים המוטלים על עוברי עבירה זו, נדונים בכל הערכאות.

בשל טבעה של עבירת השכרות, היא נדונה תחילה בבית משפט שלום לתעבורה. ערעור על פסק דין נהיגה בשכרות שניתן בבית משפט השלום נדון בבית המשפט המחוזי.

במקרים נדירים, מגיעה עבירת נהיגה בשכרות לבית המשפט העליון.

חושבים להישפט על נהיגה בשכרות בלי עורך דין? תחשבו שוב

להלן פסיקה מבתי המשפט בערכאות שלום מחוזי ועליון, הכוללת את הענישה על עובר עבירת נהיגה בשכרות.

ענישה בעבירות נהיגה בשכרות בבית משפט השלום

ככלל, תיקי נהיגה בשכרות מתחילים את דרכם בבית משפט השלום לתעבורה.

להלן פסקי דין המראים טווחי ענישה שונים בעבירת נהיגה בשכרות

תת"ע 6467-07-11 מדינת ישראל נ' פלדמן

נהג הורשע בעבירת נהיגה בשכרות בריכוז אלכוהול 345 מיקרוגרם. העונש- 3 שנים פסילה, מאסר מותנה, עבודות של"צ וצו מבחן.

פ"ל 5262-12-11 מדינת ישראל נ' שוורצקופף

נהג הורשע בעבירת נהיגה בשכרות כאשר בדמו ריכוז אלכוהול של 940 מיקרוגרם.

הענישה במקרה זה- 3 שנים פסילה, מאסר מותנה, עבודות של"צ וצו מבחן.

הנאשם ערער על פסק הדין לבית המשפט המחוזי, שדחה את ערעורו תוך שהוא פוסק כי אמנם מדובר בעונש חמור, אך לא עד כדי כך שבית המשפט המחוזי יתערב.

ענישה בעבירת סירוב לבדיקת ינשוף

העונש שמוטל על מי שמורשע בסירוב לבדיקת ינשוף גבוה מהפסילה המינימלית, מתוך הנחה כי מי שמסרב לבדיקת שכרות ככל הנראה היה נתון בעת הנהיגה בשכרות ברמה גבוהה.

תת"ע 4591-05-12 מדינת ישראל נ' ג'אנם משאהרה

הנאשם הורשע לאחר בעבירה של שכרות מכח סירוב.

השופט ריבלין, דן את הנאשם לעונשים: פסילה למשך 30 חודשים, פסילה על-תנאי 3 חודשים ל-3 שנים, קנס 1,500 ש"ח.

ענישה בנהיגה בשכרות בפעם השנייה

העונש לנהיגה בשכרות בפעם השנייה הוא, על דרך הכלל, מאסר בפועל.

כאשר נהג חוזר ועובר על עבירת נהיגה בשכרות, בית-המשפט מסיק כי כל כל עוד לא יקבל אותו נהג עונש של מאסר בפועל הוא ימשיך לעבור את העבירה ולסכן את המשתמשים בכביש.
במקרה זה, השופטת טל אוסטפלד נאוי גזרה על נאשם:

מאסר לתקופה של 7 חודשים, מאסר על-תנאי של 10 חודשים למשך 3 שנים, כאשר התנאי הוא שלא יעבור עבירות של נהיגה בפסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף מעל שנה, נהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים.

כמו כן, הוטלו על הנאשם פסילה לתקופה של 36 חודשים וקנס בסך של 3,500 ש"ח.

פ"ל 3441-06-12 מדינת ישראל נ' גל אברהם מאיר

הנאשם נהג בשכרות בריכוז אלכוהול של 950 מק"ג. הנאשם ללא עבר פלילי.
השופטת לאה שלזינגר שמאי הטילה על הנאשם:

3 חודשים עבודות שירות, מאסר על-תנאי 7 חודשי למשך 3 שנים, שלא יעבור עבירה של נהיגה בפסילה, נהיגה בשכרות או תחת השפעת משקאות משכרים.

כמו כן, הוטלו על הנאשם פסילה לתקופה של 30 חודשים, אי-פסילה על תנאי של 3 חודשים למשך 3 שנים.

פ"ל 6650-05-13 מדינת ישראל נ' יניב קופלה

הנאשם סירב לבדיקת שכרות ולכן על-פי החוק דינו כשיכור.
השופט טננבוים הטיל על הנאשם את העונשים:

שלושה חודשים עבודות שירות

פסילה של שלושה חודשים בפועל.

