רישיון נהיגה זר – התנאים לנהיגה עם רישיון זר | המרת רישיון נהיגה זר

רישיון נהיגה זר

נהיגה עם רישיון נהיגה זר בתוקף

תושב ארעי, תושב חוזר, עולה חדש, או תייר ששהה בחו"ל לפחות שנה ברציפות, רשאים לנהוג בארץ עם רישיון נהיגה זר בתוקף.

משך הזמן המותר לנהיגה – שנה מיום כניסתם לארץ, תוך מחויבות לדין, דהיינו – נהיגתם מותרת ברכב המתאים לדרגת הרישיון שלהם ובתנאי שהם בגיל הנדרש.

 אזרח ישראלי תושב חוץ רשאי לנהוג עם רישיון זר במשך שנה מיום כניסתו לישראל.

התנאי הוא – האזרח שהה מחוץ לישראל שנה אחת לפחות לפני כניסתו לישראל.

אזרח ישראלי תושב חוץ המבקר בישראל פעמיים בתוך פחות משנה, או ביקר בארץ כהכנה לשובו לארץ דרך קבע חודשים אחדים אחר כך, בפעם השנייה לא יהיה זכאי לנהוג עם רישיון זר, מכיוון שלא שהה בחו"ל שנה רצופה לפני כניסתו לארץ.

המרת רישיון נהיגה זר לרישיון נהיגה ישראלי

המרת רישיון זר לרישיון נהיגה ישראלי אפשרית בתנאי ומבקש ההמרה בגיל המתאים לקבלת רישיון נהיגה ישראלי.

הזכאים להמרת רישיון זר לרישיון נהיגה ישראלי:

המרת רישיון נהיגה לעולה חדש

תנאים: הצגת רישיון הנהיגה הזר, צילום רישיון נהיגה, תעודת זהות ותעודת עולה.

ניתן להמיר את רישיון הנהיגה הזר בתוך 5 שנות שהייה בארץ, ניתן להמיר את הרישיון אם הנהג הוציא אותו לפני קבלת מעמד כעולה חדש ולפני הכניסה לארץ.

המרת רישיון לתושב ארעי

תנאים: הצגת רישיון הנהיגה הזר, צילום רישיון נהיגה, הצגת דרכון ואישור שהייה בארץ.

לאחר הצגת המסמכים על מבקש ההמרה לעבור "מבחן שליטה" – טסט.

תושב ארעי ותייר תושב ישראל – יכולים לבצע המרת רישיון הנהיגה לרישיון נהיגה ישראלי תוך שנה מיום כניסתם לארץ.

המרת רישיון לאזרח ישראלי חוזר

תנאים: הצגת רישיון הנהיגה הזר, צילום רישיון נהיגה, תעודת זיהוי, דרכון המכיל חותמות המעידות על מועדי כניסות ויציאות מהארץ.

המרת רישיון הנהיגה הזר מתבצעת תוך שנה, בתנאי שהמבקש שהה בחו"ל במשך שישה חודשים לפחות ורישיון הנהיגה שלו תקף לפחות 6 חודשים.

המרת רישיון נהיגה לתייר 

תנאים: הצגת דרכון זר, אישור שהייה בארץ – ויזה לתקופה של 3 חודשים לפחות, רישיון זר תקף.

במקרה בו רישיון הנהיגה הזר לא באנגלית, יש לתרגם את רישיון הנהיגה לעברית.

המרת רישיון זר לרישיון נהיגה ישראלי לרכב ציבורי

המרה לרישיון נהיגה ישראלי אפשרית בכפוף לעמידה בתנאי ההמרה הנדרשים לפי תקנה 216 לתקנות התעבורה.

המרת רישיון לרכב ציבורי (מונית / אוטובוס)

מתבצעת לאחר עמידה בתנאי ההמרה ולאחר עמידה בתנאים הבאים:

 • על הנהג להיות נעדר הרשעות בתחום התעבורה והפלילי. על הנהג לפעול לקבלת אישור על העדר מניעה למתן התעודה, לפי תקנה 15ב' לתקנות התעבורה.
 • חלה על הנהג חובה לעבור קורס לנהגי רכב ציבורי באישור רשות הרישוי ולקבל תעודה על סיום הקורס.
 • הנהג צריך לעבור מבחן עיוני ומעשי.

