נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח

נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח מוסדרת בסעיף 10 לפקודת התעבורה

סעיף 10 לפקודת התעבורה קובע את האיסור על נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח.

החובה המוטלת על אדם היא לנהוג בהתאם לתנאי הרישיון (דוג' – חיוב ענידת משקפי ראייה בזמן הנהיגה, התאמות שונות של מנגנוני הרכב וכדומה).

בעל רכב לא ייתן לאדם אחר שאין לו רישיון נהיגה מתאים לנהוג ברכבו.

סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי קובע את האיסור על נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח:

לא ינהג אדם ולא יתיר לאחר לנהוג ברכב בזמן שלא קיימת פוליסת ביטוח מתאימה ובתוקף.

מעבר על הוראות הסעיף עלולה לגרור פסילה של 12 חודשים!

יש לציין כי מדובר באחת מסוגי הענישות שניתן לספוג בעבירה מסוג זה.

נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח היא עבירה העלולה לגרור שלילה לתקופה לא קצרה. כאן ניתן ללמוד על מהות העבירה וכיצד בתי המשפט פוסקים לגביה

נהיגה ללא רישיון וללא ביטוח – מהעבירות החמורות בפקודת התעבורה

עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה וכן נהיגה ללא ביטוח או נהיגה בפסילה נחשבת עבירה חמורה, בין היתר, בגלל שהיא מבטאת זלזול בהוראות החוק הבסיסיות ביותר.

בית המשפט קבע במספר פסקי דין, כי עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה מסכנת את ביטחון הנהג, הנוסעים עמו והציבור בכבישים.

על כן, העונש הראוי במקרים מסוג זה, הוא עונש מאסר בפועל, גם כאשר מדובר בפעם הראשונה בה האדם נוהג ללא רישיון נהיגה.

הסכנה העיקרית בנהיגה ללא רישיון נהיגה היא שהאדם העובר עבירה זו לא בקיא בדרך כלל בחוקי התנועה ובאופן הפעלת הרכב ומערכותיו.

בדיוק כפי שאדם מן היישוב לא יוכל, ככל הנראה, להטיס מטוס ללא רישיון, כך בתי המשפט רואים זאת בעניין נהיגה ברכב ללא רישיון נהיגה.

חומרת העבירה, בעיני בית המשפט, מצדיקה הטלת מאסר בפועל (כפי שניתן לראות בפסק הדין 8392/04 עליאן חמדאן נ' מדינת ישראל).

אולם, יש לציין כי כאשר מדובר באדם נורמטיבי ללא עבירות תעבורה או פלילי בעברו, בית המשפט יכול להסתפק במתן עבודות שירות במקום מאסר בפועל (כפי שניתן ללמןד מפסק בדין 4508/09 גזאווי נ' מדינת ישראל).

מה דינו של נהג שחוזר ומבצע עבירות נהיגה ללא רישיון?

מבחינת בית המשפט, אדם כזה הוא רצדיביסט – חוזר על העבירה פעם אחר פעם ומוכיח את זלזולו בהוראות החוק.

הגישה כלפי אדם כזה איננה סלחנית.

מה כדאי לאדם שנהג ללא רישיון נהיגה לעשות?

כאשר נתפס נהג נוהג ברכב ללא רישיון נהיגה מומלץ תוך כדי התנהלות משפטו לפנות למורה נהיגה ולהוציא רישיון נהיגה.

אמנם, ככל הנראה, הרישיון ייפסל מיד בתום המשפט, אולם בתי המשפט רואים בכך נסיבה מקלה, מעין תיקון מסוים לביצוע העבירה.

בתי המשפט רואים בכך פעולה המפיגה את המסוכנות העולה מאותו אדם, ומצדיקה סטייה מהנוהג להשית מאסר בפועל על עובר עבירה זו. (לעניין זה, ראה: 6175-10 מדינת ישראל נ' חסאם חורי).

נהיגה ללא רישיון של נער לעומת מבוגר

בפסק הדין 3675-12-09 מדינת ישראל נ' מכרם קטימה פסק השופט אבישי קאופמן כי כאשר מדובר במעשה קונדס של נערים, אשר לוקחים את רכב ההורים בשעת לילה מאוחרת ונוהגים בו בשטחים פתוחים, שדות או מגרשי חנייה – ייתכן ויהיה מקום להטיל עליהם עונש צופה פני עתיד ולא לשלוח אותם למאסר, למרות החומרה שבעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה על ידי נער.

לעומת זאת, כאשר מדובר באדם מבוגר, יוצאים מנקודת הנחה שהוא יותר מיושב בדעתו, מודע לסיכונים ובכל זאת בחר לנהוג ללא רישיון נהיגה.

