המדריך לנחקר במשטרה נוצר על מנת לתת מספר קווים מנחים בהתנהלות אזרח מול רשויות החקירה.

 

המדריך לנחקר במשטרה – מיועד לכל אדם העומד בפני חקירה

מה הרקע לעריכת המדריך לנחקר במשטרה?

מקרה שהיה, כך היה:

לקוח מגיע למשרדנו לאחר הגשת כתב אישום נגדו, "סתם, חקרו אותי במשטרה 3 שעות, אין להם מה לעשות שם במשטרה".

הלקוח לא מימש את זכות ההיוועצות עם עו"ד בעת החקירה שעבר.

לאחר בירור פרטים – הסכמה על שכר טרחה – ייפוי כח – שליחת שליח לצילום התיק – מגיע החומר. בום! חושך.

הלקוח דיבר כל כך הרבה "שטויות" בחקירה שבא לנו למרוט את מעט השערות שנותרו לראשנו.

שאלה ללקוח: "תסביר לי, למה לא התקשרת לעורך דין פלילי לייעוץ לפני החקירה?"

תשובה: "לא רציתי להיראות אשם. מה יש לך לדאוג? השוטרים האלה הם סתם, אני מערבב אותם עם כפית".


היכן טעה הלקוח, שלא ידע על קיומו של המדריך לנחקר במשטרה ?

הלקוח טעה פעמיים.

פעם אחת בכך שלא טלפן לעורך דין פלילי שיכווין אותו בכל הנוגע לחקירה, כל זאת בגלל שפחד "להיראות אשם".

בפעם השנייה והיותר כואבת, בכך שחשב שהוא יותר חכם מהרשות החוקרת.

בשביל לקוחות מסוג זה נוצר המדריך לנחקר במשטרה.

כפי שיובא להלן, היוועצות בעורך דין הינה זכות יסוד. לגבי המחשבה ש"אני יותר חכם מהשוטרים" – די אם ייאמר שהיהירות אינה מעלה טובה.

 

המדריך לנחקר במשטרה כולל מספר כללי ברזל ועוד המון טיפים שנצברו לאורך שנים של ניהול תיקים פליליים בכלל וייעוץ בטרם חקירה בפרט.

כבר עכשיו יודגש – המדריך לנחקר במשטרה לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

כמו כן, המדריך לנחקר במשטרה לא מקיף את שלל האפשרויות הניתנות להעלאה על הדעת, על כל מקרה להיבחן לגופו ולכן לא ניתן ליישם את המדריך לנחקר במשטרה על כל סוגי החקירה ו/או העבירות.

המדריך לנחקר במשטרה מחולק למספר נושאים:

 1. זכות ההיוועצות בטרם חקירה
 2. התנהלות מול הרשות החוקרת
 3. למה לצפות בחקירה?

 

המדריך לנחקר במשטרה חלק 1 – זכות ההיוועצות בטרם חקירה

זכותו של העצור להיוועץ עם עורך דינו היא אחד מעקרונותיו הבסיסיים של ההליך הפלילי.

מדובר בזכות אשר מעוגנת בחוק וקיבלה משנה תוקף עם פסיקתו של בית המשפט העליון בע"פ 5121/98 טור' (מיל) רפאל יששכרוב נ' התובע הצבאי הראשי ואח', או "הלכת יששכרוב".

לא בכדי זהו הנושא הראשון בו עוסק המדריך לנחקר במשטרה, מדובר בזכות ראשונה במעלה.

הכלל הוא שלכל עצור, מעוכב, חשוד או אזרח מן השורה, יש זכות להיוועץ בעורך דין.

זוהי זכות בסיסית, שקיימת לכל אדם שנחקר במסגרת הליך פלילי או מנהלי.

כאשר הרשות מבקשת לחקור אדם בשל חשד לביצוע עבירה כלשהי חלה עליה החובה להזהירו על כך שהוא נמצא תחת חקירה, ולפרט בפניו בגין אילו חשדות הוא נחקר.

לאחר שהמשטרה הסבירה לנחקר מהם החשדות הקיימים נגדו, על חוקר המשטרה להודיע לנחקר על זכותו להיוועץ בעורך דין מטעמו לפני החקירה.

חשיבותה של זכות ההיוועצות בעורך דין כבר בשלב זה היא מכרעת.