מאסר על-תנאי חודש לשלוש שנים אם ינהג בזמן פסילה או ללא רישיון נהיגה בתוקף.

תת"ע 7537-06-10 מדינת ישראל נ' עבד אל כרים סאלח עבד אל כרים סאלח

בפסק דין זה הורשע הנאשם בשלוש עבירות נהיגה בשכרות.

השופט קאופמן גזר על הנאשם את העונשים:

ארבעה חודשים מאסר בפועל.

מאסר על-תנאי של 8 חודשים למשך שלוש שנים, שלא יבצע עבירות בניגוד לפקודות התעבורה (נהיגה תחת השפעה) ובניגוד לפרק שישי לתקנות התעבורה (בדיקת שיכרות) ושלא ינהג בזמן פסילה.

פסילה לתקופה של 5 שנים.

פסילה על תנאי של 12 חודשים למשך שלוש שנים והתנאי שהנאשם לא יעבור עבירה בה הורשע או עבירה מהתוספת הראשונה או השניה לפקודת התעבורה.

התחייבות כספית על-סך 3,000 ש"ח להימנע מלבצע עבירות בה הורשע בתוך שנתיים.

תת"ע 193-05-13 מדינת ישראל נ' טסאו אדנה

הנאשם הורשע בשתי עבירות של נהיגה בשכרות.

השופט טננבוים הטיל על הנאשם את העונשים:

21 יום מאסר בפועל

מאסר על-תנאי של חודשיים למשך 3 שנים אם ינהג בזמן פסילה.

פסילה 36 חודשים.

ת"ד 660-02-13 מדינת ישראל נ' גאק דיין

הנאשם נתפס בנהיגה בשכרות ברמה גבוהה.
השופט טננבוים הטיל על הנאשם:

מאסר בפועל שישה חודשים.

פסילה של שנתיים (בנוסף לפסילה המנהלית).

מאסר על-תנאי 9 חודשים למשך שלוש שנים

קנס 2,000 ש"ח.

תתע"א 198-05-13 מדינת ישראל נ' דוד דדון

הנאשם הורשע בנהיגה בשכרות בריכוז של 795 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף.
השופטת קסלסי השיתה על הנאשם:

פסילה 28 חודשים בניכוי חודש פסילה מנהלית

10 חודשים פסילה על-תנאי למשך שלוש שנים.

מאסר על-תנאי חודשיים למשך 3 שנים והתנאי שלא ינהג בזמן פסילה, שכרות או תחת השפעת סמים או אלכוהול.

קנס 2,000 ₪.

בפ"ל 6393-06-13 מדינת ישראל נ' רפאל לוי

הנאשם הורשע בעבירה של נהיגה בשכרות. הנאשם נהג ברכב כשעל-פי דגימת דם שנלקחה ממנו נמצאו 91 מ"ג אלכוהול.
השופט טננבוים גזר על הנאשם:

שנתיים פסילה, מהם 11 חודשים בפועל, בניכוי 30 ימים בהם נפסל מינהלית.

10 חודשים החל מהיום בו הפקיד הנאשם את רישיון הנהיגה.

13 חודשים למשך שלוש שנים על-תנאי אם ינהג בשכרות.

250 שעות לתועלת הציבור.

ת"ד 4763-04-12 מדינת ישראל נ' זהבה דדון

הנאשמת הורשעה בגרימת תאונת דרכים וחבלה של ממש, נהיגה בקלות ראש ונהיגה בשכרות.

הנאשמת נהגה כשהיא שיכורה, סירבה לתת דגימת דם לבדיקת שכרות.
השופטת קריספין גזרה על הנאשמת:

3 חודשי עבודות שירות.

פסילה למשך 40 חודשים.

מאסר על-תנאי 7 חודשים למשך 3 שנים.

קנס 3000 ש"ח.

תת"ע 7974-10-13 מדינת ישראל נ' מוריה אילוז

הנאשמת הורשעה בעבירת נהיגה בשכרות בריכוז אלכוהול של 395 מ"ג, בפעם השנייה.
הנאשמת בת 24, סטודנטית לקרימינולוגיה ללא עבר פלילי, מחזיקה ברישיון נהיגה משנת 2005 ולחובתה בעת מתן גזר הדין 4 הרשעות קודמות, אחת מהן, כאמור, נהיגה תחת השפעת אלכוהול.
השופטת קסלסי דנה את הנאשמת לעונשים:

פסילה לתקופה של 36 חודשים.

