הפרעה להולכי רגל במעבר חצייה

הפרעה להולכי רגל במעבר חצייה

לאחרונה חלה החמרה באכיפת עבירות הפרעה להולכי רגל במעבר חצייה.

ניתן אף לראות זאת במסגרת בחינת ענישה בעבירות תעבורה בבתי המשפט השונים.

עבירות מסוג זה, ועבירות שעניינן אי מתן זכות קדימה להולכי רגל, מעוגנות בתקנות התעבורה.

הפרעה להולכי רגל במעבר חצייה – תקנות התעבורה

תקנות התעבורה הרלוונטיות לעבירת הפרעה להולכי רגל במעבר חצייה, הן תקנות 67(א) | 67(א1) | 67(א2) | 64(ב)(1).

במאמר זה יפורטו תקנות התעבורה הרלוונטיות.

תקנה 67(א) לתקנות התעבורה – סיכון הולכי רגל שחצו במעבר חציה

על נהג המתקרב למעבר חצייה חובה לאפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה.

דוגמא לניסוח דו"ח תעבורה על סיכון הולכי רגל שחצו במעבר חציה:

נהגת ברכב XXXXXXXX, ובהגיעך למעבר חצייה, לא אפשרת להולך הרגל שחצה במעבר החצייה באותה העת, את האפשרות להשלים חצייתו בבטחה, תוך שרכבך היה בקרבה מסוכנת להולך הרגל, בניגוד לתקנה 67(א) לתקנות התעבורה".

סוג הדו"ח על סיכון הולכי רגל שחצו במעבר חציה – הזמנה למשפט.

נקודות – 10 נקודות.             

תקנה 67(א) לתקנות התעבורה – מטילה על נהג את החובה לאפשר להולך הרגל לחצות במעבר החצייה בבטחה

על פי תקנה זו, נהג רכב המתקרב למעבר חציה, כאשר הולך רגל חוצה את הכביש, חייב לאפשר את חציית הכביש בבטחה.

ככל שהנסיבות מורות על כך, אף לעצור את רכבו עד השלמת חציית הכביש.

במקרה והנהג לא עשה זאת, מוגדרת התנהגותו כהפרעה להולכי רגל במעבר חצייה.

דוגמא לניסוח דו"ח תעבורה על אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות במעבר חצייה:

"נהגת ברכב XXXXXXXX, ובהגיעך למעבר חציה לא נתת להולך הרגל שחצה במעבר החצייה באותה העת, אפשרות להשלים את החצייה בבטחה, בניגוד לתקנה 67(א) לתקנות התעבורה"

קנס על אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות במעבר חצייה – 500 ₪.

נקודות – 8 נקודות.

דוגמא לזיכוי בתיק בו נהג לא קיים את החובה לאפשר להולך רגל לחצות מעבר חציה בבטחה

5030-11-19 – כנגד נהג הוגש כתב אישום לפיו, רכב על אופניים חשמליים ובהתקרבו למעבר חצייה לא אפשר להולך הרגל שחצה במעבר באותה העת להשלים את החצייה בבטחה.

טענתו של הנהג בדיון ההקראה שהתקיים בעניינו הייתה:

"לא רכבתי על אופניים חשמליים, אלא רכבתי על קורקינט".

במהלך הדיון התברר כי השוטר לא זוכר את המקרה, אלא הקריא מהמזכר שערך:

השוטר הבחין בנהג על קורקינט חשמלי, מגיע אל מעבר החצייה בו התכוונו הולכות רגל לחצות.

הנהג נסע בזמן שהולכת רגל אחת נמצאת על פס 5 במעבר החציה.

הולכת הרגל השנייה הייתה על פס 7 במעבר החציה.

השוטר, אשר לא זכר את המקרה, לא יכל להגיד אם שהתה אתו שוטרת במועד האירוע.

לדברי השוטר, הוא הפעיל מצלמת גוף, אך הסרטון שהוצג היה קטוע.

השוטר לא ציין כיצד הופרעה חציית הולכות הרגל במעבר החציה.

במסמך אחר שהוגש לבית המשפט, תוארה נסיעת הנהג בכביש ועל מעבר חצייה, אך ללא תיאור כיצד נמנעה חציית הולכות הרגל את הכביש במעבר החצייה.

בסופו של דבר, הנאשם הותיר בפני בית המשפט רושם אמין.

בית המשפט קבע כי הנהג אפשר להולכות הרגל להשלים את החצייה במעבר החצייה בבטחה.

הנהג זוכה מחמת הספק.