במקרה מסוג זה, דעת השופט היא שיש להעדיף את האינטרס הציבורי של הרתעת אותו נהג, על פני האינטרס האישי של אותו נהג.

זיכוי בעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה

בפסק הדין 3451-08 מדינת ישראל נ' נרדי חאסקיה זוכה הנאשם מעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח בתוקף.

הזיכוי נשען על קביעת השופטת רות רז, לפיה נפלו פגמים בראיות, אשר הובילו לספק באשמת הנאשם.

במקרה זה היו פערים בין הכתוב בדו"ח שניתן לנאשם שעבר את העבירה, לבין הדו"ח שצורף לכתב האישום.

בדו"ח שניתן לנהג היו חסרים פרטים רבים לעומת הדו"ח שהוצג בפני בית המשפט.

כמו כן, הסתבר כי הנרשם בדו"ח לא היה באופן רציף. עורך הדו"ח השתמש בעט שונה לאורך כתיבת הדו"ח, מה שמעיד על אי שמירת רצף הנכתב בדו"ח.

השופטת קבעה שלא ניתן לראות בכך תקלה אפשרית של סיום הדיו בעט אחד ומעבר לעט אחר, אלא שחלו הפסקות בלתי מוסברות בהליך כתיבת הדו"ח, שלא ניתן הסבר סביר להתרחשותן.

ההבדלים בין הדו"ח המקורי שנמסר לנאשם לבין הדו"ח שהוצג בפני בית המשפט מתייחסים למהות האישום נגד הנאשם, ומכאן חשיבותם הרבה.

התוצאה לבסוף – זיכוי מחמת הספק.

ענישה על עבירת נהיגה ללא רישיון

בפסק הדין 9509-08-10 מדינת ישראל נ' ברקטע ישראל הורשע הנאשם, על פי הודאתו, בעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה – כאשר מעולם לא הוציא רישיון נהיגה.

השופט מרדכי כדורי בחר להתחשב בנאשם, אשר הוא אדם נורמטיבי ואינו בעל עברת תעבורתי או פלילי.

הענישה בעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה בתיק זה הייתה:

פסילה בפועל לתקופה של 3 חודשים;

פסילה על תנאי לתקופה של 3 חודשים, למשך 3 שנים;

עבודות שירות למשך חודש אחד;

מאסר על תנאי לתקופה של 3 חודשים, למשך 3 שנים;

קנס בסך 1,000 ₪.

בפסק הדין 9480-08-10 מדינת ישראל נ' ארז בליטי הורשע הנאשם, על פי הודאתו, בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח.

ההודאה וההרשעה ניתנו על בסיס הודאת הנאשם שניתנה במסגרת הסדר טיעון אליו הגיעו התביעות וסנגורו של הנאשם.

השופטת שרון לארי אישרה את הסדר הטיעון שנחתם בין הנאשם לתביעות והטילה על הנאשם את העונשים הבאים:

פסילה בפועל לתקופה של 4 חודשים;

פסילה על תנאי לתקופה של 3 חודשים, למשך 3 שנים;

מאסר בפועל של 5 ימים;

מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים, למשך 3 שנים;

קנס בסך 1,500 ₪.

לחץ כאן למעבר למאמר הסוקר ענישה בעבירות תעבורה

45 יום בכלא על עבירת נהיגה ללא רישיון

בפסק הדין 10723-12-10 הורשע הנאשם בעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה, במסגרת הסדר טיעון שנחתם בין הנאשם לתביעות.

בית המשפט אישר את ההסדר והטיל על הנאשם את העונשים הבאים:

מאסר בפועל למשך 45 ימים;

מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים, למשך 3 שנים;

הפעלת מאסר על תנאי של 45 ימים שירוצה בחופף למה שנגזר עליו בתיק זה.

 

מעוניין במידע נוסף על סוגי עונשים בעבירות תעבורה בכלל, ובעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה בפרט?

לחץ כאן למעבר למאמר העוסק בסוגי ענישה בעבירות תעבורה

מעוניין במידע נוסף על מתחמי ענישה בעבירות תעבורה בכלל, ובעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה בפרט?

לחץ כאן למעבר למאמר העוסק בנושא ענישה בעבירות תעבורה

משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית מתמחה במתן ייעוץ משפטי לנאשמים בעבירות נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח. הניסיון שצברנו בעמל רב במשך שנים רבות של ניסיון מעשי בתיקים מסוג זה עשוי להיות הקלף שלו אתם זקוקים על מנת לשים את הפרשה כולה מאחוריכם ולשוב לשגרת חייכם מוקדם ככל הניתן. אנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לאפשר זאת.

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

השאירו פרטים, חוזר אליכם בהקדם

מידע שימושי נוסף שכדאי לקרוא! מאמרים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button