ענישה בעבירות תעבורה

רבים מלקוחותינו שואלים עוד בשיחת הייעוץ הטלפונית מה כוללת ענישה בעבירות תעבורה.

על מנת לעשות סדר בדברים, להלן תובא גישת המאשימה (המדינה) לגבי ענישה בעבירות תעבורה.

מהי גישת המאשימה? זהו בעצם העונש אליו תחתור התביעה בעבירות תעבורה.

האם זהו העונש הצפוי בעבירות תעבורה? התשובה היא, ככלל, לא. בענישה בעבירות תעבורה יש לבחון את נסיבותיו של כל מקרה ומקרה. רוב רובן של העבירות נעברות בנסיבות שונות, על כן כל מקרה יש לנתח לגופו.

הפירוט שיובא להלן מייצג רמות ענישה בעבירות תעבורה כפי שהתביעה תבקש מבית המשפט.

עורך דין לתעבורה ישתמש בכלים העומדים לרשותו לצורך החלשת התיק והבאת התביעה להתפשר במתחם העונש אליו היא חותרת, במקרים המתאימים.

הדבר יכול להיעשות עוד בטרם נפתח המשפט, אך לא מן הנמנע כי ייסגר התיק גם לאחר ניהול חלק נכבד ממנו.

אולם, לגבי אדם הניגש למשפט ללא עו"ד אל מול התביעה, עליו ככל הנראה יוטלו העונשים אליהם חותרת המאשימה בעבירות תעבורה.

כבר עתה יצויין, כי אין בדברים שהובאו לעיל, או בדברים שיובאו להלן, תחליף לייעוץ משפטי.

עבירת נהיגה של בלתי מורשה

ענישה בעבירות תעבורה מסוג זה:

מאסר בפועל:
15 יום ועד 18 חודשים.

פסילה בפועל:
6 חודשים ועד 60 חודשים. מאסר על תנאי, פסילה על תנאי וקנס.

עמדת הפסיקה:

עפ"ת 18158/03/13 דוד חן נ' מ"י:
"הגיע העת להעלות רף הענישה ובין היתר לקבוע כי הענישה ההולמת לנוהג בהיותו בלתי מורשה הוא מאסר בפועל מהעבירה הראשונה כעונש חובה".
רע"פ 8013/13 אמיר מסעוד נ' מ"י:
לעניין נהג לא מורשה – "רחמנות יתרה כלפי הנאשם כמוה כהתאכזרות אל הולכי רגל תמימי – דרך ואל שאר המשתמשים בכביש. אין הצדקה לחשפם לסכנת נפשות…"

פסיקה תומכת (מהרף העליון לתחתון)

עפ"ת 18158/03/13 דוד חן נ' מ"י (מחוזי מרכז) – 15 חודשי מאסר ו-5 שנים פסילה. במקרה זה דובר על נהג לא מורשה, בעל עבר תעבורתי ופלילי עשיר. כמו כן, במקרה זה הופעל נגד הנאשם מע"ת, רצידיביסט (אך ללא עבירות נלוות של שכרות, פסילה או תאונה).

רע"פ 665/11 אבו עמאר – שנה מאסר ושנה פסילה לנאשם שצירף מספר עבירות של נהיגה ללא רשיון ובפסילה. לא בוצעו עבירות נלוות, לא הופעלו מע"ת, הנאשם בעל עבר תעבורתי מכביד. ביהמ"ש העליון מציין כי יש בעבירות לא רק דופי פלילי אלא אף מוסרי: הסיכון המובהק לעוברי דרך, וכן קשיים במימוש פיצויים בעקבות תאונות דרכים.

עפ"ת (ירושלים) 60151/01/12 עמיחי – שנה מאסר ו-3 שנים פסילה. שתי עבירות של נהיגה ללא רשיון, כשבמקרה אחד גם עבירה נלווית של שכרות מכוח סירוב להיבדק.

הנאשם ללא עבר תעבורתי כלל ולמעשה זוהי הרשעה ראשונה בנהיגה ללא רשיון, אולם עברו הפלילי מכביד.

