תאונות דרכים

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

כל מה שצריך לדעת על תאונות דרכים

על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, תאונות דרכים גובות בכל שנה 1.2 מיליון הרוגים וכ-20 עד 30 מיליון פצועים ברחבי העולם.

העלות הכלכלית העולמית השנתית של תאונות הדרכים הוערכה בשנת 2003 ב-518 מיליארד דולר בשנה, כאשר עלותן למשק הישראלי הוערכה בשנת 2004 ב-12.6 מיליארד שקל בשנה.


תאונות דרכים בשנת 2021 – מידע וסטטיסטיקה

תאונות דרכים הכוללות נפגעים בחודש
ינואר 2021 לעומת חודש ינואר 2020

מספר הנפגעים ירד ב-25%.

במספר ההרוגים חלה ירידה של 37.5%.

מספר התאונות הקטלניות ירד ב-34.8%.


תאונות דרכים הכוללות נפגעים בחודש פברואר
2021 לעומת חודש פברואר 2020

בפברואר 2021 התרחשו 821 תאונות דרכים עם נפגעים, 29 מהן היו תאונות דרכים קטלניות, 94 מהן סווגו תאונות דרכים עם פצועים
קשה.

לעומת זאת, בפברואר 2020 נרשמו 974 תאונות דרכים עם נפגעים, כאשר 22 מהן היו תאונות דרכים קטלניות. בתאונות אלו נפגעו
7141, איש, מהם כאמור 22 הרוגים ו-172 פצועים קשה.

בנוסף על כך, בפברואר 2021 דווחו 1,830 תאונות שסווגו עם נפגעים קל, בהן קל 2,387 בני אדם. 

לעומת זאת, בפברואר 2020 דווחו למשטרה 3,272 תאונות המוגדרות קל, בהן נפגעו 4,407 בני אדם.


תאונות דרכים הכוללות נפגעים בחודש מרץ
2021

בחודש מרץ 2021 נרשמו 985 תאונות דרכים עם נפגעים, מהן 25 תאונות דרכים קטלניות ו-153 תאונות דרכים עם פצועים קשה.
בתאונות נפגעו 1,655 איש, מהם 27 הרוגים ו-171 פצועים קשה.


תאונות דרכים הכוללות נפגעים בחודש אפריל
2021

בחודש אפריל 2021 דווחו 927 תאונות דרכים עם נפגעים, 40 מהן תאונות דרכים קטלניות ו-139 תאונות דרכים עם פצועים קשה.
בתאונות נפגעו 1,668 איש, 45 נהרגו ו-163 נפצעו קשה.

כמו כן, באפריל 2021 דווחו למשטרה 2,380 תאונות קלות, ובהן נפגעו 3,100 בני אדם.


תאונות דרכים הכוללות נפגעים בחודשים
ינואר עד אפריל 2021 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2020

בחודשים ינואר עד אפריל 2021 נהרגו 117 בני אדם בתאונות דרכים – עלייה של 37.6% לעומת 2020.

במספר הנפגעים חלה עלייה של 20.8%.
בחודשים אלו התרחשו 3,722 תאונות דרכים עם נפגעים – עלייה של 19.7% ביחס לחודשים אלו בשנת 2020.


תאונות דרכים עם נפגעים – מאי 2021

בחודש מאי 2021 דווחו 811 תאונות דרכים עם נפגעים, 28 מהן תאונות קטלניות ו-121 מהן תאונות עם פצועים קשה. 

בתאונות נפגעו 1,392 איש, 28 נהרגו ו-137 נפצעו קשה.

זאת ועוד, במאי 2021 דווחו 2,315 תאונות שסווגו "קל", בהן נפגעו 3,011 בני אדם.


תאונות דרכים הכוללות נפגעים בחודשים
ינואר עד מאי 2021 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2020

בין החודשים ינואר עד מאי 2021 נהרגו 146 בני אדם בתאונות דרכים – עלייה של 30.4% לעומת אותה התקופה בשנת 2020.

במספר הנפגעים חלה עלייה של 16.3%.