הפעלת תנאי פסילה של 3 חודשים מהתיק הקודם. רישיונה של הנאשמת נפסל ל- 39 חודשים בניכוי חודש פסילה מנהלית.

פסילה על-תנאי של 4 שנים למשך 3 שנים, התנאי שלא תנהג בשכרות או תחת השפעה או בעת פסילה.

4 חודשי מאסר על-תנאי למשך 3 שנים, התנאי שלא תנהג בשכרות או תחת השפעה או בפסילה.

קנס 3,000 ש"ח.

תת"ע 4549-07-12 מדינת ישראל נ' יהודה בן שימול

הנאשם הורשע בנהיגה בשכרות סמים. הרשעת הנאשם נבעה כתוצאה מסירובו לתת דגימת שתן.
הנאשם נוהג משנת 1984, בעל 4 הרשעות קודמות בעבירות קנס, דהיינו, עבירות קלות. בתחום הפלילי לחובת הנאשם 2 הרשעות קודמות על עבירות סמים, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו והתפרצות.
השופטת שלזינגר שמאי גזרה על הנאשם:

12 חודשים צו מבחן במסגרתו, ימסור דגימות שתן לצורך איתור סמים;

שירות לתועלת הציבור 160 שעות

7 חודשי מאסר למשך 3 שנים על-תנאי, שלא יעבור על אחת העבירות נהיגה בפסילה, נהיגה בשכרות או תחת השפעת משקאות משכרים או סמים.

קנס 1,600 ₪.

פסילה לתקופה של 24 חודשים בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית. 16 חודשים פסילה בפועל והיתר על-תנאי

התחייבות על סך 5,000 ש"ח להימנע מעבירה בה הורשע במשך 3 שנים- נהיגה בשכרות, נהיגה בזמן פסילה.

פ"ל 2851-09-13 מדינת ישראל נ' אלירן אוקנין

הנאשם הורשע בעבירות:
נהיגה בשכרות ותחת השפעת משקאות משכרים- 420 מיקרוגרם אלכוהול, נהיגה בקלות ראש, נהיגה בפסילה, נהיגה ללא רישיון בתוקף וללא ביטוח תקף, מסירת פרטים לא נכונים.
השופטת ורד גזרה על הנאשם:

מאסר בפועל לתקופה של 12 חודשים.

פסילה לתקופה של 3 שנים

פסילה על-תנאי לתקופה של 12 חודשים וזאת למשך 3 שנים שנים.

מאסר על-תנאי 18 חודשים, אם יעבור בתוך 3 שנים ממועד פסק הדין אחת מהעבירות: נהיגה בפסילה, נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעה של אלכוהול או סמים, נהיגה בעת שהנאשם בלתי מורשה לנהיגה, מסירת פרטים לא נכונים.

תת"ע 7209-04-11 מדינת ישראל נ' יובל אלמלח

הנאשם הורשע בנהיגה בשכרות בשל סירוב לתת שתן לבדיקת סמים.
לחובת הנאשם 56 הרשעות, בהן תאונות דרכים, פקיעת רישיון נהיגה, מעבר באור אדום, נהיגה בחוסר זהירות, אי חגירת חגורת בטיחות 6 פעמים, שימוש בטלפון נייד 4 פעמים, ועוד.
במישור הפלילי לחובת הנאשם 5 הרשעות בעבירות תקיפה, איומים ורכוש. הנאשם ריצה בעבר גם מאסר בפועל.
השופטת שלזינגר שמאי גזרה על הנאשם את העונשים:

מאסר על-תנאי 7 חודשים למשך 3 שנים, התנאי חל על העבירות- נהיגה בפסילה, נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים או סמים.

קנס 1,600 ₪.

פסילה 24 חודשים בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית.

פסילה של 4 חודשים על תנאי למשך 3 שנים.

התחייבות ע"ס 5,000 ש"ח להימנע מעבירות נהיגה בפסילה, נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעת אלכוהול, למשך שלוש שנים.

פ"ל 681/09 מדינת ישראל נ' בני אמסלם

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום כנגד הנאשם על העבירות הבאות:
נהיגה בשכרות.

נהיגה בפסילה.

נהיגה ללא ביטוח.

אי-ציות להוראת שוטר.

השופט מהנא דן את הנאשם לעונשים:

קנס 2,500 ₪.