מדובר בנאשם שנהג ברכב מאילת לירושלים.

עפ"ת 19252/07/13 (מחוזי מרכז) – 6 חודשי מאסר בפועל ופסילה בפועל למשך 3 שנים. מקרה של נהג לא מורשה בעת שהוא שיכור.

רע"פ 11892/05 יוסף כולי נ' מ"י – 3 חודשים מאסר של ממש ושנתיים פסילה לנהג קטנוע לא מורשה שנהג ב-2 מקרים, ללא עבירות נלוות, על אף שבעשר שנים האחרונות עברו נקי.

עפ"ת 25225/03/13 יבין גיטנס נ' מ"י (מחוזי מרכז) – חודשיים מאסר בעבודות שירות ו-12 חודשים פסילה. לא מורשה, ללא עבר דומה, אך נלווית גרימת תאונה עצמית שהנאשם הוא הנפגע בה.

בית המשפט קבע כי יש לגזור עונש מאסר בגין נהיגה ללא רשיון גם כשמדובר במקרה ראשון.

תת"ע 2323-12-11 (עכו) – 25 ימי מאסר בפועל ו-10 חודשי פסילה. לא מורשה, ללא עבר, רכב בבעלותו. הנהיגה התבצעה בכביש ראשי.

ע"פ 8122/04 (מחוזי ירושלים) – מאסר בפועל למספר ימים לנהג אופנוע לא מורשה, ללא עבירות נלוות וללא עבר דומה.

עבירת נהיגה בפסילה

ענישה בעבירות תעבורה מסוג זה:

מאסר בפועל:
15 יום ועד 20 חודשים.

פסילה בפועל:
6 חודשים ועד 60 חודשים. מאסר על תנאי, פסילה על תנאי וקנס.

עמדת בית המשפט:

רע"פ 665/11 אבו עמאר – "לא רק דופי פלילי אלא אף מוסרי כפול: הסיכון המובהק לעוברי דרך, וכן קשיים במימוש פיצויים בעקבות תאונות דרכים אם אלה יקרו חלילה בעת נהיגה כזאת".

פסיקה תומכת (מהרף העליון לתחתון)

12-18 חודשי פסילה:

ע"פ 5342/05 ערן טפלר – 18 חודשי מאסר ושנתיים פסילה לנהג בפסילה. לא היה תלוי מע"ת כנגדו.

מדובר בפסילה שהוטלה בשל מעורבותו בתאונת דרכים קטלנית. נתפס בפסילה בזמן שהוא מדבר בסלולרי ואף התחזה לאחר בפני השוטרים שעצרו אותו.

עפ"ת (באר שבע) 534/12/10 עודה זנון – 18 חודשים מאסר ו-5 שנים פסילה לנהג שצירף 3 תיקים של נהיגה בפסילה. לא היה תלוי מע"ת כנגדו.

"לזכות" הנאשם עמדו נסיבות אישיות קשות, כולל נכות.

רע"פ 7982/13 עדיאל שגן – 15 חודשים מאסר ו-30 חודשים פסילה. רוכב קטנוע, הופעל מע"ת.

אין עבירות נלוות משמעותיות אך מדובר במקרה שלישי של נהיגה בפסילה.

רע"פ 2221/11 שאול הראל – 16 חודשים מאסר ו-10 שנים פסילה. נאשם שנהג בפסילה וללא רשיון, ללא עבירות נלוות נוספות, הופעל מע"ת.

בפסק הדין אמר בית המשפט על הנאשם: "עבריין תעבורה סדרתי עלול להיות בגדר "פצצה מתקתקת" לבאי הדרך שאין לדעת אימתי תתפוצץ".

רע"פ 8013/13 אמיר מסעוד – 12 חודשים מאסר בפועל ו-4 שנים פסילה. רצידיביסט, לא היה תלוי כנגדו מע"ת, נסיבותיו האישיות של הנאשם קשות.

במקרה זה הייתה עבירה נלווית של רשיון נהיגה שפקע. לגבי הנאשם מציין ביהמ"ש שמתחם הענישה "בין 7 חודשי מאסר בפועל לבין 20 חודשים".