נהג שאינו עומד בתנאי ההמרה לרכב ציבורי, נדרש לעמוד בתנאים כלהלן:

 • הוא תושב ישראל ומלאו לו 21 שנה לפחות.
 • סיים שמונה שנות לימוד לפחות.
 • הוכיח את ידיעת השפה העברית – קרוא וכתוב.
 • נעדר הרשעות תעבורה ופלילי, קבלת אישור על העדר מניעה למתן התעודה לפי תקנה 15ב' לתקנות התעבורה.
 • הוכיח כי הוא כשיר לנהוג – לאחר מעבר בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
 • עבר קורס לנהגי רכב ציבורי, באישור רשות הרישוי וקיבל תעודה על סיום הקורס.
 • בעל וותק נהיגה של שנתיים לפחות.
 • עבר מבחנים –  עיוני ומעשי.

רישיון להסעת נוסעים (אוטובוס זעיר)

לא ניתן להמיר רישיון זר, אלא יש לעמוד בתנאים הנדרשים בתקנה 189(ט) לתקנות התעבורה.

לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 183א (אוטובוס זעיר), אלא אם המבקש בעל היתר לפי תקנה 7(ב) לתקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 או שמתקיימים בו:

 • תושב ישראל ומלאו לו 18 שנים לפחות.
 • בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 180 (דרגה B – רכב פרטי) במשך שנתיים לפחות.
 • נעדר הרשעות תעבורה ופלילי, קבלת אישור על העדר מניעה למתן התעודה לפי תקנה 15ב' לתקנות התעבורה.
 • הציג אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים, על התאמה רפואית לנהוג ברכב ציבורי מסוג אוטובוס זעיר.
 • עבר קורסים באישור רשות הרישוי להכשרת נהגי רכב ציבורי מסוג אוטובוס זעיר. בין היתר, על הנהג לעבור קורס עזרה ראשונה רפואית, כיבוי שריפות, הסעת ילדים ונהיגה נכונה.

מפגש שוטר – נהג בעל רישיון זר

1. כאשר שוטר עוצר נהג – תושב ישראל או עולה חדש – המציג רישיון זר בתוקף, עליו לבדוק באמצעות דרכונו מהו מועד כניסתו לישראל.

 • אם בזמן עצירת הרכב, טרם חלפה שנה מכניסתו האחרונה לישראל – אין לדווח נגדו.
 • אם בזמן עצירת הרכב חלפה יותר משנה מכניסתו האחרונה לישראל – ייחשב כמי שרישיון הנהיגה שלו פקע. היום הראשון לפקיעה יהיה היום הראשון בתום השנה לשהייתו בארץ.

2. אדם המעוכב עם רישיון זר בתוקף, היות ונהג על פי דין במשך השנה הראשונה לכניסתו לישראל – לא יושבת רכבו, גם אם נהג בתקופה שמעבר לשנה המותרת.

3. נהיגת רכב כאשר הרישיון הזר אינו תואם לסוג הרכב – פועלים לפי הנהלים, ניתן לבצע השבתה מנהלית.

4. אם לנהג יש רישיון נהיגה ישראלי פסול, המשטרה תפתח תיק פ"ל.

המקרה זה הנהג יטופל לפי נוהל טיפול בנהגים הנוהגים בזמן פסילה.

5. בעל רישיון זר יכול לשמש מלווה לנהג חדש.

התנאי – כל עוד הוא עומד בדרישות הקבועות לגבי מלווה – מבחינת גילו וותק הנהיגה שלו.

6. עבירת תעבורה חמורה בזמן נהיגה עם רישיון זר – הנהג יובא להליך של שיפוט מהיר.

7. נהיגה עם רישיון זר בתוקף אסורה, כאשר הנהג נפסל מלהחזיק רישיון נהיגה ישראלי.

8. נהיגה עם רישיון זר מותרת, כל עוד נתקיימו בנהג תנאי הגיל לסוג הרישיון:

על פי הכללים הקבועים בתקנות 188-180 לתקנות התעבורה.

