תקיפה סתם – על עבירת התקיפה, הסדר מותנה בעבירת תקיפה

תקיפה סתם

הסדר מותנה בעבירת תקיפה סתם הינו מהנפוצים ביותר. נכון לשנת 2023, נסגרו קרוב ל-5,000 תיקים במסגרת הליך ההסדר המותנה.

הסיבה העיקרית לכך, היא הגדרה רחבה של המונח "תקיפה סתם" בחוק העונשין.

עבירת תקיפה סתם מעוגנת בסעיף 379 בחוק העונשין.

העונש המרבי על עבירת תקיפה סתם – עד שתי שנות מאסר.

מבחינת דרגת חומרת העבירה, מדובר בעבירת אלימות בדרגת הפחותה ביותר בהשוואה ליתר עבירות האלימות בחוק העונשין.

לשם הבנת המונח "תקיפה סתם", יש להבין קודם כל מהי "תקיפה".

עבירת תקיפה סתם על פי סעיף 378 לחוק העונשין

"המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות".

כעת, לאחר הגרה ראשונית של המונח "תקיפה", ניתן יהיה להבין מהי ההגדרה בחוק העונשין לעבירת "תקיפה סתם".

על פי סעיף 379 לחוק העונשין:

"התוקף שלא כדין את חברו, דינו – מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה".

מצירוף הסעיפים 378-379 לחוק העונשין, ניתן לראות כי כל מגע ישיר או עקיף עשוי להיחשב כ"תקיפה סתם".

הזזה, נגיעה, צעקה, השפרצת מים, יריקה, דחיפה, ואף מקרים ללא מגע פיזי ישיר עשויים להיחשב כ"תקיפה סתם".

לשם הרשעה בעבירת תקיפה סתם אין צורך להוכיח תוצאה כמו חבלה או נזק.

הסיבה העיקרית לכך שנסגרים המון הסדרים מותנים בעבירת תקיפה סתם, היא שמדובר בעבירה קלה יחסית, אשר בתי המשפט לא נוהגים לדון בה מחמת היותה "זוטי דברים".

דוגמאות לסגירת תיק בהסדר מותנה בעבירת תקיפה סתם

תקיפת בני זוג בפיצריה

בתאריך 28.12.19 סמוך לשעה 19:00 סעדו החשודה ומשפחתה בפיצרייה.

במועד האמור החל ויכוח בין משפחת החשודה לבין המתלוננים, בני זוג.

משפחת החשודה צחקו על כך שהמתלוננת קטועת יד.

בנסיבות המתוארות, תקפה החשודה המתלונן בכך שזרקה על פניו בקבוקון זכוכית.

בסמוך לכך, תקפה החשודה המתלוננת בכך שמשכה בשיערה והפילה אותה על הרצפה.

תנאי ההסדר המותנה במקרה זה:

תשלום בסך 500 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק:

1. החשודה הודתה בעובדות העבירה.

2. לחשודה אין עבר פלילי ב-5 שנים אחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות ומצדיקות הסדר מותנה.

תקיפה בקופת חולים

בתאריך 5.7.21 בשעה 11:30, שהתה הנאשמת עם בתה בת ה-6 במרפאה של קופת החולים כללית.

למקום הגיעו המתלוננות יחד עם בנה בן היומיים של מתלוננת 1.

בהמשך למתואר, דרשה המתלוננת להיכנס לרופא באופן דחוף, לפניה, והנאשמת השיבה כי יש תור ועליה להמתין.

בעקבות כך, התווכחו המתלוננות והנאשמת, בעוד המתלוננת 1 והנאשמת מתווכחות, נדחפה ביניהן המתלוננת 2 ותקפה את הנאשמת באמצעות מרפקה.

המתלוננת 1 ניסתה לצלם את הנאשמת ובתגובה איימה עליה הנאשמת אני אשבור לך את הטלפון.

בהמשך, עמדו המתלוננת 1 והנאשמת אחת מול השנייה, אז נעמדה המתלוננת 2 חוצץ ביניהן ותקפה את הנאשמת בכך שדחפה אותה באמצעות ישבנה.

לאחר שהמתלוננת 2 הסתובבה והייתה בגבה לנאשמת, תקפה הנאשמת את המתלוננת 2 באמצעות ידה בגבה של המתלוננת 2.

בהמשך, המתלוננת 1 הניפה ידיה לעברה הנאשמת.