עפ"ת (ירושלים) 40936/05/13 מוחיסן – 12 חודשים מאסר ו-12 חודשים פסילה. לזכות הנאשם עמד תסקיר חיובי, נגמל מסמים. רצדביסט.

דובר בנהיגה בפסילה וצירוף מספר תיקים של רשיון נהיגה פקע.

רע"פ 8253/10 שלמה גיא – 12 חודשים מאסר ו-3 שנות פסילה לעבירה ראשונה של נהיגה בפסילה. עבירה נלווית של רשיון נהיגה פקע 12 שנים.

בית המשפט החמיר עם הנאשם מכיוון שלחובתו הרשעות רבות בנהיגה, כשרישיון הנהיגה פקע.

8 חודשי פסילה ומטה:

רע"פ 1211/12 אברהם ישראלי – 8 חודשים מאסר ו-24 חודשים פסילה לעבירה ראשונה של נהיגה בפסילה, על אף שלא היה תלוי מע"ת כנגד הנאשם, ולא ביצע עבירות נלוות.

אולם, מדובר בנאשם שנהג על אף שנפסל ל-3 שנים ע"י משרד הרישוי, עקב צבירת 86 הרשעות.

עפ"ת (באר שבע) 10656/12/12 עאדל חמידי – 80 ימי מאסר בעבודות שירות ו-24 חודשים פסילה לעבירה ראשונה של נהיגה בפסילה, ועבירה נלווית של רשיון נהיגה פקע 3 שנים.

לנאשם עבר תעבורתי קל, אך עבר פלילי מכביד.

פל (אשדוד) 38/09 נאיל באלי – 2 חודשים מאסר בעבודות שירות ו-10 חודשים פסילה לנאשם שנתפס נוהג בפסילה שהוטלה עליו ע"י קצין משטרה, ולאחר 4 ימים נתפס נוהג.

עבור הנאשם דובר בפעם ראשונה של נהיגה בפסילה, ללא עבירות נלוות וללא עבר מכביד.

עפ"ת 14716/08/10 (מחוזי ירושלים) אליהו מרק – חודש מאסר בעבודות שירות ו-3 חודשים פסילה. מדובר בעבירה ראשונה של נהיגה בפסילה, ללא עבירות נלוות וללא עבר מכביד.

שכרות מעל 870 מ"ג אלכוהול בליטר אוויר

ענישה בעבירות תעבורה מסוג זה:

מאסר בפועל:
15 יום ועד 18 חודשים.

פסילה בפועל:
36 חודשים ועד 60 חודשים. מאסר על תנאי, פסילה על תנאי וקנס.

עמדת בית המשפט:

רע"פ 3351/09 שמרית משה וכן ע"פ 8748/08 ירון ברכה:
בנהיגה בשכרות המכונית הופכת למכונת מוות נעה. האסון כמעט מוכתב מראש ויש להחמיר גם בתיקי שכרות "גרידא" ובוודאי בתיקים בהם קרו תוצאות קשות בשל הנהיגה בשכרות.

פסיקה תומכת (מהרף העליון לתחתון)

רע"פ 1466/11 אפרים פטחוב – שנתיים מאסר ופסילה לצמיתות לנאשם שצירף 5 תיקי שכרות.

במקרה זה הנאשם השתמש בהרואין תוך כדי נהיגה, עברו הפלילי והתעבורתי כבד.

רע"פ 782/14 אלמלח זקי – 12 חודשים מאסר ו-6 שנים פסילה. רמת שכרות של 248 מ"ג בבדיקת דם, תאונת חזית אחור נ"ב.

הרשעה קודמת ב 26(2) משנת 1992 אך עברו קל.

עפ"ת (באר שבע) 3614/09/12 אבו חיר – 11 חודשים מאסר ו-7 שנים פסילה לנאשם שצירף 3 תיקי שכרות: 455 מ"ג, 525 מ"ג, ו-525 מ"ג לליטר אוויר נשוף. בעברו 12 הרשעות קודמות, כאשר אחת מהן בשכרות.

