אפילפסיה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

אפילפסיה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

אחד הגורמים המשמעותיים המובילים זימון למרב"ד היא אפילפסיה. במאמר זה נסקור כיצד רואים אפילפסיה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

אפילפסיה – מהי?

Epilepsy אפילפסיה (כפיון), הנקראת גם "מחלת הנפילה", היא הפרעה נוירולוגית במערכת העצבים המרכזית.

לסובלים מאפילפסיה יש הפרעה בפעילות החשמלית של נוירונים (תאי עצב) במוח, הפרעה הגורמת לפרכוסים.

הפרכוסים עלולים להופיע מכמה סיבות:

• מחלה מוחית ללא גורם מעורר חיצוני.

• פרכוסים עקב חשיפה לגורמים חיצוניים.

הגורם המקדים יכול להיות הבזק אור או צפצוף, אך גם כתוצאה מקריאה, האזנה למוזיקה או אפילו משחק שחמט.

חסך בשינה או גמילה מתרופות מהווים גורם סיכון אף הם, בהקשר זה.

ישנם מקרים שבהם מצב רפואי גורם לפרכוסים מבלי שלאדם קיימת בעיה מוחית קודמת:

 • עלייה או ירידה חדה ברמות סוכר בדם.

 • עלייה או ירידה חדה ברמות מלח בדם.

 • מחלות זיהומיות הפוגעות במוח או בקרומי המוח.

 • הרעלות, התחשמלות, חבלת ראש, מחסור באספקת חמצן בשל כשל לבבי או אירוע מוחי.

מי מוגדר כחולה אפילפסיה?

 • מי שחווה שני פרכוסים ללא גורם חיצוני, בהפרש של יותר מיממה ביניהם.

 • קיים סיכון (לאחר התקף ראשון), על פי בדיקת EEG – להתקף שני ברמה של יותר מ־60%.

 • לאדם מאובחן סינדרום אפילפטי -לאחר התקף ראשון.

 • לאחר שני התקפים, אשר הטריגר שלהם הוא חיצוני.

נכון להיום, מוערך שבעולם יש כ – 65 מיליון חולי כפיון, כאשר בארץ יש כ – 45,000 חולי כפיון מבוגרים.

ב-70% ממקרי הכפיון לא מתגלה הסיבה להתקף. כפיון מאופיין בסיכון לאירועים חוזרים לתקופה ממושכת.

התקף כפיון הינו מצב המסכן נהיגה, מכיוון שהוא יכול להביא למצבים הבאים: תנועות לא רצוניות, הפרעות חישה ותחושה, הפרעות מחשבה.

התקף אפילפסיה יכול להביא לאובדן הכרה. אופי והיקף התקף האפילפסיה קשור למיקום הפעילות החשמלית הלא מבוקרת במוח ובגורמיה.

בדיקת חולי אפילסיה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

הזימון לבדיקת חולי אפילפסיה למרב"ד מתבסס על סיכון לתאונת דרכים של נהגים הסובלים מאפילפסיה.

מסקרים שנערכו בנושא, יש סיכון גבוה פי שניים לסובלים מאפילפסיה לעבור תאונת דרכים, לעומת מאשר אלה שאינם סובלים מאפילפסיה.

הסיכון לעבור תאונת דרכים כתוצאה מאפילפסיה גדל אצל נהגים שאינם מקפידים לקחת את תרופותיהם, וכן אצל אלה שאינם נמנעים מחשיפה לגורמים מעוררי התקף אפילפסיה, כגון חוסר בשעות שינה, צריכת אלכוהול.

כשמדובר בנהג מקצועי, הסיכון בנהיגה אצל חולה אפילפסיה גדל, יחסית, בגלל הגדלת משך הזמן בו הנהג שוהה בכבישים.

חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים על אפילפסיה

קיימת חובת דווח לכל מקרה הנחשד כאפילפסיה.

