נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח

נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח

נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח מוסדרת בסעיף 10 לפקודת התעבורה

סעיף 10 לפקודת התעבורה קובע את האיסור על נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח.

החובה המוטלת על אדם היא לנהוג בהתאם לתנאי הרישיון (דוג' – חיוב ענידת משקפי ראייה בזמן הנהיגה, התאמות שונות של מנגנוני הרכב וכדומה).

בעל רכב לא ייתן לאדם אחר שאין לו רישיון נהיגה מתאים לנהוג ברכבו.

סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי קובע את האיסור על נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח:

לא ינהג אדם ולא יתיר לאחר לנהוג ברכב בזמן שלא קיימת פוליסת ביטוח מתאימה ובתוקף.

מעבר על הוראות הסעיף עלולה לגרור פסילה של 12 חודשים!

יש לציין כי מדובר באחת מסוגי הענישות שניתן לספוג בעבירה מסוג זה.

נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח היא עבירה העלולה לגרור שלילה לתקופה לא קצרה. כאן ניתן ללמוד על מהות העבירה וכיצד בתי המשפט פוסקים לגביה

נהיגה ללא רישיון וללא ביטוח – מהעבירות החמורות בפקודת התעבורה

עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה וכן נהיגה ללא ביטוח או נהיגה בפסילה נחשבת עבירה חמורה, בין היתר, בגלל שהיא מבטאת זלזול בהוראות החוק הבסיסיות ביותר.

בית המשפט קבע במספר פסקי דין, כי עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה מסכנת את ביטחון הנהג, הנוסעים עמו והציבור בכבישים.

על כן, העונש הראוי במקרים מסוג זה, הוא עונש מאסר בפועל, גם כאשר מדובר בפעם הראשונה בה האדם נוהג ללא רישיון נהיגה.

הסכנה העיקרית בנהיגה ללא רישיון נהיגה היא שהאדם העובר עבירה זו לא בקיא בדרך כלל בחוקי התנועה ובאופן הפעלת הרכב ומערכותיו.

בדיוק כפי שאדם מן היישוב לא יוכל, ככל הנראה, להטיס מטוס ללא רישיון, כך בתי המשפט רואים זאת בעניין נהיגה ברכב ללא רישיון נהיגה.

חומרת העבירה, בעיני בית המשפט, מצדיקה הטלת מאסר בפועל (כפי שניתן לראות בפסק הדין 8392/04 עליאן חמדאן נ' מדינת ישראל).

אולם, יש לציין כי כאשר מדובר באדם נורמטיבי ללא עבירות תעבורה או פלילי בעברו, בית המשפט יכול להסתפק במתן עבודות שירות במקום מאסר בפועל (כפי שניתן ללמןד מפסק בדין 4508/09 גזאווי נ' מדינת ישראל).

מה דינו של נהג שחוזר ומבצע עבירות נהיגה ללא רישיון?

מבחינת בית המשפט, אדם כזה הוא רצדיביסט – חוזר על העבירה פעם אחר פעם ומוכיח את זלזולו בהוראות החוק.

הגישה כלפי אדם כזה איננה סלחנית.

מה כדאי לאדם שנהג ללא רישיון נהיגה לעשות?

כאשר נתפס נהג נוהג ברכב ללא רישיון נהיגה מומלץ תוך כדי התנהלות משפטו לפנות למורה נהיגה ולהוציא רישיון נהיגה.

אמנם, ככל הנראה, הרישיון ייפסל מיד בתום המשפט, אולם בתי המשפט רואים בכך נסיבה מקלה, מעין תיקון מסוים לביצוע העבירה.

בתי המשפט רואים בכך פעולה המפיגה את המסוכנות העולה מאותו אדם, ומצדיקה סטייה מהנוהג להשית מאסר בפועל על עובר עבירה זו. (לעניין זה, ראה: 6175-10 מדינת ישראל נ' חסאם חורי).

נהיגה ללא רישיון של נער לעומת מבוגר

בפסק הדין 3675-12-09 מדינת ישראל נ' מכרם קטימה פסק השופט אבישי קאופמן כי כאשר מדובר במעשה קונדס של נערים, אשר לוקחים את רכב ההורים בשעת לילה מאוחרת ונוהגים בו בשטחים פתוחים, שדות או מגרשי חנייה – ייתכן ויהיה מקום להטיל עליהם עונש צופה פני עתיד ולא לשלוח אותם למאסר, למרות החומרה שבעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה על ידי נער.

לעומת זאת, כאשר מדובר באדם מבוגר, יוצאים מנקודת הנחה שהוא יותר מיושב בדעתו, מודע לסיכונים ובכל זאת בחר לנהוג ללא רישיון נהיגה.

במקרה מסוג זה, דעת השופט היא שיש להעדיף את האינטרס הציבורי של הרתעת אותו נהג, על פני האינטרס האישי של אותו נהג.

זיכוי בעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה

בפסק הדין 3451-08 מדינת ישראל נ' נרדי חאסקיה זוכה הנאשם מעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח בתוקף.

הזיכוי נשען על קביעת השופטת רות רז, לפיה נפלו פגמים בראיות, אשר הובילו לספק באשמת הנאשם.

במקרה זה היו פערים בין הכתוב בדו"ח שניתן לנאשם שעבר את העבירה, לבין הדו"ח שצורף לכתב האישום.

בדו"ח שניתן לנהג היו חסרים פרטים רבים לעומת הדו"ח שהוצג בפני בית המשפט.

כמו כן, הסתבר כי הנרשם בדו"ח לא היה באופן רציף. עורך הדו"ח השתמש בעט שונה לאורך כתיבת הדו"ח, מה שמעיד על אי שמירת רצף הנכתב בדו"ח.