רע"פ 444/08 משה יוסף – 9 חודשים מאסר. כמות 940 מ"ג הרשעה קודמת ב 26(2) אך ללא מע"ת תקף.

בית המשפט החמיר עם הנאשם, לאור עבר פלילי בסמים והעבירה הדומה, כאמור, בעבר.

רע"פ 1369/08 יצחק ישראל – 7 חודשים מאסר ו-4 שנים פסילה. מדובר בנאשם שנתפס נוהג שיכור בכמות של 575 מ"ג לליטר אוויר נשוף.

הנהג נפסל מנהלית ולאחר תקופה קצרה נתפס שוב נוהג שיכור, בכמות של 660 מ"ג לליטר אוויר נשוף.

בית המשפט פסק עונש מאסר, למרות שלנאשם לא היו הרשעות דומות וללא מע"ת.

רע"פ 2508/11 רומן סמולנסקי – 4 חודשים מאסר בפועל של ממש ו-40 חודשים פסילה. מדובר בכמות של 1145 מ"ג לליטר אוויר נשוף.

לנאשם הרשעה בשכרות משנת 2002, אך אין לחובתו מע"ת והנהיגה בשכרות בוצעה ללא עבירות נלוות.

עפ"ת (חיפה) 25538/01/11 ולדימיר שצור – 3 חודשים מאסר ע"ש ו-30 חודשים פסילה, שכרות 254 מ"ג בבדיקת דם (פי 5 מהמותר), הנאשם סטה מנתיב נסיעתו והתנגש במדרכה תאונה עצמית.

מדובר במקרה ראשון של שכרות ועבר קל.

שכרות ברמה של 290-870 מ"ג בליטר אוויר / סרוב לבדיקת ינשוף / נהיגה תחת השפעה

ענישה בעבירות תעבורה מסוג זה:

פסילה בפועל 24 חודשים ומע"ת ועד 4 שנים פסילה בפועל ו-12 חודשים מאסר.

פסיקה תומכת (מהרף העליון לתחתון)

עפ"ת (מרכז) 26471/07/10 לירון חדד – 12 חודשים מאסר ו-30 חודשים פסילה. שכרות מכח השפעת סם ונהיגה בזמן פסילה, לנאשם עבר בסמים וזהו מקרה שני של שכרות.

עפ"ת (חיפה) 3406/02/12 שי פינטו – 8 חודשים מאסר ו-32 חודשים פסילה בגין שכרות מכח סירוב לבצע בדיקה.

לנאשם עבר פלילי מכביד, לרבות בעבירות סמים ובעבר אף ריצה עונשי מאסר.

תת"ע (נצרת) 2810/07 שאני – 7 חודשים מאסר ו-4 שנים פסילה לנאשם שצירף 2 תיקי שכרות: 515 מ"ג ו-560 מ"ג לליטר אוויר נשוף.

עברו התעבורתי קל מאד, וללא עבר דומה. מדובר בנאשם המכור לסמים.

ע"פ 2880/08 (ירושלים) פריג באסיל – 60 יום מאסר בפועל של ממש ו-4 שנים פסילה לנאשם שצירף 2 תיקי שכרות בכמות של 475 מ"ג לליטר אוויר נשוף, וסרוב לבדיקת שכרות.

לנאשם אין הרשעות דומות, אך עברו התעבורתי כבד. ביהמ"ש  לא הטיל מאסר, אך המחוזי החמיר והורה על מאסר.

רע"פ 7826/12 קובי יוספי – 30 חודשים פסילה ועונש מע"ת לרוכב קטנוע שנתפס נוהג שכור כמות 450 מ"ג. עבר תעבורתי קל.

עפ"ת 470/09/11 (חיפה) אבירן בוסקילה – 24 חודשים פסילה לנאשם שנתפס נוהג שיכור, בכמות של 290 מ"ג לליטר אוויר נשוף.


עבירת מהירות "תלתן"

ענישה בעבירות תעבורה מסוג זה נוגעת לנהגיה במהירות של 60 קמ"ש מעל המהירות המותרת מחוץ לעיר ומעלה, או מהירות 50 קמ"ש מעל המהירות המותרת בתוך העיר

מתחם ענישה בעבירות תעבורה מסוג זה:
6 חודשים פסילה ומע"ת ועד 5 שנים פסילה ו-4 חודשים מאסר של ממש.