בתקופה זו התרחשו 4,650 תאונות דרכים עם נפגעים – עלייה של 15.5% לעומת אותה התקופה בשנת 2020.


תאונות דרכים עם נפגעים – יוני 2021

בחודש יוני 2021 דווחו 960 תאונות דרכים עם נפגעים, 31 מהן תאונות קטלניות ו-144 מהן תאונות הכוללות פצועים קשה.
בתאונות נפגעו 1,633 איש, 36 מהם הרוגים ו-161 מהם נפצעו קשה.

יתר על כן, ביוני 2021 דווחו 2,876 תאונות, שסווגו "קל", בהן נפגעו 3,602 בני אדם.


תאונות דרכים הכוללות נפגעים בחודשים
ינואר עד יוני 2021 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2020

בין החודשים ינואר עד יוני 2021 נהרגו 183 בני אדם בתאונות דרכים – לעומת אותה התקופה בשנת 2020.

במספר הנפגעים הכללי בתאונות דרכים חלה עלייה של 14.8%.

בתקופה המדוברת אירעו 5,726 תאונות דרכים עם נפגעים – עלייה של 13.5% לעומת אותה התקופה בשנת 2020.


תאונות דרכים עם נפגעים – יולי 2021

ביולי 2021 דווחו 897 תאונות דרכים עם נפגעים, 25 מהתאונות היו תאונות דרכים קטלניות ו-152 מהתאונות סווגו כתאונות דרכים
עם פצועים קשה.

בתאונות הדרכים בתקופה זו נפגעו 1,567 איש, 26 מהם הרוגים ו-172 מהם פצועים קשה.

בחודש יולי 2021 דווחו גם 2,777 תאונות דרכים המוגדרות קל, בהן נפגעו 3,612 בני אדם.


תאונות דרכים הכוללות נפגעים בחודשים
ינואר עד יולי 2021 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2020

בין החודשים ינואר עד יולי 2021 נהרגו בתאונות דרכים 209 בני אדם – נתון המהווה עלייה של 23.7% לעומת אותה התקופה בשנת
2020.

במספר הנפגעים הכללי חלה עלייה של 13.1% לעומת אותה התקופה בשנת 2020.

בחודשים אלו התרחשו 6,762 תאונות דרכים עם נפגעים – נתון המהווה עלייה של 11.8% לעומת אותה התקופה בשנת 2020.


תאונות דרכים עם נפגעים – אוגוסט 2021

באוגוסט 2021 דווחו 881 תאונות דרכים עם נפגעים, 27 מהן תאונות קטלניות ו-148 מהן תאונות עם פצועים המוגדרים קשה.

בתאונות הדרכים שהתרחשו בתקופה זו נפגעו 1,601 איש, 29 נהרגו ו-172 נפצעו קשה.

תאונות דרכים קלות – בחודש זה דווחו 2,654 תאונות דרכים קלות, בהן נפגעו 3,439 בני אדם.


תאונות דרכים הכוללות נפגעים בחודשים
ינואר עד אוגוסט 2021 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2020

בין החודשים ינואר עד יולי 2021 נהרגו בתאונות דרכים 240 בני אדם. 

בתאונות הדרכים הכוללות נפגעים- חלה עלייה של 15.4% לעומת אותה התקופה בשנת 2020.

במספר הנפגעים הכללי חלה עלייה של 10.5% לעומת אותה התקופה בשנת 2020.

בתקופה זו התרחשו 7,732 תאונות דרכים המוגדרות תאונות דרכים עם נפגעים – נתון המהווה עלייה של 8.7% לעומת אותה התקופה בשנת 2020.


תאונות דרכים עם נפגעים – ספטמבר 2021

בספטמבר 2021 דווחו 747 תאונות דרכים עם נפגעים, 27 מהן תאונות דרכים קטלניות ו-130 מהן תאונות דרכים עם פצועים קשה.

בתאונות הדרכים שהתרחשו בתקופה זו נפגעו 1,381 איש, 34 מהם נהרגו ו-144 מהם נפצעו קשה.

כמו כן, בחודש זה דווחו 2,058 תאונות קלות, בהן נפגעו 2,629 בני אדם.


