בעיות לב המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – בדיקות המרב"ד

בעיות לב המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

בכל הנוגע לנושא בעיות לב המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הינו הגורם המוסמך, לבחינת מעמד רישיון הנהיגה.

בעיות לב הינו נושא רחב ביותר, המקיף שלל בעיות בתחום הלב, כגון:

אי ספיקה לבבית

אירועי דום לב

פעולות רפואיות תוך וחוץ לבביות גורמות לירידה קוגניטיבית

כשל בתפקוד הלב

אוטם בשריר הלב

במאמר זה יפורטו בעיות הלב שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים בוחן בטרם המלצתו למשרד הרישוי בנושא רישיון הנהיגה.

בעיות לב המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | בעיות לב וכלי דם לבביים – Cardiac manifestations  

בעיות לב וכלי דם לבביים עלולות לגרום להפרעת תפקוד לבבי פתאומית – חולפת או מתמידה.

הפרעות תפקוד לבביות פתאומיות עלולות לגרום לחוסר יכולת תפקוד פתאומי, עם או ללא שיבוש או אבדן הכרה.

הפרעת תפקוד לבבי לא פתאומית עלולה לשבש יכולות נדרשות לנהיגה במספר אופנים:

אי ספיקה לבבית

עלולה לגרום להפרעה קוגניטיבית מתמידה, לירידה בסיבולת הנהג או לתשישות כללית, כתוצאה מהפחתת העברת חמצן למוח, לאיברים ולרקמות.

אירועי דום לב

יכולים לגרום להפרעה קוגניטיבית מתמידה ולתופעות שיבוש יכולות נדרשות לנהיגה, כתוצאה משיבוש באספקת הדם למוח בעת קרות דום לב.

פעולות רפואיות תוך וחוץ לבביות גורמות לירידה קוגניטיבית

הנמשכת מספר חודשים לאחר הפעולה בה מדובר.

מסקרים שנערכו בנושא, עולה כי 20-79% ממטופלי CABG סבלו מתופעות POCD לתקופה שנמשכה בין 6 שבועות ל-6 חודשים.

בנוסף לכך, אותם סקרים מראים כי כ-35% ממטופלים אלה המשיכו לסבול מבעיות קוגניטיביות, גם לאחר שנה מהפעולה הרפואית.

כ-15% מהתנגשויות כלי רכב מסיבת אירוע מחלתי בזמן נהיגה, נגרמות מעלפון על רקע מחלת לב איסכמית.

על פי נתון זה, לאוכלוסייה זו שיעור של 1 ל-1,000 מקרי כלל התנגשויות כלי הרכב המדווחים.

הסתברות זו איננה גבוהה, אבל הסיכון לחומרת הפגיעות גדול.

למרות הצלחות הטיפול במחלות לב, בסימני המחלה ובשיפור תוחלת החיים, מחלת עורקי הלב הכליליים היא עדיין מחלה מחמירה.

לסובלים ממחלות מסוג זה, סיכון גבוה יותר ללקות בהתקף לב או אבדן הכרה פתאומי, לעומת אוכלוסייה בריאה.

השפעת נהיגה על הלב – בעיות לב המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

נהיגה עלולה לגרום לתגובות רגשיות, המעוררות דופק מואץ ותנודות בלחץ הדם.

נהגים רבים נדרשים למאמץ גופני אגב הנהיגה, כדוגמת העמסה או פריקה של חבילות, החלפת גלגל וכדומה.

תיאורטית, ייתכן שלנהגים הסובלים ממחלת לב איסכמית, פעילויות כאלה יעוררו תעוקת חזה וייתכן שאף אירוע לבבי.

טיפול בנוגדני קרישה:

תרופות נוגדי קרישה הן משמשות לטיפול בהפרעות קצב לב, לאחר החלפת שסתומי לב, ובטיפול או מניעת תסחיפים.

בכשל בקרת טיפול תרופתי כזה, קיים סיכון מוגבר לדימום.

כאשר דימום כזה הוא תוך גולגולתי, ומתרחש בזמן נהיגה, שיבוש כושר הנהיגה עלול להביא לתוצאה קטלנית.