ציטוט מרע"פ 5250/12 מחמד אבו גוידר (195 קמ"ש):
נהיגה במהירות קצה מלמדת על טרוף הדעת כאשר מעורבות בתאונה קטלנית היא רק שאלה של מזל ולא יותר מכך. למהירות נסיעה שכזו לא מגיע נהג בהיסח הדעת. אלא בהחלטה מודעת.

פסיקה תומכת (מהרף העליון לתחתון)

רע"פ 5250/12 אבו גויידר – 4 חודשים מאסר של ממש ו-50 חודשים פסילה. מהירות 195 קמ"ש במקום 90 קמ"ש, נהיגה בשעות הלילה, כביש ראשי.

לחובת הנאשם 17 הרשעות קודמות, אך לא במהירות כה גבוהה. מדובר בנאשם בעל ותק של 3 שנות נהיגה, ללא עבר פלילי.

רע"פ 1901/13 אסף אופיר נ' מ"י – 3 חודשים מאסר ויום, 60 חודשים פסילה, מהירות 234 קמ"ש במקום 90 קמ"ש, רכב על אופנוע.

לחובתו 14 הרשעות קודמות, אך לא במהירות כה גבוהה.

עפ"ת (באר שבע) 16000/06/13 גילמור – 60 ימים מאסר בעבודות שירות ו-26 חודשים פסילה.

הנאשם צירף 5 תיקי מהירות: 138/90, 147/90, 147/90, 158/90, 163/90. ללא עבר מכביד וללא הרשעות במהירות.

רע"פ 4740/09 קרקי חסאם – 4 שנים פסילה ומע"ת, מהירות 159 קמ"ש במקום 90 קמ"ש, עבר תעבורתי מכביד.

עפ"ת (באר שבע) 43727/10/11 אבו עמאר – שנתיים פסילה, מהירות 177 קמ"ש במקום 90 קמ"ש.

עפ"ת (באר שבע) 6059/01/13 איתי טוסון – 15 חודשים פסילה, מהירות 187 קמ"ש במקום 100 קמ"ש.

בית המשפט המחוזי קובע כי כאשר החריגה מעל 70 קמ"ש מתחם הענישה בעניין פסילה בין 1.5 – 5 שנים פסילה.

בית המשפט ציין כי לאור העובדה שמדובר בחייל ללא הרשעות, הוא מקל עימו.

רע"פ 1808/10 זיכרמן – 16 חודשים פסילה, מהירות 157 קמ"ש במקום 90 קמ"ש, עבר תעבורתי ישן וללא עבר מכביד דומה.

ע"פ 4160/09 (ירושלים) זפרי מנחם – 12 חודשים פסילה. מהירות 154 קמ"ש במקום 90 קמ"ש. לנאשם 17 הרשעות קודמות.

מדובר בנהג מקצועי שזוהי עבירת המהירות הראשונה שלו.

עפ"ת (באר שבע) 6432/09/13 אבו עאייש – 10 חודשים פסילה. מהירות 95 קמ"ש במקום 50 קמ"ש. לנאשם עבר מכביד הכולל 113 הרשעות.

עפ"ת 52234/12/11 אדר רון – 15 חודשים פסילה לנאשם שלחובתו פסילה על תנאי למשך 3 חודשים שהופעלה במצטבר. סה"כ 15.

עפ"ת (באר שבע) 25708/05/12 מוכחל – 6 חודשים פסילה, מהירות 146 קמ"ש במקום 90 קמ"ש.

בית המשפט מדגיש כי אין בעובדה שמדובר בנהג רכב ציבורי כדי להקל בעונשו.


עבירת תאונת דרכים הגורמת חבלות קשות

ענישה בעבירות תעבורה מסוג זה:

מאסר בפועל:
3 חודשים מאסר ועד 12 חודשים מאסר.

פסילה בפועל:
40 חודשים ועד 6 שנים. מאסר על תנאי, פסילה על תנאי וקנס.