עורך דין פלילי יסביר לנחקר לגבי הזכות להימנע מהפללה עצמית.

כמו כן, יוסבר ללקוח על שיטות חקירה ו"תרגילים" צפויים, ובכלל, כיצד להציג את גרסתו באופן הטוב ביותר ביחס לאינטרסים שלו.


חשוב לדעת! לגרסה הראשונית שמסר הנחקר בתחנת המשטרה יש משקל כבד מאוד.


משקל זה מביא להעדפת הגרסה הראשונה שמסר הנחקר על פני גרסה שימסור מאוחר יותר, לאחר שהתייעץ עם עורך דינו.

הסיבה לכך נוסעת מההנחה שהגרסה הראשונית ניתנה בזמן אמת ותחת לחץ, ועל כן היא יותר אותנטית.

אין ספק שחקירה פלילית היא סיטואציה מלחיצה מאוד עבור כל אדם, מדובר בשלילת חירות זמנית כאשר כל דקה חולפת כנצח.

על הנחקר מופעלים כלים ואמצעים כדי לגרום לו לענות תשובות שיתאימו לחוקרים.

תשובות שניתנות בתנאים כאלו עלולות להיות הרסניות עבור הנחקר בהמשך.

לא אחת, המשטרה "שוכחת" להעמיד את החשוד על זכותו להתייעץ עם עורך דין.

המשטרה מבצעת את פעולות החקירה, ואם מתקבלת החלטה על מעצר הנחקר – נמסרת לחשוד הודעה בדבר זכותו להיוועץ בעורך דין.

ההודעה נמסרת לרוב באמצעות טופס מעצר שגרתי, שבו רשום באותיות קטנות על זכותו של הנחקר לשמור על שתיקה ועל זכותו להיוועץ בעורך דין.

לעתים, הפגיעה בזכות ההיוועצות יכולה להוביל לפגיעה בלתי מידתית ביכולתו להגנה ולהביא לפסילת הודעתו.

עם זאת, פסילה זו איננה אוטומטית.

בית המשפט יבחן אפשרות לפסול הודעה של חשוד בגין העדר היוועצות עם עורך דין כאשר הוא שוקל מספר שיקולים.

בית המשפט יתמקד בנסיבות המקרה, ויבחן את האיזון הראוי בין זכותו של החשוד לייעוץ משפטי, לבין האינטרסים השונים העומדים מנגד.

במילים אחרות – אל תבנו על זה.

קבלת ייעוץ ראשוני מעורך דין פלילי יכולה להציל את הנחקר, פשוטו כמשמעו.

היוועצות בעורך דין יכולה לשפר את האפשרות של הנחקר להתמודד עם האישומים נגדו ככל וההליך נמשך ומתגבש נגד החשוד כתב אישום.


המדריך לנחקר במשטרה חלק 2 – התנהלות מול הרשות החוקרת

 1. ברר תחת איזה סטטוס אתה נמצא. בין אם התקשרו להזמין אותך לתחנת המשטרה ובין אם עצרו אותך בביתך בשעת לילה מאוחרת, עליך לבדוק האם אתה "מעוכב", "חשוד", "עצור", או בכלל מוזמן לתת עדות על מקרה שלא קשור אליך, למשל במקרה בו נכחת במקום מסוים בעת שהתרחשה בו פעילות עבריינית.

לסטטוס שלך יש חשיבות לגבי האפשרות לשלול את חירותך הזמנית.

"מעוכב" – ניתן לעכב למשך 3 שעות, במקרים מיוחדים – 6 שעות. בחלוף פרק הזמן אתה יכול לבקש לעזוב את המקום.

אם השוטר שעיכב אותך מעוניין להמשיך להחזיק בך, עליו לעצור אותך בהתקיים "חשד סביר" לגבי ביצוע עבירה.

גם אם הוחלט בסופו של דבר לעצור אותך, דרוש לדעת מהי עילת המעצר בגינה אתה נעצר. כבר בשלב זה ביכולתך ליצור קשר עם עורך דין פלילי, להסביר לו בקצרה על מה המהומה ולבקש ממנו שיגיע לתחנת המשטרה.