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – נהג הסובל מאפילפסיה אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של אפילפסיה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

בחלוף פרק זמן של 6 חודשים לאחר אירוע אפילפסיה – ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בכפוף למובא להלן:

 • יש לבצע בדיקת EEG בשינה ובערנות וביצוע מבחן הדמיה תקינים;

 • מתקיים תנאי לפיו לא קיימות תולדות של מחלה/חבלה של מערכת העצבים המרכזת;

 • אין הפרעה נוירולוגית מוקדית.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג לא עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לרשות הרישוי במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

בחלוף פרק זמן של 12 חודשים לאחר אירוע אפילפסיה – ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* ביצוע חוות דעת נוירולוג

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

התקף אפילפסיה חד פעמי – כיצד רואה זאת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

 Epileptic Seizure not included in Epilepsy has been diagnosed

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

בחלוף פרק זמן של 12 חודשים ללא התקף ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלה:

* ביצוע חוות דעת נוירולוג, קביעה כי הטיפול התרופתי הניתן הוא מתאים ומאוזן.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

לרישיון נהיגה ברכב מסחרי/משא/מלגזה:

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

בחלוף פרק זמן של 5 שנים ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלות הבאות:

 • ביצוע חוות דעת נוירולוג, קביעה כי הטיפול התרופתי מתאים ומאוזן, או ללא טיפול שנתיים לפחות;

 • לא קיימת הפרעה קוגניטיבית;

רישיון נהיגה ברכב ציבורי/חירום:

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

לגבי מונית ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה, לאחר פרק זמן של 10 שנים עם טיפול מותנה בהערכת נוירולוג או לפחות 5 שנים ללא טיפול.

אוטובוס/אמבולנס לא מתאים לרישיון נהיגה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

ניתוח לטיפול באפילפסיה – s/p Surgery for treatment of Epileptic Seizures

בחלוף פרק זמן של 12 חודשים, לפחות, לאחר הניתוח:

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

לאחר פרק זמן של 12 חודש ללא התקפים ניתן לשקול מתן המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בהגבלה הבאה:

* ביצוע חוות דעת נוירולוג, וניתן טיפול מתאים.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

רישיון נהיגה ברכב מסחרי:

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

לאחר פרק זמן של 5 שנים, לפחות, ממועד הניתוח ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בהגבלות אלו:

 • ביצוע חוות דעת נוירולוג אפילפטולוג, ניתן טיפול מתאים, או ללא טיפול לפחות בשנתיים אחרונות; אין הפרעה קוגניטיבית.

לרישיון נהיגה ברכב ציבורי:

 • פרק זמן של 5 שנים, לפחות, לאחר הניתוח:

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

מונית – ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה

לאחר פרק זמן של 10 שנים ללא התקף, תחת טיפול, מותנה בהערכת נוירולוג, או לפחות 5 שנים אחרונות ללא טיפול.

אוטובוס לא מתאים לרישיון נהיגה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

Sleep-only Seizures

רישיון נהיגה לרכב פרטי

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

 • לאחר התקף בודד ניתן לשקול המלצה רפואית לרישיון נהיגה בהגבלות המפורטות בפרק העוסק ב-Epileptic Seizures (Epilepsy has been diagnosed , לעיל.

 • לאחר התקפים חוזרים, בשינה בלבד או מייד לאחר התעוררות תקופה של – 36 חודשים, לפחות, של יציבות המצב הקליני; דהיינו אירועים בשינה בלבד.

 • ביצוע חוות דעת נוירולוג.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

לרישיון נהיגה ברכב מסחרי:

על פי המרב"ד – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המרב"ד במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

לאחר פרק זמן של 5 שנים, לפחות, ללא התקף – ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בהגבלה:

* ביצוע חוות דעת נוירולוג, ובתנאי שניתן טיפול מתאים ומאוזן.

לרישיון נהיגה ברכב ציבורי:

על פי המכון הרפואי– הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

מונית – לאחר פרק זמן של 10 שנים לפחות ללא התקף, עם טיפול, מותנה בהערכת נוירולוג,

או לפחות 5 שנים אחרונות ללא טיפול.

אוטובוס אינו מתאים לרישיון נהיגה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

עורך דין אוראל שטרית מתמחה בתיקי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

צור קשר עכשיו! אוראל שטרית עורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – למרב"ד לא ניגשים לבד!

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button