תקנה 67(א1) לתקנות התעבורה – אי מתן זכות קדימה להולך רגל העומד על המדרכה

על פי תקנה זו, בהתקרב נהג למעבר חצייה, אם הולך רגל עומד על המדרכה, חובה עליו להאט לפני מעבר החצייה.

במקרה בו נראה כי הולך הרגל מעוניין לחצות את הכביש, על הנהג לתת לו זכות קדימה.

אי מתן זכות קדימה להולך הרגל בנסיבות האמורות מהווה הפרעה להולכי רגל במעבר חצייה.

דוגמא לניסוח דו"ח תעבורה על אי מתן זכות קדימה להולך רגל העומד על המדרכה:

"נהגת ברכב XXX-XX-XXX, ובהתקרבך למעבר החציה, לא נתת להולך הרגל שהיה על המדרכה, בסמוך למעבר החציה, זכות קדימה.

זאת כאשר ניכר היה שבכוונת הולך הרגל לחצות את הכביש בניגוד לתקנה 67(א1) לתקנות התעבורה"

קנס על אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות במעבר חצייה – 250 ₪.

נקודות – אין נקודות (0).

דוגמא לפסק דין בו זוכה הנאשם מעבירת אי מתן זכות קדימה להולך רגל העומד על מדרכה

10429-02-19 – נגד הנהג הוגש כתב אישום לפיו לא נתן זכות קדימה במעבר חציה.

זאת בעת שהולכת רגל הייתה על שפת מדרכה בסמוך למעבר החציה, כאשר בכוונתה לחצותו.

הנהג לא עצר רכבו ולא אפשר להולכת הרגל לחצות את מעבר החציה.

המחלוקת בתיק זה הייתה בשלוש נקודות:

  1.  האם הולכת הרגל הייתה על המדרכה בסמוך למעבר החציה, כאשר כוונתה לחצות.
  2.  היה אפשרי להבחין בהולכת הרגל עומדת על שפת המדרכה.
  3.  השוטר יכול היה להבחין בנהג מבצע את העבירה.

בית המשפט החליט לזכות את הנהג כתוצאה מהצטברותן של מספר סיבות:

  1. האם ניכר על הולכת הרגל כי בכוונתה לחצות?

מדברי השוטר עולה כי המסקנה אליה הגיע, לפיה הולכת הרגל התכוונה לחצות את הכביש;

נשענה על העובדה כי הולכת הרגל עמדה בסמוך למעבר החציה, בצירוף עם העובדה שלאחר שהרכב חלף, חצתה את הכביש.

יוצא מכך כי השוטר למד על כוונת הולכת הרגל לאחר מעשה.

כוונת המחוקק הייתה כי יש לזהות את כוונת הולך הרגל לפני חציית הכביש, לא בדיעבד.

2. השוטר היה צריך לציין פרטים נוספים העשויים ללמד על כך שהולכת הרגל עומדת לחצות במעבר החצייה.

פרטים אלו יכולים להיות, לדוגמא:

מבט לצדדים על מנת לבדוק אם מתקרב רכב, פירוט תנועות הגוף אותן ביצע הולך הרגל המצביעות על כוונתו.

3. האם היה אפשרי להבחין בהולכת הרגל עומדת על שפת המדרכה?

הנאשם הציג בבית המשפט תמונה, ממנה ניתן לראות כי קיימים במקום עמוד חשמל וצמחיה.

מעדותו של השוטר לא עולה בבירור כי לנהג הייתה אפשרות לראות את הולכת הרגל בהתקרבו למעבר החצייה.

4. השוטר לא העיד בבית המשפט כי בדק את אפשרות הנהגים המגיעים מכיוון מערב להבחין בהולכי רגל.

לפיכך לא הוכחה אפשרותו של הנהג להבחין בהולכת הרגל עומדת על שפת המדרכה ליד מעבר החציה.

בסופו של דבר לא הוכחו יסודות העבירה ולפיכך הנהג זוכה.

תקנה 67(א2) – אי עצירה לפני מעבר חציה כשרכב אחר עצר

תקנה זו קובעת כי חובה על הנהג לעצור את רכבו כאשר הוא מגיע למעבר חצייה, בזמן שבנתיב אחר בכביש יש רכב שהאט ועצר.

אי עצירה לפני מעבר החציה מהווה הפרעה להולכי רגל במעבר חצייה ותגרור קבלת דו"ח.

דוגמא לניסוח דו"ח תעבורה על אי עצירה לפני מעבר חציה כשרכב אחר עצר:

"נהגת ברכב XXX-XX-XXX, ובהגיעך למעבר חצייה לא עצרת את הרכב.