 1. צור קשר עם עורך דין פלילי שילווה אותך בשלבים שלפני החקירה, במידת האפשר, או אפילו לאחר שנעצרת והובאת לחקירה. אנחנו מודעים לכך שהעצה הזאת נראית אינטרסנטית מצידנו, אך עדיין עומדים מאחוריה – עתיד להיחקר במשטרה? צור קשר עם עורך דין פלילי!
 2. שים לב! החקירה לא מתחילה מרגע שנכנסת לחדר והתיישבת על כיסא הנחקר. עוד בטרם הגעת לחדר החקירות, חוקרים רבים נוהגים לשאול שאלות כלליות, כביכול שאלות שלא נכללות בחקירה. השאלות התמימות שתישאל יירשמו בתזכיר שיכתוב השוטר וישמש כתחמושת נגדך, בין אם במעמד החקירה ובין אם לאחר מכן בהמשך ההליך.
 3. לאחר שנכנסת לחדר החקירות, בהנחה שאתה נחקר כחשוד בביצוע עבירה מסוימת, על השוטר להודיע לך כי אתה "נחקר תחת אזהרה". החוקר יפרט בגין איזו עבירה אתה נחקר ויאמר לך שאין אתה חייב לענות על שאלותיו, אך במקרה ותבחר לעשות כך, הדבר ייחשב כחיזוק הראיות נגדך. על מנת להבין את משמעות הבחירה לשתוק בחקירה, יש להסביר מהו המונח "חיזוק הראיות נגדך".


על התוספת הראייתית "חיזוק"

"חיזוק" הינה תוספת ראייתית הנדרשת במקרים מסוימים על מנת להרשיע נאשם.

שתיקת נאשם במהלך חקירתו, או סירובו לשתף פעולה בהליכי חקירה (לדוגמא: סירוב לחיפוש בגוף, סירוב לקחת חלק במסדר זיהוי), עלולים להיחשב כחיזוק.

תוספת ראייתית מסוג חיזוק נדרשת כדי לבסס הרשעה על סמך עדות יחידה במקרים הבאים:

 1. עדות יחידה היא של שותף לעבירה (למעט בעבירות שוחד או הימורים, משחקים מסוכנים והגרלות).
 2. עדות יחידה הנחשבת לאמרת חוץ של עד לפי סעיף 10א (ד) לפקודת הראיות.
 3. עדות יחידה של קטין מתחת לגיל 12.
 4. עדות יחידה של אדם עם מוגבלות שכלית, בעבירות מין/זנות ותועבה/רצח/הריגה, כאשר לא הוזהר על ידי בית המשפט בקשר לחובתו להעיד אמת.
 5. עדות יחידה של נפגע עבירת מין, בעבירה שבוצעה בו בהיותו קטין וכאשר העבירה נעברה בתוך המשפחה או בידי אחראי, בזמן שהנפגע מעל גיל 28.
 6. עדות יחידה של נפגע עבירה מעל גיל 18, שבוצעה בו בהיותו קטין עבירת מין וחלפו 10 שנים לפחות ממועד ביצוע העבירה.

יש לציין כי קיימות תוספות ראייתיות נוספות, "סיוע", "דבר מה נוסף" ו"הנמקה".

מכיוון שהמדריך לנחקר במשטרה מתמקד בהליכי חקירה לא נפרט בדבר התוספות הראייתיות האחרות.

לשתוק או לא לשתוק

הבחירה לשמור על שתיקה מוחלטת במהלך חקירה – יכולה להיות המהלך הנכון עבור נחקר במקרים מסוימים מאוד.

בזמן חקירה בדרך כלל לא ימליץ עורך דין פלילי ללקוחו לשתוק שתיקה מוחלטת.

יש דרך ביניים, אפשר לשתוק מבלי לשתוק.

אפשר לענות בצורה שלא תעניק לחוקר מידע ממשי, ובכך לא להיחשב כמי ששמר על זכות השתיקה.

יודגש כי הטיפ הזה לא מומלץ לשימוש ללא בקרה והדרכה מצד עורך דין פלילי, שכן המהלך הנ"ל צריך להיות מחושב ובמידה נכונה.

בשום אופן אין לקחת את הטיפ הזה ולעשות בו שימוש כאוות נפשך.

זכות השתיקה נועדה לאפשר לנחקר שלא להשיב לשאלה כאשר התשובה עליה עלולה להפלילו.

במקרה בו בוחר הנחקר לשמור על זכות השתיקה, מכל סיבה שהיא, עליו לשים לב לכך שהחוקר לאו דווקא יכבד את רצונו של הנחקר.