לעניין הערכת כשירות לנהיגה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ישנו קושי בהערכת הסיכון ליצירת אירוע דימומי תוך מוחי תוך כדי נהיגה.

כתוצאה מכך,  הערכה זו נתונה בידי רופאי הנהג ולא ייכלל בשיקולי כשירות הנהיגה, כמו גם שאינו ייכלל במסגרת הטיפולים מחייבי הדיווח על ידי רופאים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

בעיות לב המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | תקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה בעיות לב וכלי דם לבביים

Acute Coronary Event & Hypertrophic Cardiomyopathy

רישיון נהיגה לרכב פרטי רישיון / נהיגה לרכב מקצועי

בעיות לב המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – אירוע לבבי (תסמונת כלילית חדה) ללא אוטם:

עומד בדרישות הרפואיות דל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לקבלת רישיון נהיגה.

נהיגה לאחר שלב החלמה ראשוני תהיה בהגבלה:

1). פרק זמן של שבוע ימים לאחר שחרור מאשפוז בגין האירוע;

2). יש צורך בהערכת קרדיולוג שתפקוד הלב תקין והמצב הקליני של הנהג יציב.

חובת דווח:

במצב קליני יציב ותפקוד לבבי תקין – אין צורך בדווח למרב"ד

הנהג אינו עומד בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה אלא לאחר שלב החלמה ראשוני והערכת מרב"ד.

אישור רישיון לאחר שלב החלמה ראשוני והערכה במרב"ד יהיה בהגבלה:

1). לפחות חודש ימים לאחר שחרור מאשפוז בגין האירוע;

2). הערכת קרדיולוג שהתפקוד הלבבי תקין והמצב הקליני יציבים.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב"ד

אירוע לבבי עם אוטם | בעיות לב המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

עומד בדרישות הרפואיות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לקבלת רישיון נהיגה, לאחר שלב החלמה ראשוני.

נהיגה לאחר שלב החלמה ראשוני תהיה בהגבלות הבאות:

1). חלוף פרק זמן של חודש לאחר שחרור מאשפוז בגין האירוע;

2). הערכת קרדיולוג שהתפקוד הלבבי תקין והמצב הקליני יציב.

חובת דווח:

אם המצב הקליני יציב והתפקוד הלבבי תקין אין – צורך בדווח למרב"ד.

ניתן לשקול אישור רישיון בהגבלה כמופיע להלן:

1). עברו 3 חודשים לאחר שחרור מאשפוז בגין האירוע;

2). הערכת קרדיולוג שהתפקוד הלבבי תקין והמצב הקליני יציב.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב"ד.

כשל בתפקוד הלב

בנושא בעיות לב המכון הרפואי לבטיחות בדרכים רואה בכשל בתפקוד הלב לקות הפוסלת רישיון נהיגה.

משכך, נהג הסובל מכשל בתפקוד הלב אינו עומד בדרישות הרפואיות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לקבלת רישיון נהיגה.

עם זאת, אין מדובר בסוף פסוק – ניתן לשקול המלצה לרישיון נהיגה בהגבלה:

1).  NYHA-FC לפחות III ( 3 )

2). ללא אירועי עלפון.

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב"ד.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

א). LVEF יותר מ – 30% ;

ב). NYHA-FC לפחות 2.

ג). אין תולדות של עלפון, היפרטרופיה חמורה של חדר לבבי שמאלי או הפרעת קצב

חדרית בבדיקת הולטר קצב לב;

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב"ד

בעיות לב המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | Cardiac Dysrhythmia & Anticoagulant Therapy Atrial Fibrillation

רישיון נהיגה לרכב פרטי:

במקרה של פרפור פרוזדורים ללא עלפון אין הגבלה בנהיגה.

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב"ד.

אם אירוע פרפור פרוזדורים גרם לעלפון או לחוסר יכולת תפקוד – אינו עומד בדרישות הרפואיות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לקבלת רישיון נהיגה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב"ד.

שימוש/אי שימוש בנוגדי קרישה אינו עילה למניעת נהיגה.