פסילה של 48 חודשים.

פסילה על-תנאי 6 חודשים למשך 3 שנים.

מאסר 2 חודשים.

הפעלת עונש מאסר של 4 חודשים.

מאסר למשך 7 חודשים על-תנאי למשך 3 שנים, אם יעבור אחת מהעבירות: נהיגה ללא רישיון בתוקף או בזמן פסילה, נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעה של אלכוהול או סמים.

נ"ב 1959-07-13 מדינת ישראל נ' נטליה גלפר

הנאשמת הורשעה בגרימת תאונת דרכים תוך נהיגה בקלות ראש, נהיגה בשכרות.

הנאשמת נהגה שיכורה, כאשר בבדיקת ינשוף שנערכה לה יצאה התוצאה 1075 מ"ג אלכוהול, כמעט פי 4 מהכמות המותרת.
השופטת קריספין גזרה על הנאשמת:

3 חודשי עבודות שירות.

קנס 3,500 ₪.

פסילה 40 חודשים.

7 חודשי מאסר על-תנאי למשך 3 שנים.

התנאי חל על נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, נהיגה בפסילה ונהיגה ללא רישיון תקף מעל לשנה.

פ"ל 9420-08-13 מדינת ישראל נ' אחמד שוויקי

הורשע הנאשם בעבירת נהיגה בשכרות, בדגימת שתן שנלקחה ממנו נמצא כי הוא ערך שימוש בסם קנביס.

לחובת הנאשם 6 הרשעות תעבורה, ביניהן גרימת מוות ללא כוונה, אי-ציות לתמרור, נהיגה ללא חגורת בטיחות.

בתחום הפלילי לנאשם עבר של עבירות הסעת שב"ח וקבלת נכס שהושג בפשע.

השופטת אוסטפלד נאוי גזרה על הנאשם:

קנס 3,500 ש"ח .

פסילה של 36 חודשים.

פסילה על-תנאי לתקופה של 12 חודשים למשך 3 שנים- התנאי שלא יעבור עבירה בה הורשע או עבירות תוספת ראשונה או שניה.

מאסר 12 חודשים על-תנאי למשך 3 שנים- התנאי שלא יעבור עבירת של נהיגה בשכרות או נהיגה בשכרות סמים, נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים נהיגה תחת השפעת סמים, נהיגה פסילה, או נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף מעל 12 חודשים או.

ת"ד 4403-03-11 מדינת ישראל נ' סרגיי פדורוב

הנאשם הורשע בעבירות נהיגה בשכרות 188 מ"ג ל- 100 מ"ל דם (לפי החוק "מותר" 50 מ"ג), נהיגה רשלנית, גרימת נזק, מעבר באור אדום.

השופט קאופמן גזר על הנאשם את העונשים:

3 חודשי מאסר בעבודות שירות.

6 חודשי מאסר על-תנאי למשך 3 שנים, שלא ינהג בזמן פסילה.

פסילה 24 חודשים מעבר לפסילה המנהלית.

פסילה 6 חודשים על-תנאי למשך שנתיים, התנאי יופעל אם יעבור עבירה בה הורשע בתיק.

התחייבות על-סך 5,000 ש"ח להימנע מעבירות בהן הורשע בתיק במשך שנתיים מיום מתן פסק הדין.

תת"ע 4451-06-10 מדינת ישראל נ' עידן משה

הנאשם הואשם בעבירת נהיגה בשכרות בפעם השנייה.

השופט ריבלין דן את הנאשם לעונשים הבאים:

45 ימי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים, כאשר התנאי יחול לגבי נהיגה בשכרות, ונהיגה תחת השפעה, נהיגה בפסילה ונהיגה ללא רישיון נהיגה תקף מעל שנה.

פסילה 4 שנים.

פסילה על תנאי 3 חודשים ל-3 שנים.

קנס 2,000 ש"ח.

פ"ל 3229-07-11 מדינת ישראל נ' קראעין

הנאשם הורשע בנהיגה בזמן פסילה ושתי עבירות של נהיגה בשכרות, אחת 530 מ"ג אלכוהול, והשניה בהיותו פסול מנהלית – אז על 420 מ"ג.

הנאשם, אשר לו עבר פלילי בגינו אף ריצה תקופות מאסר, נעצר למשך 8 ימים, לאחריהם שוחרר למעצר בית.

