זימון למרב"ד בעקבות אירוע מוחי

זימון למרב"ד בעקבות אירוע מוחי

פעמים רבות מתקבל זימון למרב"ד בעקבות אירוע מוחי, חבלת ראש ובעיות כלליות במערכת העצבים.

במאמר זה נסקור את המקרים בהם מתקבל זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, לפי נסיבות המקרה.

זימון למרב"ד בעקבות אירוע מוחי – CVA

ככלל, מתקבל זימון למרב"ד בעקבות אירוע מוחי, מספר חודשים לאחר קרות המקרה.

להלן יפורטו המקרים בהם תינתן המלצת המרב"ד שלא להמליץ על רישיון נהיגה לאדם שסבל מאירוע מוחי.

רישיון נהיגה לנהג רכב פרטי

חודש לפחות, לאחר אירוע מוחי – על פי המכון הרפואי – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

המלצת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים למשרד הרישוי תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

אם עברה תקופה של חודש אחרי אירוע מוחי ניתן יהיה לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בתנאים הבאים:

 • קבלת דווח מרופא מומחה או רופא מטפל, המפרט מצב ותפקוד הנהג.

 • מבחן נהיגה חוזר, במידת הצורך.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, דבר שיוביל לקבלת זימון למרב"ד בעקבות אירוע מוחי.

רישיון נהיגה לנהג רכב מקצועי

חודש לפחות, לאחר אירוע מוחי – על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

אם עברה תקופה של חודש אחרי אירוע מוחי, ניתן יהיה לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בתנאי שיתקיים המובא להלן:

 • מטלות הנהיגה תואמות את יכולות הנהג.

 • דווח מרופא מומחה או רופא מטפל, המפרט מצב ותפקוד הנהג.

 • מבחן נהיגה חוזר, במידת הצורך.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

זימון למרב"ד בעקבות אירוע מוחי חולףTIA

רישיון נהיגה לרכב פרטי

מנוע מנהיגה לפרק זמן של שבועיים לפחות.

על פי המרב"ד – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המרב"ד תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

מנוע מנהיגה לפרק זמן של 4 שבועות.

על פי המכון המרב"ד – הנהג לא עומד בדרישות הרפואיות הנדרשות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המרב"ד למשרד הרישוי במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

זימון למרב"ד לאחר אירוע מוחי – חבלת ראשTBA

רישיון נהיגה לרכב פרטי

אם חבלת ראש גרמה להפרעה באחת מהיכולות: תפיסת מרחב חזותית, תובנה, שיפוט, קשב, זמן תגובה, זיכרון, חישה, כוח שרירים, שדה ראייה;

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים למשרד הרישוי במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול מתן המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים הבאים:

 • מטלות הנהיגה הנדרשות תואמות את יכולות הנהג;

 • מעבר אבחון לצורך איסוף נתוני מבחנים נוירו פסיכולוגיים, במידת הצורך;

 • טסט חוזר.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

אם חבלת ראש גרמה להפרעה באחת מהיכולות: תפיסת מרחב חזותית, תובנה, שיפוט, קשב, זמן תגובה, זיכרון, חישה, כוח שרירים, שדה ראייה;

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג לא עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי למשרד הרישוי במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול מתן המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאי שיתקיים:

 • מטלות הנהיגה הנדרשות תואמות את יכולות הנהג;

 • מעבר אבחון לצורך איסוף נתוני מבחנים נוירו פסיכולוגיים, במידת הצורך;

 • ביצוע טסט חוזר.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

זימון למרב"ד לאחר אירוע מוחי מסוג מפרצת מוחיתCerebral Aneurysm

רישיון נהיגה לרכב פרטי

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג לא עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

בחלוף 3 חודשים, לאחר סילוק מפרצת כלי דם מוחי ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בהגבלות:

 • חלוף פרק זמן של 3 חודשים ללא הופעת סימפטומים;

 • ביצוע הערכת מצב קליני על ידי נוירולוג.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

על פי המרב"ד– הנהג לא עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המרב"ד בדרכים תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

בחלוף פרק זמן של 6 חודשים לאחר סילוק מפרצת כלי דם מוחי ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בהגבלות:

 • חלוף פרק זמן של 6 חודשים ללא הופעת סימפטומים;