רישיון נהיגה לנהג רכב מקצועי:

פרפור פרוזדורים ללא עלפון – אין הגבלה בנהיגה.

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב"ד.

אם יש הפרעת קצב לב חוזרת או מתמדת העלולה לגרום אירוע עלפון או חוסר יכולת תפקוד – אינו עומד בדרישות הרפואיות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לקבלת רישיון נהיגה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב"ד.

שימוש/אי שימוש בנוגדי קרישה אינו עילה למניעת נהיגה.

Paroxysmal Arrhythmias  בהיעדר אירוע של עלפון או כמעט עלפון

אינו עומד בדרישות הרפואיות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לקבלת רישיון נהיגה, אך ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה במידה והושגה שליטה על הפרעת הקצב.

בעיות לב המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב"ד.

אינו עומד בדרישות הרפואיות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לקבלת רישיון נהיגה, אך ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה, בכפוף לפסילה מנהיגה למשך 6 חודשים מאירוע אחרון, ו- 6 חודשים לאחר כל אירוע נוסף.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב"ד.

אם יש אירוע של עלפון או כמעט עלפון – אינו עומד בדרישות הרפואיות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לקבלת רישיון נהיגה, אך ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה במידה והושג טיפול ושליטה על הפרעת הקצב.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב"ד.

Cardiac Arrest

אינו עומד בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה.

המלצה רפואית לרישיון נהיגה – אינו מתאים לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה, אם מתקיימים התנאים הבאים:

*בחלוף פרק זמן של 6 חודשים מאירוע דום הלב;

* גורם דם הלב נשקל;

* סימפטומים משמעותיים לנהיגה (כאבי חזה, דפיקות לב, קושי נשימה), במידה וקיימים –

הם מזעריים;

יחד עם האמור לעיל, ניתן לשקול קיצור זמן המתנה של 6 חודשים לאחר אירוע דום לב, אם:

* אירוע דום הלב היה תוך 48 שעות מאירוע אוטם שריר הלב;

* אם הפרעת קצב לב גורמת דום הלב – טופלה ב – Radio frequency ablation Surgery או בהשתלת קוצב לב.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב"ד

אינו עומד בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה.

על פי המרב"ד, במקרה כזה ההמלצה הרפואית לרישיון נהיגה תהיה אינו מתאים לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בתנאים הבאים:

*בחלוף פרק זמן של 6 חודשים מאירוע דום הלב;

*גורם הפיך לדם הלב זוהה ואין סבירות לאירוע חוזר;

*סימפטומים משמעותיים לנהיגה (כאבי חזה, דפיקות לב, קושי נשימה), במידה וקיימים, הם מזעריים;

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב"ד.

Congenital Disorders

אינו עומד בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה.

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, במקרה כזה ההמלצה הרפואית לרישיון נהיגה תהיה אינו מתאים לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה אם:

*ההפרעה הלבבית המולדת היא מזערית, ללא הפרעות המודינמיות משמעותיות, כגון:

Pulmonary stenosis, Atrial Septal Defect, Small Ventricular Septal Defect, Bicuspid Aortic valve, Paten Ductus Arteriosus or Mild Coarctation of the Aorta

*סימפטומים משמעותיים לנהיגה (כאבי חזה, דפיקות לב, קושי נשימה) במידה וקיימים, הם מזעריים.

חובת דווח:

במקרה בו המצב הקליני יציב והתפקוד הלבבי תקין – אין צורך בדווח למרב"ד.

אם יש ליקוי המודינמי או אי ספיקה לבבית – קיימת חובת דווח למרב"ד.

כאשר האדם סובל מהפרעה לבבית מולדת מורכבת – אינו עומד בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה.

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, במקרה כזה ההמלצה הרפואית לרישיון נהיגה תהיה אינו מתאים לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה אם:

* ההפרעה הלבבית המולדת היא מזערית, ללא הפרעות המודינמיות משמעותיות, כגון:

Pulmonary Stenosis, Atrial Septal Defect, Small Ventricular Septal Defect, Bicuspid Aortic valve, Paten Ductus Arteriosus or Mild Coarctation of the Aorta

*סימפטומים משמעותיים לנהיגה (כאבי חזה, דפיקות לב, קושי נשימה) במידה וקיימים – הם מזעריים.