  עמדת בית המשפט ברע"פ 2564/12 יחיאל קרני:
במקרים של גרימת חבלות אשר כפסע ביניהן לבין גרימת מוות, יש הצדקה להקיש מן העונש המינימאלי הקבוע בחוק במקרה של גרם מוות ולגזור עונש מאסר.

פסיקה תומכת (מהרף העליון לתחתון)

רע"פ 3616/13 רמו רז – 8 חודשים מאסר ו-5 שנים פסילת רשיון. פגיעה בשני הולכי רגל במעבר חצייה, אחד הנפגעים הוכר כבעל נכות של 75% לצמיתות.

הנפגע סבל מפציעת ראש חמורה ולא התגייס לצה"ל בשל כך, ולמעשה הפציעה הרסה את חייו.

מדובר בנאשם שבזמן ביצוע העבירות טרם מלאו לו 21 שנים, התסקיר שהוגש לגביו היה שלילי. כמו כן, הנאשם עבר 16 עבירות בפרק זמן קצר.

רע"פ 7257/12 גדעון סנדרוביץ – 6 חודשים מאסר של ממש ו-6 שנים פסילת רשיון. מקרה של פגיעה בהולכת רגל במעבר חצייה.

הנפגעת סבלה מחבלת ראש, איבוד הכרה, שבר באגן והפכה לשבר כלי.

הפגיעה ותוצאותיה במקרה זה אינן רחוקות מרחק רב מגרימת מוות. מדובר באדם נורמטיבי, ללא עבר מכביד.

רע"פ 2564/12 יחיאל קרני – 3 חודשים מאסר של ממש ו-40 חודשים פסילה. הנאשם נהג באוטובוס, וכנס לצומת ברמזור אדום ופגע ברכב שבו נהגת ובתה.

לאם נגרמו חבלות קשות, דימום בראש, שברים בכל הגוף, היא הונשמה והורדמה.

בתה בת ה-4 נחבלה קשה וסבלה מדימום בגזע המוח וחולשה ביד שמאל ובכף רגל שמאל.

האם נזקקת לטיפול שיקומי ובתה מתהלכת בצורה לא יציבה וסובלת מבעיות דיבור. לחובת הנאשם הרשעות קודמות מועטות.

רע"פ 3764/05 ורד בן זויה – 6 חודשים מאסר בע"ש ו-5 שנים פסילה. הנאשמת פגעה בהולך רגל בן 6 שחצהנביחד עם אימו מעבר חצייה.

הנאשמת חלפה על פני מכוניות שנעצרו על מנת לאפשר להולכי הרגל לחצות את הכביש.

הקטין נחבל בראשו בעמוד בטון על שפת המדרכה ונחבל חבלות קשות. כעבור שנים מצבו של הנפגע הוטב בהרבה.


עבירת תאונות דרכים והפקרה

ענישה בעבירות תעבורה מסוג זה:
מאסר בפועל:
3 חודשים ועד 26 חודשים מאסר.
פסילה בפועל:
2-5 שנים פסילת רשיון. מאסר על תנאי, פסילה על תנאי וקנס.

ציטוט ראוי לציון מרע"פ 3626/01 ויצמן:

"מהעבירות החמורות והמכוערות שבספר החוקים… עבירה מחייבת מאסר".

פסיקה תומכת (מהרף העליון לתחתון)

ע"פ 1698/09 (נצרת) מוחמד סבייח – 26 חודשי מאסר בפועל ו-3 שנים פסילה.

מדובר בנהג טרקטורון שפגע בהולך רגל ונמלט. לנפגע נגרמו פציעות קלות.

עפ"ת (חיפה) 39833/12/11 גזאלין – 20 חודשים מאסר ו-40 חודשים פסילה.

הנאשם לא שמר מרחק והתנגש בעוצמה עם חזית רכבו ברכב שלפניו, לאחר מכן נמלט מהמקום ולא הגיש עזרה לנפגעים, שלאחד מהם נגרם שבר. לחובת הנאשם עבר פלילי מכביד.