 • ביצוע הערכת מצב קליני על ידי נוירולוג.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

החלטת המרב"ד בעקבות שינוי תרופות או מינון התרופות

רישיון נהיגה לרכב פרטי

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

לאחר 3 חודשי טיפול תרופתי מיוצב ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

 • ביצוע חוות דעת נוירולוג

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

לרישיון נהיגה ברכב מסחרי:

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

לאחר פרק זמן של 5 שנים לפחות ללא התקפים, לצד פרק זמן של שנה לפחות ליציבות הטיפול

התרופתי ניתן לשקול ההמלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בהגבלות:

 • ביצוע הערכת נוירולוג

לרישיון נהיגה ברכב ציבורי:

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

מונית / אוטובוס – אינו/ה מתאים/ה לרישיון נהיגה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

התקף חוזר לאחר שינוי או הפסקת תרופות

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

לאחר פרק זמן של 3 חודשים ללא התקף; או שנה ללא טיפול תרופתי וללא התקף – ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בהגבלה:

 • ביצוע הערכת נוירולוג על מצב  ותפקוד הנבדק.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

לרישיון נהיגה ברכב מסחרי:

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

לאחר פרק זמן של 5 שנים ללא התקף, כאשר ניתן בטיפול תרופתי מאוזן – ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בהגבלה/ות:

 • ביצוע הערכת נוירולוג אפילפטולוג על מצב ותפקוד הנבדק.

לרישיון נהיגה ברכב ציבורי:

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

התקפים פשוטים או חלקיים

רישיון נהיגה לרכב פרטי

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

 • סוג ההתקפים לא השתנה במשך השנה האחרונה;

 • אין מעורבות גפיים בסימני ההתקף;

 • ההתקף הוא Simple partial motor אוComplex partial ;

 • לא קיימות הפרעות קוגניטיביות;

 • ביצוע הערכת נוירולוג על מצב ותפקוד הנבדק.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

לרישיון נהיגה ברכב מסחרי:

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול ההמלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בהגבלה:

 • חלף פרק זמן של 5 שנים ללא התקף, והנבדק נמצא בטיפול תרופתי מאוזן;

 • לא קיימת אין הפרעה קוגניטיבית;

 • ביצוע הערכת נוירולוג על מצב ותפקוד הנבדק.

לרישיון נהיגה ברכב ציבורי:

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בהגבלה:

 • חלף פרק זמן של 10 שנים, ללא התקף;

 • לא קיימת הפרעה קוגניטיבית;

 • ביצוע חוות דעת נוירולוג על מצב ותפקוד הנבדק.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

זימון למרב"ד לסובלים מטרשת נפוצה – MS

רישיון נהיגה לרכב פרטי

במקרה בו אובחנה טרשת נפוצה, ניתן לצפות לפגיעה או הפרעות בתפיסת הראייה המרחבית, כושר שיפוט, הפרעת קשב, התארכות זמן התגובה, פגיעה בזיכרון, פגיעה בחישה, היחלשות כוח השרירים, הפרעה בקשר שריר – עין, ובפגיעה בשדה הראייה.

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

 • התאמת אמצעי נהיגה לנהג.

 • מעבר הערכה פסיכולוגית לצורך הערכת כשירות נהיגה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

 • מעבר הערכת רופא בתחום הנוירולוגיה ובכפוף למתן סיכום רפואי.
 • התאמת אמצעי נהיגה לנהג.
 • מעבר הערכה פסיכולוגית לצורך הערכת כשירות נהיגה.
 • טסט חוזר, במקרים מסוימים.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

זימון למרב"ד של חולי פרקינסון

רישיון נהיגה לרכב פרטי

למחלת הפרקינסון השפעה מרחיקת לכת על היכולת לנהוג. הסובלים ממצב רפואי זה יחוו מוגבלויות משמעותית בתחום התנועה, התארכות זמן תגובה, שיטיון, פגיעה בראייה המרחבית, הפרעת קשב, התארכות זמן התגובה, פגיעה בזיכרון, פגיעה בחישה, היחלשות כוח השרירים, הפרעה בקשר שריר – עין, ובפגיעה בשדה הראייה.

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

 • מעבר הערכת רופא מומחה, בכפוף גם לאופן תגובת הנהג לתרופות שיינתנו.