חובת דווח:

באם מצב קליני יציב ותפקוד לבבי תקין – אין צורך בדווח למרב"ד

באם יש ליקוי המודינמי או אי ספיקה לבבית קיימת חובת דווח למרב"ד

Anticoagulant therapy

עומד בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה, אין הגבלה רפואית לנהיגה.

חובת דווח:

אין חובת דווח למרב"ד

Cardiac pacemaker & ICD

רישיון נהיגה לנהג רכב פרטי:

קוצב לב קבוע ללא דפיברילטור – שבוע ימים, לפחות, לאחר השתלת קוצב לב – אינו עומד בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה.

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, במקרה כזה ההמלצה הרפואית לרישיון נהיגה תהיה אינו מתאים לרישיון נהיגה.

אחרי פרק זמן של שבוע ימים, לפחות, ממועד השתלת קוצב לב קבוע – ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בתנאי שיתקיימו הפרטים להלן:

*העדר אירוע ליקוי הכרה לאחר פעולת ההשתלה;

*אישור מרופא לב לגבי תקינות פעילות הקוצב.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב"ד

רישיון נהיגה לנהג רכב מקצועי:

חודש ימים לפחות לאחר השתלת קוצב לב קבוע – אינו עומד בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה.

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, במקרה כזה ההמלצה הרפואית לרישיון נהיגה תהיה אינו מתאים לרישיון נהיגה.

אחרי פרק זמן של חודש ימים, לפחות, ממועד  השתלת קוצב לב קבוע ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בתנאים הבאים:

*העדר אירוע ליקוי הכרה, לאחר פעולת השתלה הקוצב;

*אישור מקרדיולוג/ לגבי תקינות פעילות הקוצב.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב"ד.

דפיברילטור מושתל

הדפיברילטור המושתל הינו מכשיר קטן בצורת קופסה, המכיל סוללה ומעגלים חשמליים.

המכשיר מחובר ללב באמצעות חוטים, המכונים אלקטרודות.

הדפיברילטור המושתל נועד למניעה ראשונית, ואף מושתל כמניעה שניונית לאחר דום לב, פרפור חדרים, VT או עלפון.

רישיון נהיגה לנהג רכב פרטי, אשר בגופו מושתל דפיברילטור:

עד לסיום מועד החלמה מפעולת השתלת הדפיברילטור – אינו עומד בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה.

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, במקרה כזה ההמלצה הרפואית לרישיון נהיגה תהיה אינו מתאים לרישיון נהיגה.

עם סיום החלמה מפעולת השתלת הדפיברילטור – ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בתנאים אלו:

*דיווח מקרדיולוג על תקינות ויעילות פעולת הדפיברילטור המושתל.

במשך 6 חודשים, לפחות, לאחר השתלת הדפיברילטור אינו עומד בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה.

על פי המרב"ד, במקרה כזה ההמלצה הרפואית לרישיון נהיגה תהיה אינו מתאים לרישיון נהיגה.

עם תום 6 חודשים, לפחות, ממועד השתלת הדפיברילטור ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בתנאי:

* חלף פרק זמן של 6 חודשים רציפים ללא אירוע הפרעת קצב לבבית סימפטומטית.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב"ד

רישיון נהיגה לנהג רכב מקצועי:

למשך 3 חודשים, לפחות ממועד השתלת הדפיברילטור – לא עומד בדרישות הרפואיות לרישיון נהיגה.

על פי המכון הרפואי, במקרה כזה ההמלצה הרפואית לרישיון נהיגה תהיה אינו מתאים לרישיון נהיגה.

עם סיום פרק זמן של 3 חודשים, לפחות, ממועד השתלת הדפיברילטור ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בתנאים:

*לפי תקן הבעיה הרפואית בגינה הושתל הדפיברילטור.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למרב"ד.