תאונות דרכים הכוללות נפגעים בחודשים
ינואר עד ספטמבר 2021 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2020

בין החודשים ינואר עד ספטמבר 2021 נהרגו 273 בני אדם בתאונות דרכים – עלייה של 16.2% לעומת אותה התקופה בשנת 2020.

במספר הנפגעים הכללי – עלייה של 10.5% לעומת אותה התקופה בשנת 2020.

בחודשים אלו אירעו 8,524 תאונות דרכים עם נפגעים – עלייה של 7% לעומת אותה התקופה בשנת 2020.


נתונים – תאונות דרכים בשנת 2020 לעומת שנת 2019

בין החודשים מרץ 2020 – מרץ 2021, בעקבות מגפת הקורונה, הוטלו סגרים והגבלות לצורך התגוננות מפני הנגיף.

חלק ניכר מההגבלות שהוטלו על המשק חלו על, צמצום עבודה במשק, מערכת החינוך, כמו גם בתי מסחר ותרבות.

כמו כן, הורגשו ההגבלות בנושא התחבורה הציבורית והכניסה לישראל.

הגבלות אלו השפיעו במידה מסוימת על נתוני תאונות הדרכים.

בין החודשים אפריל 2020 – דצמבר 2020, קטן נפח התנועה בדרכים. על פי ההערכות, בתקופה זו הייתה ירידה של 18.3% בנסיעת כלי רכב בכבישי ישראל.

הנתונים לעיל מורכבים מוירידה של 20.2% בתנועת כלי רכב פרטיים וירידה של כ-5.1% בתנועת משאיות.

על אף האמור, ובניגוד למצופה, מספר הנפגעים בתאונות דרכים ירד בתקופה זו רק ב-19.6%, ובנוסף על כך מספר ההרוגים ירד
רק ב-11.7%.


נתוני תאונות דרכים עם נפגעים בשנת
2020

תאונות דרכים עם נפגעים – בשנת 2020 דווחו 10,836 תאונות דרכים שכללו נפגעים, ירידה של כ-14.5% לעומת שנת 2019.

תאונות דרכים עם הרוגים – בשנת 2020 נהרגו בתאונות דרכים 305 בני אדם, לעומת 355 בשנת 2019.

מהנתון לעיל, ניתן לראות כי חלה ירידה של 14.1% במספר ההרוגים לעומת שנת 2019.

בכל הנוגע למספר הפצועים קשה – חלה ירידה של 13.5%.

בעניין מספר הפצועים קל – חלה ירידה של 21.7%.

במספר הנפגעים הכללי – חלה ירידה של 20.7%.

חלה עלייה חדה של 27.0% בנפגעים קשים מקרב רוכבי האופניים הלא חשמליים.

ביחס לאוכלוסייה, שיעור הרוגים ל-100 אלף תושבים לשנת 2020 הוא 3.3, זאת לעומת 3.9 בשנת 2019.

מספר ההרוגים מקרב האוכלוסייה הערבית ירד ב-11.5%, מספר ההרוגים מקרב האוכלוסייה היהודית ירד ב-14.8%.

29% מהנפגעים בתאונות דרכים (32.8% מההרוגים) – ערבים, המהווים 21.1% מהאוכלוסייה.

התפלגות גברים ונשים בתאונות דרכים עם נפגעים – 75.2% גברים ו-24.8% נשים, זאת כאשר אוכלוסיית הנשים המורשית לנהוג – 44.5%.

53.4% מההרוגים בתאונות הדרכים נפגעו בתאונות שהתרחשו בדרכים לא-עירוניות.

שיעור הנפגעים בקרב רוכבי אופנועים עלה ל-11.5% לעומת שנת 2019.

שיעור זה גדול כמעט פי 3 מחלקם בקרב הנוהגים בכבישים הרכב של שנת 2020.

עד סוף שנת 2020 שילם המוסד לביטוח לאומי כ-4.6 מיליארד ש"ח לנפגעי תאונות דרכים שאירעו בשנים 2020-2012 בעבודה.

