סחרחורות ועילפון – בדיקות המכון הרפואי

סחרחורות-ועילפון

במקרים רבים מקבלים נהגים זימון לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים בעקבות סחרחורות ועילפון.

במאמר זה נעמוד על המקרים בהם מתקבל זימון למכון הרפואי, וכן, מהן הבדיקות המתבצעות לנהגים הסובלים מתופעות אלו.

 

סחרחורות ועילפון

 

סחרחורות

מסווגת לשני סוגים:

סחרחורת היקפית – סחרחורת שמקורה במבוך האון הפנימית.

סחרחורת מרכזית – סחרחורת שמקורה במערכת העצבים המרכזית.

סחרחורות יכולות להיות קלות ללא שינוי משמעותי בהלך היום, או קשות ומשבשות תפקוד רגיל.

סחרחורת יכולה להתרחש חד פעמית או מספר פעמים, ואורכה יכול להיות שניות, דקות, שעות, ואף ימים.

 

Syncope / Blackout  – עילפון

עלפון עלול להיגרם כתוצאה מ: בעיה בלב, ירידה בלחץ הדם, בעיה נוירולוגיות, בעיה מטבוליות  וכתוצאה מבעיות נפשיות.

העילפון מסווג ל-5 קבוצות:

1 . עלפון פשוט.

2. אבדן הכרה לא מוסבר, ללא מחלת לב, כאשר האק"ג תקין.

3 . אבדן הכרה לא מוסבר, עם גורמי סיכון, אק"ג לא תקין, מחלת לב ברקע, יותר מעילפון אחד במשך תקופה של 6 חודשים.

4. לאבדן הכרה יש סמנים שאינם מובהקים: זמן אבדן הכרה מעל 5 דקות, פציעה, אי שליטה בסוגרים, בלבול מתמשך, כאבי ראש לאחר עילפון.

5 . אבדן הכרה ללא נתונים קליניים נלווים.

 

דרישות רפואיות לקבלת רישיון נהיגה במקרים של סחרחורות ועילפון

הדרישות הרפואיות במקרים של סחרחורות ועילפון משתנות בהתאם למספר קריטריונים, אשר יפורטו להלן.

דרישות רפואיות לקבלת רישיון נהיגה במקרים של סחרחורת

אחרי אירוע סחרחורת DIZINNES / GIDINESS בודד ללא חבלה גופנית:

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כאשר יותר מאירוע אחד במהלך חודש, או שהאדם נחבל כתוצאה מהאירוע.

דרישות רפואיות לקבלת רישיון נהיגה במקרים של עילפון

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

נהג שסבל מעילפון לא רשאי לנהוג במשך 4 שבועות החל ממועד העילפון.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אלא אם מדובר באירוע בודד שאובחן מסוג ואזוואגלי בלבד.

קיימת חובת דווח כאשר מדובר ביותר מאירוע ואזווגאלי אחד בשנה.

אחרי אירוע עילפון ואזווגאלי יש להפסיק נהיגה למשך 3 חודשים.

אירוע עלפון שסיבתו זוהתה והתקבל טיפול:

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה, למשך 4 שבועות.

אירוע עלפון שסיבתו לא זוהתה:

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה, זאת למשך 6 חודשים לפחות.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

 

Cough Syncope עילפון משיעול

רישיון נהיגה לנהג רכב פרטי

אחרי אירוע עילפון שנגרם כתוצאה משיעול שיעול – על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בתנאים:

 • 6 חודשים אחרי אירוע בודד, 12 חודשים אחרי אירועים חוזרים.
 • בעיית דרכי הנשימה שגרמה לאירוע מטופלת ובשליטה.
 • ככל והאדם מעשן – הפסקת עישון.
 • BMI נמוך מ-30, או המלצת רופא אא"ג.
 • ככל ולאדם יש רפלוקס קיבתי – שיהיה מטופל.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אחרי אירוע עילפון שנגרם כתוצאה משיעול שיעול – על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בתנאים:

 • חלפה שנה מהאירוע האחרון.
 • בעיית דרכי הנשימה שגרמה לאירוע מטופלת ובשליטה.
 • ככל והאדם מעשן – הפסקת עישון.
 • BMI נמוך מ-30, או המלצת רופא אא"ג.
 • ככל ולאדם יש רפלוקס קיבתי – שיהיה מטופל.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים

 

Labyrinthitis, Vestibular neuronitis לבירינטיטיס, נויריטיס וסטיבולרית

רישיון נהיגה לרכב פרטי

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בתנאים:

 • חלף פרק זמן של 3 חודשים ללא סחרחורות.
 • בדיקת רופא נוירולוג/א.א.ג. תקינה, או המלצת רופא אא"ג.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

רישיון נהיגה לנהג רכב מקצועי

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – נהג הרכב המקצועי אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בתנאים:

 • חלף פרק זמן של 3 חודשים ללא סחרחורות.
 • בדיקת רופא נוירולוג/א.א.ג. תקינה, או המלצת רופא אא"ג.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

 

BPPV סחרחורות בניגניות

רישיון נהיגה לרכב פרטי

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול ההמלצה רפואית לרישיון נהיגה בתנאים:

 • חלף פרק זמן של חודש ללא סחרחורת.
 • בדיקת רופא נוירולוג/א.א.ג. תקינה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול ההמלצה רפואית לרישיון נהיגה בתנאים:

 • חלף פרק זמן של חודשיים ללא סחרחורת.
 • בדיקת רופא/ת נוירולוג/א.א.ג. תקינה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

 

Meniere’s disease מחלת מנייר'ס

רישיון נהיגה לרכב פרטי

החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בתנאים:

 • מעבר הערכה של הנהג עם רופא א.א.ג..

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

לפי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בתנאים:

 • חלף פרק זמן של 12 חודשים ללא סחרחרות.
 • מעבר הערכת נוירולוג/א.א.ג.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

עורך דין אוראל שטרית מתמחה בתיקי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. זכור! למרב"ד לא ניגשים לבד!

התייעצות עם עורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אוראל שטרית, בטרם ניגשים לבדיקות המרב"ד, יכולה להציל לכם את רישיון הנהיגה!

בעריכת מאמר זה הושקעו שעות עבודה רבות. נשמח אם תביעו הערכתכם באמצעות השארת ביקורת חיובית בדף העסקי שלנו.

בעריכת מאמר זה הושקעו שעות עבודה רבות. נשמח אם תביעו הערכתכם באמצעות השארת ביקורת חיובית בדף העסקי שלנו.

צריך ייעוץ מעורך דין? השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

רישיון-לאקדח
עורך דין פלילי

רישיון לאקדח

קבלת רישיון לאקדח מצריכה עמידה בתנאים הנקבעים על ידי שר ביטחון הפנים, בתאום עם גורמי ביטחון. רשימת התבחינים המפורטים במסמך זה היא סגורה וממצה, ולא

קרא עוד »
הסדר-טיעון-בעבירות-תעבורה
עורך דין תעבורה

הסדר טיעון בעבירות תעבורה

הסדר טיעון, הנקרא גם "עסקת טיעון", הינו הסדר הנערך בין התביעה לנאשם בנוגע לסעיפי האישום בגינם הוגש כתב האישום נגד הנאשם. הסדר הטיעון חל על

קרא עוד »
עקיפה-מסוכנת
עורך דין תעבורה

עקיפה מסוכנת

עקיפה מסוכנת הינה עבירת תעבורה חמורה ובהתאם לכך, ענישה בעבירות תעבורה מסוג זה- מחמירה ביותר.בחוק מעוגנת עבירה זו בתקנה 47 לתקנות התעבורה, העוסקת במקרים של:עקיפה

קרא עוד »
נהיגה-בזמן-פסילה
עורך דין תעבורה

נהיגה בזמן פסילה

נהיגה בזמן פסילה נחשבת לאחת העבירות החמורות בפקודת התעבורה. ענישה על נהיגה בפסילה כוללת, בין היתר, רכיב מאסר. על פי חוק, ענישה בעבירות תעבורה שעניינן

קרא עוד »
אי-ציות-להוראת-שוטר
עורך דין תעבורה

אי ציות להוראת שוטר

עבירת אי ציות להוראת שוטר הינה עבירת תעבורה מסוג הזמנה לדין. משמע, לא ניתן לפטור את העניין באמצעות תשלום קנס בלבד. אדם העובר עבירת אי

קרא עוד »
Call Now Button