Coronary Revascularization

רישיון נהיגה לנהג רכב פרטי:

 PTCA ללא השתלת תומכן Stent

פרק זמן של 48 שעות, לפחות, לאחר שחרור מבי"ח בגין הפעולה הרפואית שבוצעה יוגדר – עומד בדרישות הרפואיות לרישין נהיגה.

על פי המכון הרפואי, במקרה כזה ההמלצה הרפואית לרישיון נהיגה תהיה מתאים לרישיון נהיגה, לאחר לפחות 48 שעות מביצוע הפעולה והערכת קרדיולוג מטפל אודות החלמה.

אישור נהיגה:

לאחר פרק זמן של 48 שעות, לפחות, משחרור מהאשפוז בגין הפעולה הרפואית שבוצעה –

ניתן לאשר רפואית נהיגה בהחלטת הקרדיולוג המטפל ועפ"י הערכת הקרדיולוג שהמצב

הקליני יציב.

חובת דווח:

(1) במידה והערכת הקרדיולוג כי המצב לאחר PTCA יציב אין – חובת דווח למרב"ד.

(2) במידה והמצב אינו יציב קיימת – חובת דווח למרב"ד.

PTCA עם השתלת תומכן STENT:

עומד בדרישות הרפואיות לרישיון נהיגה.

על פי המכון הרפואי, במקרה כזה ההמלצה הרפואית לרישיון נהיגה תהיה – ניתן לשקול אישור נהיגה לאחר 4 שבועות הפסקת נהיגה ממועדהטיפול המילעורי והשגת ריפוי לבעיה.

ההנחיה:

*לא ינהג לפחות שבוע ימים לאחר Percutaneous Intervention אחרי טיפול יעיל.

*במידה והושג ריפוי לבעיה לא נדרש מעקב רפואי, וניתן לאשר רפואית נהיגה בהחלטת

הקרדיולוג ועפ"י הערכת הקרדיולוג שהמצב הקליני יציב.

חובת דווח:

(3) במידה והערכת הקרדיולוג כי המצב לאחר PTCA יציב אין חובת דווח למרב"ד.

(4) במידה והמצב אינו יציב קיימת חובת דווח למרב"ד.

רישיון נהיגה לנהג רכב מקצועי:

PTCA ללא השתלת תומכן Stent:

בחלוף פרק זמן של שבוע לאחר שחרור מבי"ח בגין הפעולה הרפואית שבוצעה יוגדר – אינו עומד בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה.

על פי המכון הרפואי, במקרה כזה ההמלצה הרפואית לרישיון נהיגה תהיה אינו מתאים לרישיון נהיגה.

אישור נהיגה לאחר פרק זמן של שבוע משחרור האשפוז בגין הפעולה הרפואית שבוצעה ניתן – לאשר רפואית נהיגה בהחלטת הקרדיולוג המטפל ועפ"י הערכת הקרדיולוג שהמצב הקליני יציב.

חובת דווח:

(1) במידה והערכת הקרדיולוג כי המצב לאחר PTCA יציב אין חובת דווח למרב"ד.

(2) במידה והמצב אינו יציב קיימת חובת דווח למרב"ד.

PTCA עם השתלת תומכן STENT:

אינו עומד בדרישות רפואיות לרישיון נהיגה.

על פי המכון הרפואי, במקרה כזה ההמלצה הרפואית לרישיון נהיגה תהיה אינו מתאים לרישיון נהיגה.

ההנחיה:

* לא ינהג נהג רכב מקצועי לפחות 4 שבועות אחרי Percutaneous intervention.

ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה אחרי טיפול מלעורי יעיל והפניה למרב"ד.

במידה והושג ריפוי לבעיה לא נדרש מעקב רפואי.

חובת דווח:

קיימת חובת דיווח למרב"ד.

עורך דין אוראל שטרית מתמחה בתיקי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. זכור! למרב"ד לא ניגשים לבד!

בטרם ניגשים לבדיקות המרב"ד, חובה להתייעץ עם עורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. משרדנו עוסק בייעוץ ליווי וייצוג מול המרב"ד. התייעצות מוקדמת יכולה להציל לכם את רישיון הנהיגה!

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button