ע"פ 6741/09 אריק בן שטרית – 18 חודשים מאסר ו-5 שנים פסילה.

הנאשם פגע בהולך רגל במעבר חצייה, אשר הועף אל שמשת הרכב אשר נופצה ובהמשך נפל לכביש. התסקיר שנערך לגבי הנאשם חיובי, ונסיבות חייו קשות.

ת"ד (ירושלים) 3328/09 אהרון קורקוס – 6 חודשים מאסר בעבודות שירות ושנתיים פסילה.

מדובר ברוכב אופנוע לא מורשה שפגע ברכב ונמלט.

לנוסעת ברכב תעודה רפואית של כאב קל בצוואר ובגב התחתון. לחובת הנאשם עבר תעבורתי קל מאד והתסקיר שהוכן לגביו היה חיובי.


עבירת דוח"ות הזמנה לדין – תלת"ן

עקיפות מסוכנות, זכות קדימה להולך רגל, קו לבן.

ענישה בעבירות תעבורה מסוג זה:
3 חודשי פסילה פסילה על תנאי וקנס – ועד 12 חודשים פסילה פסילה על תנאי וקנס.

פסיקה תומכת (מהרף העליון לתחתון)

פל"א 87/09/13 החלטה מיום 30/06/14 (תעבורה פתח תקווה) – עקיפה בדרך לא פנויה תוך סיכון חיי אדם ועבירות נלוות.

הנאשם תועד במצלמה על ידי אזרח שהגיע ממולו וכמעט ארעה תאונה חזיתית.

בית המשפט גזר עונש של 12 חודשים פסילה בפועל במצטבר לפסילות נוספות, עונש מאסר על תנאי, שירות לטובת הציבור של 120 שעות, צו מבחן 12 חודשים וקנס 2,000 ₪.

לחובת הנאשם עבר תעבורתי כבד.

ע"פ 5061/09 (מחוזי ירושלים) בן חמו דניאל – 12 חודשים פסילת רשיון לנהג שהורשע בחציית קו הפרדה רצוף בניגוד לתקנה 47 (ה) (5) לתקנות התעבורה.

מדובר על חציית קו לבן תוך עקיפת מספר רכבים, יציאה לעקיפה בקו מקוקו וסיום בקו לבן רצוף.

הנאשם בן 22  בעל ותק נהיגה של 6 שנים ולחובתו עומדות 9 הרשעות, כולל עבירה זהה כשלושה שבועות לפני ביצוע העבירה הנוכחית.

עפ"ת (באר שבע) ברוך אופיר ארביב – 6 חודשים פסילת רשיון לנהג שהורשע בעקיפה מסוכנת בניגוד לתקנה 47 (ד) לתקנות התעבורה.

מדובר על מקרה ללא עבירות נלוות, אך לחובת הנאשם עבר מכביד.

ע"פ 4969/09 (ירושלים) אבו קווידר כמאל – 3 חודשים פסילת רשיון לנהג שהורשע בעקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף, בניגוד לתקנה 47 (ה) (5) לתקנות התעבורה. ללא עבירות נלוות.

ע"פ (ירושלים) 30121/06 יפעת ברוור – חודשיים פסילה בפועל לנהגת שהורשעה באי מתן זכות קדימה להולך רגל בניגוד לתקנה 67 (א) לתקנות התעבורה.

לחובתה עבר תעבורתי קל מאד, בעלת ותק בנהיגה 21 שנים ולחובתה הרשעה אחת בלבד מסוג ברירת משפט.

על מנת להשלים את התמונה, באפשרותכם ללמוד גם על סוגי הענישה בעבירות תעבורה.

משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית מתמחה במתן ייעוץ משפטי לנאשמים בעבירות התרת נהיגה לנהג בלתי מורשה. הניסיון שצברנו בעמל רב במשך שנים רבות של ניסיון מעשי בתיקים מסוג זה עשוי להיות הקלף שלו אתם זקוקים על מנת לשים את הפרשה כולה מאחוריכם ולשוב לשגרת חייכם מוקדם ככל הניתן. אנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לאפשר זאת.

Call Now Button