נהיגה עם רישיון זר – דרגות רישיון A2 ,A1 ,A ,B ,C1

9. לגבי דרגות 1 ,A2 ,A1 ,A ,B ,C1: בעל רישיון זר לא ינהג בישראל מעבר לשנה מיום כניסתו האחרונה לארץ.

"כניסתו האחרונה":

כאמור, היא כניסתו האחרונה לישראל, כאשר לפני כניסתו האחרונה לארץ שהה לפחות 3 חודשים רצופים מחוץ לישראל.

נהג שאינו תושב ישראל, ואינו עולה חדש, שנתפס נוהג מעל שנה בדרגות הרישיון המצוינות לעיל:

הנהג יקבל הזמנה לדין ויובא לשיפוט מהיר.

10. לגבי דרגות C ,D3 ,D2 ,D1 ,D, E:

בעל רישיון זר לא ינהג בישראל, מעבר לשלושה חודשים מיום כניסתו האחרונה.

לגבי נהג שאינו תושב ישראל או תושב האזור ונתפס נוהג מעל שלושה חודשים בדרגות המצוינות לעיל:

הנהג יקבל הזמנה לדין ויובא לשיפוט מהיר.

11. רישיון לאדם שנכנס לישראל ללא אשרה:

מי שנכנס לישראל ללא אשרה על פי חוק הכניסה לישראל – הרישיון שברשותו לא ייחשב כרישיון נהיגה בעל תוקף בישראל.

נהג שנתפס כאמור ייחשב כנהג בלתי מורשה.

למידע נוסף בנושא זה, מומלץ לקרוא את המאמר נהיגה ללא רישיון נהיגה

מידע נוסף ניתן לקבל באתר משרד התחבורה

משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית מתמחה במתן ייעוץ משפטי לנהגים המבקשים לבצע המרת רישיון נהיגה זר לרישיון נהיגה ישראלי. הניסיון שצברנו בעמל רב במשך שנים רבות של ניסיון בהליך מסוג זה, יכול לעמוד לרשותכם. אנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לאפשר זאת.

בעריכת מאמר זה הושקעו שעות עבודה רבות. נשמח אם תביעו הערכתכם באמצעות השארת ביקורת חיובית בדף העסקי שלנו.

בעריכת מאמר זה הושקעו שעות עבודה רבות. נשמח אם תביעו הערכתכם באמצעות השארת ביקורת חיובית בדף העסקי שלנו.

צריך ייעוץ מעורך דין? השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

רישיון-לאקדח
עורך דין פלילי

רישיון לאקדח

קבלת רישיון לאקדח מצריכה עמידה בתנאים הנקבעים על ידי שר ביטחון הפנים, בתאום עם גורמי ביטחון. רשימת התבחינים המפורטים במסמך זה היא סגורה וממצה, ולא

קרא עוד »
הסדר-טיעון-בעבירות-תעבורה
עורך דין תעבורה

הסדר טיעון בעבירות תעבורה

הסדר טיעון, הנקרא גם "עסקת טיעון", הינו הסדר הנערך בין התביעה לנאשם בנוגע לסעיפי האישום בגינם הוגש כתב האישום נגד הנאשם. הסדר הטיעון חל על

קרא עוד »
עקיפה-מסוכנת
עורך דין תעבורה

עקיפה מסוכנת

עקיפה מסוכנת הינה עבירת תעבורה חמורה ובהתאם לכך, ענישה בעבירות תעבורה מסוג זה- מחמירה ביותר.בחוק מעוגנת עבירה זו בתקנה 47 לתקנות התעבורה, העוסקת במקרים של:עקיפה

קרא עוד »
נהיגה-בזמן-פסילה
עורך דין תעבורה

נהיגה בזמן פסילה

נהיגה בזמן פסילה נחשבת לאחת העבירות החמורות בפקודת התעבורה. ענישה על נהיגה בפסילה כוללת, בין היתר, רכיב מאסר. על פי חוק, ענישה בעבירות תעבורה שעניינן

קרא עוד »
אי-ציות-להוראת-שוטר
עורך דין תעבורה

אי ציות להוראת שוטר

עבירת אי ציות להוראת שוטר הינה עבירת תעבורה מסוג הזמנה לדין. משמע, לא ניתן לפטור את העניין באמצעות תשלום קנס בלבד. אדם העובר עבירת אי

קרא עוד »
Call Now Button