בנסיבות אלה, תקפו המתלוננות את הנאשמת בתפיסת שיערות ראשה ומשכו אותה ארצה.

תוך כדי נפילתה, תפסה הנאשמת בשערות ראשה של המתלוננת 1 ומשכה בהן.

בהמשך לכך, בעוד הנאשמת על הרצפה, תקפו אותה המתלוננות באמצעות אגרופים, חנקו אותה, תלשו שיערות ראשה עד אשר הפרידו ביניהם אנשים שהיו בסביבה.

כתוצאה מהאירוע, נגרמו לנאשמת חבלות: שריטות במצה, אדמומיות ודימום בקרקפת, נתלשו שיערות ראשה.

חלקה של הנאשמת באירוע זה היה איומים על המתלוננות, וכן תקיפה של המתלוננת 2.

תנאי ההסדר המותנה שנחתם עם הנאשמת:

קנס בסך 500 ש"ח.

התחייבות להימנע מבירה במהלך תקופה של 4 חודשים.

נימוקי סגירת התיק בהסדר:

1. החשודה הודתה בעובדות העבירה.

2. אין לחשודה עבר פלילי כלל.

3. לחשודה אין חקירות או משפטים עומדים באותה רשות, שאינם חלק מההסדר.

4. הנסיבות אינן חריגות בחומרתן ומצדיקות הסדר, הן לאור התנהלותה במסגרת המו"מ ושיתוף הפעולה מצידה והן לאור היקף מצומצם של מעשי עבירה.

5. החשודה ספגה מכות וחבלות משתי המתלוננות.

תקיפה סתם ברחוב

במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, עבד א' בעסק, כאשר הנאשמת התגוררה בסמוך לעסק.

ביום 13.10.20, סמוך לשעה 11:00, התיישבה הנאשמת עם חברתה, על ספסל בסמוך לעסק.

באותן הנסיבות, הגיע א' בטרם עבודתו בעסק, התיישב על הספסל, שתה קפה ועישן סיגריה.

בתגובה, ביקשה הנאשמת מ-א' לזוז למרחק של 2 מטרים ממנה, שכן המדובר בתקופת הקורונה ואין מסיכה על פניו.

א' סרב לקום, ובתגובה לכך קיללה אותו הנאשמת וקראה כלפיו קריאות גנאי.

בהמשך, הזמינה הנאשמת משטרה למקום. א' קם והתרחק מהמקום לנוכח הזמנת המשטרה.

יום לאחר מכן, סמוך לשעה 11:00, ישבו הנאשמת וחברתה על הספסל, אז הגיע למקום א'.

גם במקרה זה, ביקשה הנאשמת מ-א' לזוז למרחק של 2 מטרים. משלא נענה לבקשתה, קראה לעברו מילות גנאי.

בתגובה, השליך א' שארית מנת הפלאפל אשר נותרה בידו לכיוון הנאשמת.

הנאשמת קמה מהספסל, ניגשה אליו, אחזה בכתפו, נענעה אותו והכתה בגופו.

א' תפס את ידי הנאשמת כדי להפסיק את תקיפתו, ובתגובה לכך הנאשמת נשכה את ידו.

בשלב זה, הדף א' את הנאשמת שנפלה ארצה, ובעט בה באפה.

במעשיה, תקפה הנאשמת את א' שלא כדין ובלי הסכמתו.

תנאי ההסדר המותנה שנחתם עם הנאשמת:

תשלום בסך 1000 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 10 חודשים.

נימוקי סגירת התיק:

1. הודתה בעובדות העבירה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין משפטים פליליים תלויים ועומדים שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות אינן חריגות ומצדיקות עריכת הסדר מותנה.

5. נלקח בחשבון חלקו של א' באירוע.

הסדר מותנה בעבירת תקיפה סתם של המאהבת (לכאורה)

בתאריך 30.5.2020 סמוך לשעה 4:00, המתינה המתלוננת למונית בסמוך לתחנת דלק.

הנאשמת הגיעה במכוניתה למקום במטרה לפגוש את המתלוננת, על רקע חשדה כי למתלוננת רומן עם בעלה של הנאשמת.

הנאשמת משכה בשערות ראשה של המתלוננת, אשר נפלה, וכתוצאה מכך נגרמו לה סימני שפשוף ברגלה.

התנאים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

קנס 500 ש"ח.