 • מעבר הערכת פסיכולוג.

 • טסט חוזר, במקרים מסוימים.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

 • אין לקות משמעותית.

 • מעבר הערכת רופא מומחה, בכפוף גם לאופן תגובת הנהג לתרופות שיינתנו.

 • מעבר הערכת פסיכולוג.

 • טסט חוזר, במקרים מסוימים.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

מחלות עצב שריריות במרב"ד – Neuromuscular diseases

רישיון נהיגה לרכב פרטי

מחלה עצבית שרירית העלולה לגרום למוגבלות בכוח השריר, בתחושה ובתאום פעולת השרירים.

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

 • התאמת אמצעי נהיגה לנהג.

 • טסט חוזר, במקרים מסוימים.

 • על הנהג להיות במעקב רופא מומחה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

במקרה של מחלה עצבית שרירית העלולה לגרום למוגבלות בכוח השריר, בתחושה ובתאום פעולת השרירים, על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

 • התאמת אמצעי נהיגה לנהג.

 • טסט חוזר, במקרים מסוימים.

 • על הנהג להיות במעקב רופא מומחה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

זימון למרב"ד בעקבות תסמונת דום נשימה והפרעות שינה

רישיון נהיגה לרכב פרטי ורישיון נהיגה לרכב מקצועי

תסמונת דום נשימה בשינה בחומרה קשה, או אם נתקבל דיווח על ישנוניות/נמנום בזמן נהיגה, או אם נגרמה תאונות בעקבות ישנוניות/נמנום, או אם נתקבל דיווח מהרופא המטפל על ישנוניות, או אם לנהג מסת גוף  BMI מעל 35:

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

* חשד לדום נשימה בבעלי מסת גוף BMI 42 ומטה – המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יכול להסתפק בתצהיר הנהג, לפיו אינו סובל מאירועי עייפות.

* מעבר בדיקת רופא מומחה להפרעות שינה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

עורך דין אוראל שטרית מתמחה בתיקי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. זכור! למרב"ד לא ניגשים לבד!

כותב המאמר – עורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אוראל שטרית.

בעריכת מאמר זה הושקעו שעות עבודה רבות. נשמח אם תביעו הערכתכם באמצעות השארת ביקורת חיובית בדף העסקי שלנו.

צריך ייעוץ מעורך דין? השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

רישיון-לאקדח
עורך דין פלילי

רישיון לאקדח

קבלת רישיון לאקדח מצריכה עמידה בתנאים הנקבעים על ידי שר ביטחון הפנים, בתאום עם גורמי ביטחון. רשימת התבחינים המפורטים במסמך זה היא סגורה וממצה, ולא

קרא עוד »
הסדר-טיעון-בעבירות-תעבורה
עורך דין תעבורה

הסדר טיעון בעבירות תעבורה

הסדר טיעון, הנקרא גם "עסקת טיעון", הינו הסדר הנערך בין התביעה לנאשם בנוגע לסעיפי האישום בגינם הוגש כתב האישום נגד הנאשם. הסדר הטיעון חל על

קרא עוד »
עקיפה-מסוכנת
עורך דין תעבורה

עקיפה מסוכנת

עקיפה מסוכנת הינה עבירת תעבורה חמורה ובהתאם לכך, ענישה בעבירות תעבורה מסוג זה- מחמירה ביותר.בחוק מעוגנת עבירה זו בתקנה 47 לתקנות התעבורה, העוסקת במקרים של:עקיפה

קרא עוד »
נהיגה-בזמן-פסילה
עורך דין תעבורה

נהיגה בזמן פסילה

נהיגה בזמן פסילה נחשבת לאחת העבירות החמורות בפקודת התעבורה. ענישה על נהיגה בפסילה כוללת, בין היתר, רכיב מאסר. על פי חוק, ענישה בעבירות תעבורה שעניינן

קרא עוד »
אי-ציות-להוראת-שוטר
עורך דין תעבורה

אי ציות להוראת שוטר

עבירת אי ציות להוראת שוטר הינה עבירת תעבורה מסוג הזמנה לדין. משמע, לא ניתן לפטור את העניין באמצעות תשלום קנס בלבד. אדם העובר עבירת אי

קרא עוד »
Call Now Button