הפרעת שוטר במילוי תפקידו – הסדר מותנה והתנאים לעריכתו

הפרעת שוטר במילוי תפקידו

על אף החומרה בעבירת הפרעת שוטר במילוי תפקידו הסדר מותנה נפוץ בעבירות אלו. נכון למועד כתיבת שורות אלה (בשנת 2023), התקיימו 660 מקרים בהם נחתמו עם עוברי עבירת הפרעה לשוטר הסדרים מותנים.

עבירת הפרעת שוטר במילוי תפקידו קבועה בחוק העונשין, סעיף 275:

"העושה מעשה בכוונה להפריע לשוטר כשהוא ממלא תפקידו כחוק או להכשילו בכך, או להפריע לאדם אחר או להכשילו מלעזור לשוטר, דינו – מאסר עד שלוש שנים ולא פחות משבועיים ימים".

ניתן לראות כי העונש המקסימלי עומד על 3 שנות מאסר, לצד עונש מינימום של שבועיים מאסר.

מיד אחרי סעיף זה, מגיע סעיף 275א לחוק העונשין הקובע:

"המיידה או יורה אבן או חפץ אחר לעבר שוטר או לעבר כלי רכב משטרתי, במטרה להפריע לשוטר כשהוא ממלא את תפקידו כחוק או להכשילו בכך, דינו מאסר חמש שנים"

ניתן ללמוד מסעיף זה כי יש החמרה בענישה כלפי מי שמפריע לשוטר במילוי תפקידו תוך כדי השלכת חפצים או יידוי אבנים.

המשמעות מאחורי סעיף זה היא כי יש להחמיר עם יידוי אבנים על שוטרים בהפגנות.

מה יסווג כהפרעה לשוטר במילוי תפקידו?

הפרעה היא עשיית מעשה בכוונה להפריע או להכשיל שוטר.

הדרישה מבחינת החוק שתהיה כוונה להפריע.

אין חובה לסייע לשוטר במילוי תפקידו, אך אסור להפריע לו בכוונה.

כמו כן, נדרש שה"מעשה" יפריע לשוטר בפועל. הגדרת "מעשה" היא רחבה ביותר וכוללת פעולה פיזית של החשוד.

דוגמאות למקרים שייחשבו הפרעת שוטר במילוי תפקידו

מסירת מידע שגוי לשוטר, הפרעה לעיכוב חשוד, הפרעה למעצר חשוד, בריחה משוטר, התנגדות לעיכוב, התנגדות למעצר, סירוב להתלוות לתחנת המשטרה.

דוגמאות למקרים בם נחתם הסדר מותנה בעבירת הפרעת שוטר במילוי תפקידו

הפרעה לשוטר במילוי תפקידו ותקיפת פקח בעקבות אירוע רעש

בתאריך 15.5.2021 בשעה 04:00 הגיעה שוטרת ופקח לכתובת בעקבות רעש.

בהגעתה למקום, פנתה השוטרת לנאשם ששהה במקום בבקשה לקבלת פרטיו. הנאשם סירב להזדהות, אמר "אתם מושחתים" וירק מספר פעמים על ניידת המשטרה.

לאחר שהתרחק הנאשם מהניידת, חזר בהליכה מהירה וירק לעברה שוב מספר פעמים.

בהמשך לאמור, תקף הפקח בכך שבעט ברגלו, עד שנעצר.

במעשיו, הפריע הנאשם לשוטר במילוי תפקידו ותקף עובד ציבור במסגרת תפקידו.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

הפרעת שוטר במלוי תפקידו- עבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין

תקיפת עובד ציבור- עבירה לפי סעיף 382א (א) לחוק העונשין

תנאי ההסדר המותנה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1000 ש"ח.

פיצויים לנפגעי העבירה בסך 1000 ש"ח.

התחייבות להימנע מעבירה במהלך תקופה של 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות ומצדיקות עריכת הסדר, לאור התנהלותו במסגרת המו"מ לקראת ההסדר המותנה ושיתוף פעולה מצידו.

6. הביע חרטה והתנצל

הסדר מותנה בעבירת הפרעה לשוטרת מג"ב בעת מילוי תפקידה

בתאריך הרלוונטי הנאשם שימש כנהג אוטובוס שהוביל תיירים לירושלים.

בתאריך 16.5.2022 בשעה 6:40 הגיע הנאשם למחסום לכיוון ירושלים.