השופטת קבעה שלא ניתן לראות בכך תקלה אפשרית של סיום הדיו בעט אחד ומעבר לעט אחר, אלא שחלו הפסקות בלתי מוסברות בהליך כתיבת הדו"ח, שלא ניתן הסבר סביר להתרחשותן.

ההבדלים בין הדו"ח המקורי שנמסר לנאשם לבין הדו"ח שהוצג בפני בית המשפט מתייחסים למהות האישום נגד הנאשם, ומכאן חשיבותם הרבה.

התוצאה לבסוף – זיכוי מחמת הספק.

ענישה על עבירת נהיגה ללא רישיון

בפסק הדין 9509-08-10 מדינת ישראל נ' ברקטע ישראל הורשע הנאשם, על פי הודאתו, בעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה – כאשר מעולם לא הוציא רישיון נהיגה.

השופט מרדכי כדורי בחר להתחשב בנאשם, אשר הוא אדם נורמטיבי ואינו בעל עברת תעבורתי או פלילי.

הענישה בעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה בתיק זה הייתה:

פסילה בפועל לתקופה של 3 חודשים;

פסילה על תנאי לתקופה של 3 חודשים, למשך 3 שנים;

עבודות שירות למשך חודש אחד;

מאסר על תנאי לתקופה של 3 חודשים, למשך 3 שנים;

קנס בסך 1,000 ₪.

בפסק הדין 9480-08-10 מדינת ישראל נ' ארז בליטי הורשע הנאשם, על פי הודאתו, בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח.

ההודאה וההרשעה ניתנו על בסיס הודאת הנאשם שניתנה במסגרת הסדר טיעון אליו הגיעו התביעות וסנגורו של הנאשם.

השופטת שרון לארי אישרה את הסדר הטיעון שנחתם בין הנאשם לתביעות והטילה על הנאשם את העונשים הבאים:

פסילה בפועל לתקופה של 4 חודשים;

פסילה על תנאי לתקופה של 3 חודשים, למשך 3 שנים;

מאסר בפועל של 5 ימים;

מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים, למשך 3 שנים;

קנס בסך 1,500 ₪.

לחץ כאן למעבר למאמר הסוקר ענישה בעבירות תעבורה

45 יום בכלא על עבירת נהיגה ללא רישיון

בפסק הדין 10723-12-10 הורשע הנאשם בעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה, במסגרת הסדר טיעון שנחתם בין הנאשם לתביעות.

בית המשפט אישר את ההסדר והטיל על הנאשם את העונשים הבאים:

מאסר בפועל למשך 45 ימים;

מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים, למשך 3 שנים;

הפעלת מאסר על תנאי של 45 ימים שירוצה בחופף למה שנגזר עליו בתיק זה.

 

מעוניין במידע נוסף על סוגי עונשים בעבירות תעבורה בכלל, ובעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה בפרט?

לחץ כאן למעבר למאמר העוסק בסוגי ענישה בעבירות תעבורה

מעוניין במידע נוסף על מתחמי ענישה בעבירות תעבורה בכלל, ובעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה בפרט?

לחץ כאן למעבר למאמר העוסק בנושא ענישה בעבירות תעבורה

משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית מתמחה במתן ייעוץ משפטי לנאשמים בעבירות נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח. הניסיון שצברנו בעמל רב במשך שנים רבות של ניסיון מעשי בתיקים מסוג זה עשוי להיות הקלף שלו אתם זקוקים על מנת לשים את הפרשה כולה מאחוריכם ולשוב לשגרת חייכם מוקדם ככל הניתן. אנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לאפשר זאת.

בעריכת מאמר זה הושקעו שעות עבודה רבות. נשמח אם תביעו הערכתכם באמצעות השארת ביקורת חיובית בדף העסקי שלנו.

צריך ייעוץ מעורך דין? השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

רישיון-לאקדח
עורך דין פלילי

רישיון לאקדח

קבלת רישיון לאקדח מצריכה עמידה בתנאים הנקבעים על ידי שר ביטחון הפנים, בתאום עם גורמי ביטחון. רשימת התבחינים המפורטים במסמך זה היא סגורה וממצה, ולא

קרא עוד »
הסדר-טיעון-בעבירות-תעבורה
עורך דין תעבורה

הסדר טיעון בעבירות תעבורה

הסדר טיעון, הנקרא גם "עסקת טיעון", הינו הסדר הנערך בין התביעה לנאשם בנוגע לסעיפי האישום בגינם הוגש כתב האישום נגד הנאשם. הסדר הטיעון חל על

קרא עוד »
עקיפה-מסוכנת
עורך דין תעבורה

עקיפה מסוכנת

עקיפה מסוכנת הינה עבירת תעבורה חמורה ובהתאם לכך, ענישה בעבירות תעבורה מסוג זה- מחמירה ביותר.בחוק מעוגנת עבירה זו בתקנה 47 לתקנות התעבורה, העוסקת במקרים של:עקיפה

קרא עוד »
נהיגה-בזמן-פסילה
עורך דין תעבורה

נהיגה בזמן פסילה

נהיגה בזמן פסילה נחשבת לאחת העבירות החמורות בפקודת התעבורה. ענישה על נהיגה בפסילה כוללת, בין היתר, רכיב מאסר. על פי חוק, ענישה בעבירות תעבורה שעניינן

קרא עוד »
אי-ציות-להוראת-שוטר
עורך דין תעבורה

אי ציות להוראת שוטר

עבירת אי ציות להוראת שוטר הינה עבירת תעבורה מסוג הזמנה לדין. משמע, לא ניתן לפטור את העניין באמצעות תשלום קנס בלבד. אדם העובר עבירת אי

קרא עוד »
Call Now Button