גם בשנת 2020, בדומה לשנת 2019, חלה עלייה משמעותית במספר הנפגעים בתאונות בהן מעורבים קורקינטים חשמליים.

מספר הנפגעים בתאונות בהן מעורבים אופניים חשמליים חלה ירידה.

בשנת 2020 נפגעו בתאונות בהן מעורבים קורקינטים חשמליים 694 בני אדם, עלייה של 16.1% לעומת שנת 2019.

בנוסף לכך, אושפזו 261 פצועים בבתי החולים בעקבות תאונות דרכים במעורבות קורקינטים חשמליים.

בשנת 2020 נפגעו בתאונות במעורבות אופניים חשמליים 1,431 בני אדם – ירידה של 19.4% לעומת שנת 2019.

בנוסף, אושפזו 531 פצועים בבתי החולים בעקבות תאונות דרכים שבהן היו מעורבים אופניים חשמליים – עלייה של 4.9% לעומת שנת 2019.


תאונות דרכים – הגורמים 

  • הגורם האנושי

מצבו של האדם ודרכי התנהגותו על הכביש משפיעים רבות על היווצרותן של תאונות הדרכים.

דוגמאות: חוסר תשומת לב, נהיגה עבריינית, אי ציות לחוקי התנועה ונהיגה במצב של עייפות ושכרות.

  • הגורם התשתיתי

מצב התשתיות משפיע רבות על התנהגות הנהג.

תאונות דרכים רבות נגרמות עקב כבישים לא מתוחזקים.

לדוגמא, תמרורים לא ברורים ושלטי הכוונה מעורפלים, כבישים ללא הפרדה בין נתיבים, כתמי שמן על הכביש, מפגעים בטיחותיים וחוסר תאורה.

  • הגורם המכני

מצב כלי הרכב יכול להשפיע לא מעט על תאונות.

מצב מכני רעוע של כלי רכב עלול לגרום לתאונה.

לדוגמא, כמו מצב של כשל מכני שבמסגרתו הבלמים חדלו לפעול או פועלים בצורה מועטה, צמיג שמתפוצץ במהלך נסיעה וכדומה.


תאונות דרכים – המושגים בחוק

"תאונת דרכים" היא מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה.

כמו כן, ניתן להגדיר תאונת דרכים כאירוע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי.

תאונות דרכים לא נחשבות ככאלה במקרה שבו נעשה מעשה במכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב מנועי.


הגדרת המושג "שימוש ברכב מנועי"

"שימוש ברכב מנועי" – נסיעה ברכב, כניסה לרכב או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד.


הגדרת המושג "רכב מנועי"

"רכב מנועי" או "רכב" – רכב הנע בכוח מיני על פני הקרקע ועיקר ייעודו לשמש לתחבורה יבשתית, לרבות רכבת, טרקטור, מכונה ניידת הכשירה לנוע בכוח מכני בכביש ורכב נגרר או נתמך על ידי רכב מנועי, ולמעט כיסא גלגלים, עגלת נכים ומדרגות נעות.


הגדרת המושג "נזק גוף"

"נזק גוף" – מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע תאונת הדרכים.

למידע על תאונת דרכים עקב אי ציות לאור אדום – לחץ כאן

מעוניין במידע נוסף על סוגי עונשים בעבירות תעבורה בכלל, ובתאונות דרכים בפרט? לחץ כאן

מעוניין במידע נוסף על מתחמי ענישה בעבירות תעבורה בכלל, ובתאונות דרכים בפרט?? לחץ כאן


משרד עורכי דין אוראל שטרית מתמחה במתן שירותי ייצוג למעורבים במקרים של תאונות דרכים.

חשוב לדעת שיש צורך מידי ביצירת קשר עם עורך דין במצב בו הייתם מעורבים בדרך זו או אחרת בתאונת דרכים. צוות עורכי הדין של המשרד יעשה ככל שביכולתו למען השגת התוצאה הטובה ביותר בעבורכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

חייג אלינו עכשיו:

052-88443

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

השאירו פרטים, חוזר אליכם בהקדם

מידע שימושי נוסף שכדאי לקרוא! מאמרים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button