שוטרת מג"ב שעמדה במחסום ביקשה מהנאשם שיעמוד בצד לצורך בדיקה.

הנאשם סירב בטענה שיש על האוטובוס תיירים וניתן לבצע את הבדיקה על נתיב הנסיעה.

השוטרת הסבירה שברצונה למנוע עומס ולכן ביקשה מהנאשם לעבור לאזור הבידוק, הנאשם סירב בשנית.

בהמשך לכך, ביקשה השוטרת מהנאשם ה תעודת מזהה, אך הוא השיב שאין עליו תעודה ושהוא לא יודע את מספר הזהות שלו בעל פה.

שוטר אחר במחסום ניגש לנאשם וביקש ממנו לעמוד בצד, הנאשם נענה ונסע לאזור הבידוק.

עובר למתואר לעיל, עלתה השוטרת לאוטובוס לצורך הבדיקה, אך הנאשם חסם את דרכה של השוטרת.

על אף בקשת השוטרת סירב הנאשם להזיז את ידו והחל לצעוק "את לא שוטרת, עופי מהאוטובוס" ואיים על השוטרת: "נראה אותך בחוץ למה את יכולה עלי?".

בתגובה לכך, הזיזה השוטרת את ידו, והנאשם דחף את ידה בחוזקה.

השוטרת אמרה לנאשם כי תעצור אותו אם לא יאפשר לה לעבור, הנאשם דחף אותה לאחור.

בשלב זה הודיעה השוטרת לנאשם כי הוא עצור, אך הנאשם התנגד להביא ידיו לצורך איזוק וצעק על השוטרת "מי את שתעצרי אותי… על מי את חושבת שאת מאיימת… אל תעשי עליי פה אבו עלי… תביאי לפה שוטרים שיעצרו אותי… אל תגעי בי… את לא שוטרת בכלל".

במעשיו, עשה הנאשם מעשה בכוונה להפריע לשוטרת כשהיא ממלאת תפקידה, ואיים עליה בכוונה להפחידה או להקניטה  .

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין

הפרעת שוטר במלוי תפקידו- עבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין

תנאי ההסדר המותנה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1000 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה של 6 חודשים.

נימוקי סגירת התיק בהסדר:

1. החשוד הודה בעובדות עבירה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים תלויים ועומדים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות אינן חריגות בחומרתן ומצדיקות ההסדר.

5. החשוד בן 32 גרוש עם ילדים, סובל ממצוקה כלכלית, הצטער והבין את התנהגותו החמורה.

הסדר מותנה בהפרעה לשוטר סיור וסירוב להזדהות

בתאריך 30.4.2021 בשעה 17:30, נהג שוטר ולצידו שוטרת בתפקיד, כאשר במהלך המשמרת עלה חשדו של השוטר כי הנאשם נוהג ברכבו כאשר הנוסע שלצד הנהג אוחז בתינוק.

השוטר נסע אחרי רכבו של הנאשם, ניגש לדלת הנהג וביקש ממנו להזדהות, אך הנאשם התעלם מספר פעמים ואף סירב למסור את פרטיו.

בהמשך לכך, מסר הנאשם את מספר תעודת הזהות שלו.

לאחר בדיקה שביצע השוטר, עלה כי מדובר ברכב ללא טסט, הנאשם נוהג ללא רישיון נהיגה בתוקף ולחובתו 5 פסילות מבית משפט.

לאור זאת, הורה לנאשם להתלוות לתחנה, אך הנאשם סירב להיכנס לניידת.

במעשיו, הפריע הנאשם לשוטר כשהוא ממלא תפקידו בכוונה.

תנאי ההסדר המותנה שנחתם עם הנהג:

תשלום בסך 1000 ש"ח.

התחייבות להימנע מעבירה במהלך 10 חודשים.

נימוקי סגירת התיק:

1. החשוד הודה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים אחרים.

4. נסיבות לא חמורות, שיתף פעולה ולקח אחריות.

5. הנאשם כבר הורשע בעבירות תעבורה עליהם נתן את הדין.

7. החשוד הצטער ולטענתו לא ישוב על מעשיו.

הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו על רקע שתיית אלכוהול בפארק

בתאריך 25.10.19 ישב הנאשם עם חבריו בגינה ציבורית בירושלים ושמעו מוסיקה בעוד הם שותים אלכוהול וצועקים.

לאור התנהגותם, הזעיקו השכנים משטרה למקום.