השופטת קסלסי הטילה על הנאשם:

6 חודשי מאסר- 4 חודשים מאחורי בפועל וחודשיים בעבודות שירות.

פסילה של 4 שנים.

פסילה 3 שנים על-תנאי למשך 3 שנים, שלא ינהג בשכרות או תחת השפעה או בבפסילה.

7 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, שלא ינהג בשכרות או תחת השפעה או בפסילה או ללא רישיון בתוקף מעל 6 חודשים.

קנס 2,000 ש"ח.

פסיקת בית המשפט המחוזי בעבירת נהיגה בשכרות

כאמור לעיל, לרוב נדונים ענישה על נהיגה בשכרות נגזרת בבית משפט השלום לתעבורה, בזמן שתיקי נהיגה בשכרות נדונים בבית המשפט המחוזי כאשר מדובר במקרים של נהיגה בשכרות עם עבירות נלוות, חמורות יותר.

ת"פ 35051-10-11 מדינת ישראל נ' שחר גרידיש

הנאשם גרם לתאונת דרכים בה נהרגו שני בני אדם. הנאשם נהג בהיותו שיכור – בגופו נמצא ריכוז של 130 מ"ג ל- 100 מ"ל דם, ותוצר חילוף חומרים של קנביס.
השופט ביתן גזר על הנאשם:

8 שנות מאסר בפועל.

פסילת רישיון 15 שנים.

12 חודשי מאסר על-תנאי;

פיצוי 50,000 ש"ח.

בע"פ 4966/09 בן עמי נ' מדינת ישראל

הוגש ערעור על בית-משפט לתעבורה בירושלים, בפסק דין בו הורשע הנאשם בעבירות של נהיגה בשכרות, סטיה מנתיב, נהיגה ברשלנות, אי-מילוי חובת עובר דרך.

בית המשפט לתעבורה בירושלים הטיל על הנאשם מאסר בפועל של 45 ימים, 7 חודשים מאסר על-תנאי למשך 3 שנים, פסילה 3 שנים, קנס 3,000 ש"ח.

בבית המשפט המחוזי השופטת בן עמי קיבלה את הערעור, הפחיתה את המאסר ל-14 ימים, מתוך התחשבות בנסיבות האישיות של הנאשם וכי שהוא הוא בעל עבר תעבורתי קל.

עפ"ת 15208-01-13 אולייניק נ' מדינת ישראל

הוגש ערעור על בית-המשפט לתעבורה שהרשיע את המערער בעבירות של גרימת נזק, אי-שמירת מרחק ונהיגה רשלנית.

לאחר שמיעת הראיות בתיק, הרשיע בית-המשפט את הנאשם גם בנהיגה בשכרות.
העונש שהוטל על הנאשם בבית משפט השלום:

3 שנים פסילה.

פסילה על תנאי 10 חודשים.

6 חודשים מאסר על תנאי.

קנס 2,500 ש"ח;
השופט אמנון כהן דחה את הערעור.

בעפ"ת 8701-07-12 גונצרוב נ' מדינת ישראל

התקבל ערעור של נאשם ועונש מאסר של 5 חודשים, שפסק בית משפט השלום לתעבורה- בוטל.

הנאשם נתפס נוהג בשכרות ברמה של 1,475 מ"ג אלכוהול, סטה מנתיב ופגע ברכב חונה.

השופט אברהם סבר שלא היה מקום לעונש מאסר בפועל או בעבודות שירות.

הנאשם עולה חדש ושהה כשנתיים בארץ בזמן ביצוע העבירה, ללא עבירות תעבורה קודמות, הפסיק לנהוג ובתהליך גמילה מאלכוהול.

עפ"ת 42055-04-10 שרון אבילחאק נ' מדינת ישראל

בית המשפט המחוזי הטיל על המערער עונש מאסר על-תנאי 3 חודשים.

בית-המשפט המחוזי קיבל את הערעור על עונש שהוטל על נהג בגין נהיגה בשכרות 101 מ"ג, סטיה מנתיב והתנגשות ברמזור.
העונש שהוטל על המערער בערכאה הקודמת- מאסר 40 יום.

 
עפ"ת 7222-04-14 אמיר עבד אל קאדר נ' מדינת ישראל

המערער הורשע בהסדר טיעון בעבירה של נהיגה בשכרות ברמה של 660 מק"ג אלכוהול. העונש בבית משפט קמא:

פסילה לתקופה של 7 חודשים בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית.

פסילה על תנאי.