פיצוי לנפגע העבירה 500 ש"ח.

התחייבות להימנע מעבירה במהלך תקופה של 6 חודשים.

התחייבות שלא להיות בקשר עם המתלוננת למשך 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק:

1. החשודה הודתה בעובדות העבירה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פתוחים.

4. נסיבות לא חריגות ומצדיקות קיומו של הסדר מותנה.

5. החשודה לקחה אחריות.

7. מצבה הכלכלי של החשודה קשה.

תקיפת הורים על ידי בנם

במועד הרלוונטי התגורר הנאשם יחד עם הוריו.

בתאריך 19.11.18 סמוך לשעה 14:00,  גרם הנאשם נזק לרכוש אמו בכך שזרק את הטלפון הנייד שלה על הרצפה ושבר אותו.

כחודש לאחר מכן תקף הנאשם את אביו בכך שדחף אותו, וכן, תקף את אימו בכך שהשליך נעל שפגעה בפניה.

בהמשך, במועד לא ידוע, איים הנאשם על אביו כי ישרוף ציוד גינון שלו.

במעשיו, תקף הנאשם את הוריו שלא כדין וכן איים על אביו בפגיעה ברכושו, בכוונה להפחידו ו/או להקניטו.

תנאי ההסדר:

התחייבות חשוד להימנע מעבירה במהלך תקופה של 6 חודשים.

עמידה בתנאי תוכנית קצין מבחן- תוכנית טיפול, תיקון ושיקום של"צ, פיקוח.

של"צ בהיקף 30 שעות ומעבר סדנה פסיכו חינוכית.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות העבירות.

2. לחשוד אין עבר פלילי בחמש שנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים לחשוד.

4. הנסיבות לא חריגות מבחינת חומרת הדברים, שיתף פעולה, היקפם המצומצם של העבירות.

5. החשוד הודה והביע חרטה, אירוע ישן, קשר טוב עם הוריו כיום, רכש לאימו טלפון נייד חדש.

תקיפה של אמא

בתאריך 28.2.19 בשעה 9:20 הגיע הנאשם לבית אימו עם בקבוק וויסקי.

הנאשם טען כלפי אימו כי לא הכינה לו כלום לכבוד יום הולדתו, תפס את חולצתה, ניער אותה וחנק אותה.

בהמשך, החליקה האם על הרצפה, הנאשם אמר לה לקום ומשלא עשתה כן נתן לה אגרוף בידה.

תנאי ההסדר המותנה במקרה זה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1000 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 8 חודשים.

עמידה בתנאי תוכנית שנקבעו על ידי קצין מבחן.

נימוקי סגירת התיק בהסדר:

1. החשוד הודה בעובדות העבירה.

2. אין לחשוד עבר פלילי כלשהוא.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים תלויים באותה רשות, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות אינן חריגות בחומרתן ומצדיקות הסדר, הן התנהלות במסגרת המו"מ ושיתוף פעולה מצידו, והן לאור ההיקף המצומצם של העבירה.

5. הבין את הפסול והביע חרטה.

תקיפת קטין על ידי אמא מודאגת

בתאריך 22.2.2022 בשעה 18:30 התפתח ויכוח בין קטינים ששיחקו בפארק, ביניהם בתה של החשודה.

הבת של החשודה הותקפה על ידי הקטינים. בהמשך לכך, תקפה החשודה קטין בכך שאחזה בחולצתו וכן קטין אחר בכך שאחזה בצווארו, כדי למנוע ממנו לעזוב את המקום.

במעשיה, תקפה החשודה את הקטינים שלא כדין.

תנאי ההסדר שנחתם עם האם:

קנס בסך 500 ש"ח.

פיצוי לנפגעי העבירות בסך 500 ש"ח.

התחייבות החשודה להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

נימוקי סגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשודה הודתה בעובדות.

2. לחשודה אין עבר פלילי ב-5 שנים אחרונות.

3. אין לחשודה משפטים או חקירות תלויים ועומדים.

4. נסיבות לא חמורות ומצדיקות עריכת הסדר, שיתוף פעולה והיקף עבירות לא נרחב.

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

עו"ד אוראל שטרית בפייסבוק   |   עו"ד אוראל שטרית באינסטגרם   |   עו"ד אוראל שטרית ביוטיוב   |   דוא"ל אישי: [email protected]  

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button