זאת בזמן שרכב אחר בנתיב אחר עצר לפני מעבר החצייה, בניגוד לתקנה 67(א2) לתקנות התעבורה"

קנס על אי עצירה לפני מעבר חציה כשרכב אחר עצר – 250 ₪.

נקודות – אין נקודות (0).

תקנה 64(ב)(1) – הפרעה להולך רגל בעת עליה על המדרכה או על שול הדרך

לפי התקנה, הפרעה להולך רגל בעת עליה על המדרכה או על שול הדרך מוגדרת:

נהג רכב היוצא מחצר או מדרך גישה לבית, מתחנת דלק, מתחנת שירות, או ממקום המשמש חנייה לכלי רכב, או ממקום כלשהוא אחר שאינו דרך;

ובעת שהשתלב בדרך לא האט ולא אפשר להולך רגל לחצות בבטחה, לפני העלייה למדרכה או בשולי הדרך.

דוגמא לניסוח דו"ח תעבורה הפרעה להולך רגל בעת עליה על המדרכה או על שול הדרך:

"נהגת ברכב הנ"ל ויצאת מאחד המקומות הבאים:

חצרים / דרך גישה / תחנת דלק / תחנת שירות / מחנייה / ממקום אחר שאינו דרך.

בעת שנכנסת לדרך לא האטת ולא אפשרת להולך רגל לעבור בבטחה לפני שעלית על המדרכה או שולי הדרך.

בכך, פעלת בניגוד לתקנה 64(ב)(1) לתקנות התעבורה"

סוג הדו"ח על עבירה זו – הזמנה למשפט.

נקודות – 6 נקודות.

בעריכת מאמר זה הושקעו שעות עבודה רבות. 

נשמח אם תביעו הערכתכם באמצעות השארת ביקורת חיובית בדף העסקי שלנו. 

לחץ כאן להשארת ביקורת

משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית מתמחה במתן ייעוץ משפטי בעבירות זכות קדימה להולכי רגל במעבר חצייה.

משרדנו צבר ניסיון מעשי בתיקי תעבורה מסוג זה.

ניסיוננו עשוי להיות הקלף שלו אתם זקוקים על מנת לשים את הפרשה כולה מאחוריכם.

אנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לאפשר זאת.

בעריכת מאמר זה הושקעו שעות עבודה רבות. נשמח אם תביעו הערכתכם באמצעות השארת ביקורת חיובית בדף העסקי שלנו.

בעריכת מאמר זה הושקעו שעות עבודה רבות. נשמח אם תביעו הערכתכם באמצעות השארת ביקורת חיובית בדף העסקי שלנו.

צריך ייעוץ מעורך דין? השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

רישיון-לאקדח
עורך דין פלילי

רישיון לאקדח

קבלת רישיון לאקדח מצריכה עמידה בתנאים הנקבעים על ידי שר ביטחון הפנים, בתאום עם גורמי ביטחון. רשימת התבחינים המפורטים במסמך זה היא סגורה וממצה, ולא

קרא עוד »
הסדר-טיעון-בעבירות-תעבורה
עורך דין תעבורה

הסדר טיעון בעבירות תעבורה

הסדר טיעון, הנקרא גם "עסקת טיעון", הינו הסדר הנערך בין התביעה לנאשם בנוגע לסעיפי האישום בגינם הוגש כתב האישום נגד הנאשם. הסדר הטיעון חל על

קרא עוד »
עקיפה-מסוכנת
עורך דין תעבורה

עקיפה מסוכנת

עקיפה מסוכנת הינה עבירת תעבורה חמורה ובהתאם לכך, ענישה בעבירות תעבורה מסוג זה- מחמירה ביותר.בחוק מעוגנת עבירה זו בתקנה 47 לתקנות התעבורה, העוסקת במקרים של:עקיפה

קרא עוד »
נהיגה-בזמן-פסילה
עורך דין תעבורה

נהיגה בזמן פסילה

נהיגה בזמן פסילה נחשבת לאחת העבירות החמורות בפקודת התעבורה. ענישה על נהיגה בפסילה כוללת, בין היתר, רכיב מאסר. על פי חוק, ענישה בעבירות תעבורה שעניינן

קרא עוד »
אי-ציות-להוראת-שוטר
עורך דין תעבורה

אי ציות להוראת שוטר

עבירת אי ציות להוראת שוטר הינה עבירת תעבורה מסוג הזמנה לדין. משמע, לא ניתן לפטור את העניין באמצעות תשלום קנס בלבד. אדם העובר עבירת אי

קרא עוד »
Call Now Button