קנס 2,500 ש"ח

השופט רענן בן-יוסף דחה את הערעור.

עפ"ת 15453-10-13 יהודה ארביב נ' מדינת ישראל

המערער נהג בשכרות ברמה של 630 מ"ג אלכוהול.

כעבור חודש וחצי, נהג המערער בשכרות פעם נוספת, ברמה של 510 מ"ג אלכוהול.
בית-משפט קמא, גזר על המערער:

פסילה בפועל 48 חודשים.

פסילה על תנאי.

מאסר על תנאי.

3,000 ש"ח קנס.

חתימה על התחייבות.
במסגרת הערעור טען המערער שבית המשפט קמא לא שקל את נסיבותיו של המערער, וכי היה עליו לראות בשני המקרים מעשה אחד.

עוד נטען, שמדובר בענישה חריגה. השופט בן-יוסף דחה את הערעור.

בעפ"ת 8720-01-14 יחזקאל יוסף נ' מדינת ישראל

בית המשפט קמא ייחס למערער עבירה של נהיגה בשכרות סמים ברכב ציבורי.
בעקבות ההרשעה הוטל על המערער עונש מאסר בעבודות שירות ופסילה למשך 30 חודשים, בניכוי פסילה מנהלית.
השופט בן-יוסף קיבל את הערעור וקבע כי יש מקום, לאור הנסיבות, להפחית את עונש הפסילה מתחת לפסילת המינימום, לתקופה של 18 חודשים.

עפ"ת 9711-09-13 שמעון עשור נ' מדינת ישראל

הוגש ערעור על בית-משפט שלום לתעבורה באילת, אשר הרשיע את המערער בעבירת נהיגה בשכרות ברמה של 385 מ"ג אלכוהול, וגזר עליו פסילת רישיון לשנתיים, פסילה על-תנאי וקנס.
השופטת טלי חיימוביץ דחתה את הערעור, לאור העובדה כי מדובר במערער אשר לו 33 עבירות תעבורה קודמות, וכמות האלכוהול שנמדדה גבוהה.

עפ"ת  29221-02-14 המערער נ' המשיבה

נגד המערער הוגש כתב אישום לפיו בבדיקת ינשוף התוצאה הייתה 765 מ"ג אלכוהול.
השופט בן-יוסף קבע כי אין הצדקה להתערב בעונשים שהוטלו על המערער. יחד עם זאת, ביצע בית המשפט המחוזי הפחתת עונש המאסר בפועל ל-5 חודשים במקום 6 חודשי עבודות שירות.

בע"פ 1315/06 חאפז סואעד נ' מדינת ישראל

המערער הורשע בעבירות נהיגה בשכרות מכח סירוב, איומים, העלבת עובד ציבור ,תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו, התנהגות פרועה במקום ציבורי, פזיזות ורשלנות.
בית-משפט השלום לתעבורה דן את המערער לעונשים:

9 חודשי מאסר.

12 חודשים מאסר על-תנאי למשך 3 שנים, כאשר התנאי- שלא יעבור עבירות נהיגה בשכרות, נהיגה בזמן פסילה, עבירת אלימות מסוג פשע.

6 חודשים מאסר על-תנאי למשך 3 שנים, כאשר התנאי שלא יעבור עבירת אלימות מסוג עוון או עבירה כלפי עובד ציבור.

פסילה 3 שנים.

פסילה על-תנאי לשנה, שלא יעבור עבירת של נהיגה בשכרות או נהיגה בזמן פסילה, במשך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר.

קנס 5,000 ₪.

המערער ריצה את המאסר, וערער על עונש הפסילה בפועל, הפסילה על-תנאי ועל הקנס.

בית-המשפט קמא הקל עם הנאשם במסגרת ההליך שהתנהל בבית משפט השלום לתעבורה.

לאור זאת, לא נמצאה חומרה המצדיקה התערבות של בית המשפט המחוזי.

השופטים הווארי, גבריאלה (דה-ליאו) לוי והלמן אסתר דחו את הערעור.

עפ"ת 25588-05-13 דניס דובקוב נ' מדינת ישראל

הוגש ערעור על בית-משפט השלום לתעבורה בבאר-שבע, במסגרתו הורשע המערער על נהיגה בשכרות, בריכוז אלכוהול של 1,225 מ"ג.
בית-משפט גזר על המערער חודשיים עבודות שירות; 36 חודשי פסילה, עונשים על תנאי.
השופטת טלי חיימוביץ דחתה את הערעור, כאשר היא קובעת שבית-משפט השלום לתעבורה בבאר-שבע לא חרג ממתחם הענישה הראוי, על אף שפסק את הרף העליון מבחינת הפסילה.