פעמים רבות ינסה החוקר לערער את ביטחונו של הנחקר ע"י כך שיגיד לו שהעצה הזאת שנתן לו עורך דינו "תתקע" אותו בסוף, ושהוא לא יודע איזה טעות הוא עושה וכדומה.

העצה שלנו היא: בחרת עורך דין לייעוץ בחקירה? היה שלם עם בחירתך ולך עם עורך הדין שלך עד הסוף.

עורך הדין יפעל למענך בצורה טובה יותר לעומת מחוקר המשטרה, שהאינטרס היחיד שלו הוא לגרום לך לספר לו מה שהוא מעוניין לשמוע.

 1. וודא שכל שאלה/תשובה/אמירה ייכתבו ע"י החוקר. בסוף החקירה החוקר ישים בידך עט ויגיד לך כבדרך אגב, "תקרא ותחתום לי כאן". לקרוא! לא להתעצל, זהו שלב משמעותי. מאוחר יותר יהיה זה קשה להתנות על מה שכתוב בהודעה שנחתמה על ידי הנחקר. עשה שימוש בעט שנתן לך החוקר, סמן בכתב ידך היכן יש טעויות ניסוח, אמירות שנכתבו בהקשר דברים לא נכון, אמירות שלא אמרת והחוקר השלים מדעת עצמו וחתום לצד התיקונים. לא להתבייש! זוהי זכותך לעמוד על טיב ההודעה שמסרת, גם אם השוטר ינסה להלחיץ אותך ויגיד לך "נו, תחתום כבר, מה יש לך לקרוא כל כך הרבה" – זכור! להודעה הזאת יש משקל עצום. אל תיתן לחוקר להכתיב את דרך הפעולה שלך. קרא, קרא שוב, בקש הבהרות אם צריך ותקן את הדרוש תיקון. אמנם אתה "תציק" לחוקר, אך ייתכן ותוכל למנוע בעתיד "הצקות" משמעותיות יותר עבורך.
 2. נשאלת בחקירה על מסמך מסוים? בקש לראות אותו. ככלל, יהיה זה לגיטימי לבחור שלא לענות לשאלות מסוג זה. כמובן, יש להסביר זאת נכון, דוגמא: "הסירוב שלכם להציג בפניי את הראיה עליה את/ה מסתמך בשאלתך לא מאפשר לי להתייחס למסמך ולהעניק תשובה לשאלתך".

 

המדריך לנחקר במשטרה חלק 3 – למה לצפות בחקירה?

מעבר לאמור לעיל, ישנן שיטות חקירה רבות ומגוונות.

לא תמיד נחקר יצליח להבין אם בוצעה עליו אחת או יותר מהשיטות בהן עושה המשטרה שימוש, אלא בבית המשפט, כאשר זה כבר מאוחר מידי.

לא ניתן להעלות על הכתב את כל שיטות החקירה והאמצעים בהם משתמשת המשטרה.

השוטרים אינם טיפשים גמורים.

גם המשטרה משתכללת מידי פעם ונוקטת בגישות יצירתיות במהלך חקירה.

להלן טיפים מרכזיים לנחקר במשטרה:

 1. מושיבים אותך במסדרון ו"חשוד" אחר מתחיל לשוחח עמך – לא מומלץ לענות בכלל, צא מנקודת הנחה שמדובר בתרגיל חקירה שנועד "לחלוב" ממך מידע.
 2. החוקר יוצא מהחדר ומשאיר "בטעות" את תיק החקירה פרוש לפניך – טעות לא אופיינית, יש לחשוד במניעיו.
 3. החוקר יוצא מהחדר ומשאיר אותך עם מכשיר הסלולר שלך – רוב הסיכויים שהחוקר מביט ומאזין מהצד בציפייה שתעשה מהלך מפליל, כמו תיאום גרסאות עם עדים או כל דבר אחר.
 4. ייתכן שכחלק מהחקירה תישאל אם תהיה מוכן לבצע עימות עם עד או חשוד אחרים. זוהי חקירה לכל דבר, דרוש להתייעץ עם עורך דינך בטרם תחליט.
 5. חקירה מסובכת/מסועפת? בקש להקליט את החקירה כדי שלא ייעלמו דברים חשובים מהפלט שיוציא החוקר בסופה.
 6. התבקשת לערוך מסדר זיהוי? בין אם מדובר במסדר זיהוי "חי" או "מצולם", דרוש נוכחות עורך דין פלילי מטעמך במהלך המסדר ובקש פרוטוקול ביצוע מסדר הזיהוי.
 7. אינך חייב למסור לחוקרים את מכשיר הסלולר שלך. בכלל, מומלץ להגיע לחקירה ללא מכשיר סלולארי, אך אם בכל זאת נקלעת לחקירה כשמכשיר הסלולר באמתחתך – דע כי אין אתה חייב להעבירו לבחינה ע"י החוקר ללא צו המורה לך לעשות כן.
 8. לא כל הנחקרים יודעים זאת, אבל ניתן לבקש בכל שלב להיוועץ בעורך דין. אם מכל סיבה שהיא החוקר מסרב לבקשתך – באפשרותך לחדול מלענות על שאלות ולבקש מהחוקר לציין בהודעה שהוא גובה ממך את הסיבה.
 9. דרך נוספת לשמור על שתיקה מבלי לשתוק היא לטעון שבגלל תרגיל חקירה כזה או אחר – אינך מעוניין להמשיך לענות על שאלות, לשחק אותה נפגע. יודגש שוב, לא מומלץ ללא עצה והדרכה מפורשת מעורך דין פלילי.
 10. אלימות משטרתית – לצערנו זה קיים. במקרה כזה דרוש להפסיק את החקירה מיד וצור קשר עם עורך דין שיגיע להפוך שולחנות בתחנה.
 11. חולה? בקש לראות רופא. נוטל תרופות? בקש תרופות מיד.
 12. היזהר ממדובבים – בעיקר אם נעצרת והשותף שלך לתא מנסה לפתח אתך שיחה כדי להעביר את הזמן. תשאלו את זדורוב למה כדאי להיזהר ממדובבים.
 13. בסופה של החקירה עדכן את עורך הדין שלך על כל פרט ופרט שאתה זוכר. עוד יתרון לשכירת שירותי עורך דין פלילי בטרם החקירה – הוא יודיע לך על חשיבות זכירת הפרטים מהחקירה וכך תוכל להתמקד בכך.
 14. שוחררת מהחקירה – אסוף מסמכים ודברים אחרים הנחוצים להמשך ההליכים נגדך, במקרה שיהיו כאלה.
 15. אל תשמיד ראיות ואל תעלים מסמכים – זוהי עבירה חמורה בפני עצמה, לעתים חמורה יותר מהעבירה עליה נחקרת.
 16. אל תעלים פרטים מעורך הדין שמייעץ לך בחקירה. כמו שלא תלך לרופא עם כאבי ראש ותטען בפניו שכואבת לך הבטן, ככה אל תייפה את המציאות בפני עורך הדין שלך, זה לא יעזור לך ואף עלול לגרום לך לנזק.
 17. לא להתפתות מידית להצעות להיות "עד מדינה", או "שותף לחקריה" תמורת הקלות כאלו ואחרות.
 18. לא להציע להיות "עד מדינה", זה מפליל ביותר.
 19. לאחר החקירה – התלונה לא תיעלם או תשכח (ברוב המקרים), פעל ביחד עם עורך דינך לשלוח בקשה לסגירת התיק במידת האפשר.
 20. אם הוחלט לסגור את התיק – שים לב למשמעויות עילת סגירת התיק. רק לעילה של חוסר אשמה תהיה משמעות שיצאת נקי.

למאמרים קשורים:

מעצר ימים

מעצר עד תום ההליכים

* המדריך לנחקר במשטרה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ופונה לשני המינים.

* אין האמור מהווה תחליף לייעוץ משפטי. משרדנו ממליץ לפנות לעורך דין פלילי בכל שאלה או אי בהירות בנוגע למצב המשפטי נתון.

לכל שאלה, פירוט או ייעוץ נוסף ניתן להתקשר אלינו 24 שעות ביממה (במקרים דחופים)

0528844323

כתובת המשרד

(פגישות בתיאום מראש)

רוגוזין 3, משרדים 58-59, אשדוד

יצירת קשר

גם ב-whatsapp

052-8844323

דואר אלקטרוני

תמיד זמין ומגיב מהר

Call Now Button