כמו כן, המערער ניהל את ההליך בבית משפט השלום, ועל-כן לא זכאי להקלות של נאשם שהודה בהזדמנות הראשונה וחסך מזמנו של בית-המשפט.

תסקיר שירות המבחן בעניינו של המערער לא היה חיובי, וקבע כי הוא לא נטל אחריות.

עפ"ת 23310-07-13 מדינת ישראל נ' י.ר

ערערה המדינה על בית-משפט השלום לתעבורה בחיפה.
המשיב הואשם בעבירה של נהיגה בשכרות ונהיגה בפסילה.
בית-משפט לתעבורה בחיפה גזר את העונשים:

מאסר על-תנאי 4 חודשים למשך 3 שנים.

30 חודשים פסילה .

קנס בסך 1,800 ש"ח.
השופט כמאל סעב קיבל את הערעור, הגדיל את עונש המאסר על תנאי מ-4 חודשים ל-6 חודשים, והעלה את הקנס ל-3,000 ₪.

עבירת נהיגה בשכרות בבית המשפט העליון

בכל הנוגע לענישה על נהיגה בשכרות בבית המשפט העליון, ככלל, בית המשפט העליון לא מתערב בשיקול הדעת של הערכאות שלפניו.

רע"פ 3026/14 י.ר. נ' מדינת ישראל

הוגשה בקשת רשות ערעור על בית-המשפט המחוזי בחיפה, אשר קיבל את הערעור על בית משפט השלום לתעבורה בחיפה.
המבקש הורשע, בנהיגה בשכרות, סירוב לבדיקה, נהיגה בפסילה.

בית-המשפט לתעבורה גזר 30 חודשים פסילת, מאסר על תנאי וקנס.

המדינה ערערה על גזר דין זה.

המערער, אשר לא נמצא מתאים לרצות את עונשו בעבודות שירות, קיבל בבית-המשפט המחוזי 6 חודשי מאסר בפועל, מאסר על-תנאי 6 חודשים, קנס 3,000 ש"ח.
השופט שהם דחה את הבקשה.

בע"פ 5619/13 מחמוד מסרואה נ' מדינת ישראל

הוגש ערעור על בית-המשפט המחוזי.
המערער הורשע בתחילה בעבירות נהיגה בשכרות ותחת השפעת סמים מסוכנים, סיכון חיי אדם, נהיגה בפסילה, נהיגה ללא ביטוח.

לפי הנטען במועד ביצוע העבירות היה המערער פסול מלנהוג.
בית-המשפט המחוזי גזר על המערער:

4 שנים מאסר.
מאסר על-תנאי של 12 חודשים למשך 3 שנים, התנאי- שלא יעבור עבירת אלימות או אחת מהעבירות בהן הורשע.

פסילה 5 שנים.

קנס 3,000 ש"ח.
השופטת חיות, השופט מלצר והשופט פוגלמן דחו את הערעור.

רע"פ 2238/09 מראד נגדי נ' מדינת ישראל

נידון ערעורו של נאשם שהורשע בנהיגה בשכרות (סירוב להיבדק בינשוף) וללא רישיון נהיגה.

בית-המשפט העליון השאיר עונש מאסר בן חודשיים בפועל שהוטל על הנאשם, 36 חודשים פסילה ומאסר מותנה.

רע"פ 7002/13 דמיטרי פשקוב נ' מדינת ישראל

הנאשם גרם לתאונה בעת שנהג שיכור ברמת אלכוהול של 700 מ"ג אלכוהול. בית-המשפט העליון אישר עונש של מאסר לשנה.

רע"פ 7042/13 נעים סולימאן נ' מדינת ישראל

נדחה ערעור על פסק דין במסגרתו נגזרו על המערער בגין פעם שלישית של נהיגה בשכרות 12 חודשי מאסר.

כמו כן, נגזר על הנאשם עונש נוסף, בשל נהיגה בשכרות בפעם הרביעית (!)- 15 חודשי מאסר נוספים.

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

עו"ד אוראל שטרית בפייסבוק   |   עו"ד אוראל שטרית באינסטגרם   |   עו"ד אוראל שטרית ביוטיוב   |   דוא"ל אישי: [email protected]  

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button