השוטרים נגשו לנאשם ולחבריו ובקשו להזדהות, אך הנאשם טען שהינו קטין ואין לו תעודת זהות. בהמשך, בקשו השוטרים לכבות את המוסיקה ולשמור על השקט, והודיעו להם על איסור צריכת אלכוהול במקומות ציבוריים.

לאחר כחצי שעה התקבלה מאחד השכנים קריאה נוספת על הנאשם וחבריו.

השוטרים שבו בשנית, ניגשו לנאשם וחבריו, והודיעו להם כי ירשמו להם דו"חות.

בשלב זה, ניסו הנאשם וחבריו לשכנע את השוטרים לוותר להם, אך השוטר הודיע להם כי לא יוותר והם יקבלו דו"ח על רעש.

בתגובה לכך, החל הנאשם לצעוק לעבר השוטר "תראה לי כובע, אני רוצה לראות את הכובע שלך", לאחר מכן דחף את השוטר תוך כדי שהוא מניף את ידו בתנועת אגרוף ואמר לשוטר "מי אתה שתרשום דו"ח, איפה הדו"ח".

תנאי ההסדר שנחתם עם הנאשם:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1000 ש"ח.

התחייבות להימנע מעבירה במהלך תקופה של חודש.

נימוקי סגירת התיק:

1. החשוד הודה בעובדות.

2. ללא עבר פלילי ב-5 האחרונות.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים תלויים.

4. נסיבות לא חמורות, שיתף פעולה, לקח אחריות, הביע חרטה, בן 23 עם מצוקה כלכלית, היה בזמן המקרה על סף הקטינות, הבין את החומרה.

הפרעה לשוטר בתחנת המשטרה

בתאריך 26.06.2021 הגיע הנאשם לתחנת המשטרה, שם שהה אביו בחקירה.

הנאשם החל להשתולל וניסה למשוך את אביו במטרה להוציאו מהתחנה.

שוטרים שהיו בתחנה עצרו את הנאשם שהתנגד לאיזוק והם נאלצו להשתמש בכוח.

תנאי הסדר:

תשלום בסך 700 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

נימוקים:

1. הודה בעובדות העבירה.

2. ללא עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. ללא חקירות או משפטים פתוחים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות, בן 27, נשוי, נטל אחריות.

הפרעה לשוטרת במילוי תפקידה במתן דו"ח לנהג

בתאריך 12.11.2021 בשעה 11:30 עוכב הנאשם על ידי השוטרת לצורך קבלת דו"ח על עבירת תנועה.

במהלך פעולת האכיפה נכנסה השוטרת לניידת, וכשניסתה לסגור את הדלת הנאשם משך את הדלת בחוזקה.

כתוצאה מכך התנתק חלק מדלת הניידת ונגרמה בעיה במנגנון סגירת הדלת.

עוד בהמשך לאמור, הנאשם התנגד לעיכוב בכך שלא נשמע להוראות השוטרת שדרשה ממנו כי יתלווה אליה לניידת המשטרה.

כתוצאה ממעשי הנאשם, נגרם לניידת המשטרה נזק בשווי של כ-1000 ₪.

מהמתואר לעיל, הנאשם פגע ברכוש במזיד ופעל בכוונה להפריע לשוטר הממלא תפקידו או להכשילו בכך.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

היזק לרכוש במזיד- עבירה לפי סעיף 452 לחוק העונשין

הפרעת שוטר במלוי תפקידו- עבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין

תנאי ההסדר המותנה שנחתם עם הנהג:

תשלום קנס בסך 1000 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

נימוקי סגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות העבירה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות ומצדיקות עריכת הסדר, לאור התנהלותו במסגרת המו"מ לקראת ההסדר ושיתוף הפעולה מצידו.

הסדר מותנה בניסיון הברחת עצור

בתאריך 17.08.21, בשעה 16:00 התקיימה בסמוך לגדר הגבול עם לבנון הפגנה של חקלאים על ביטול מכסי ייבוא.

במהלך ההפגנה נעצר אחיו של הנאשם, לאחר שחצה את הגבול ללבנון, והוכנס לניידת משטרה.

הנאשם ניסה להוציא את אחיו מתוך ניידת המשטרה והכשיל את השוטר אשר מילא תפקידו כדין, באופן שכופף אותו עם ידו והשוטר נאלץ להשתמש בגז פלפל.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

הפרעת שוטר במלוי תפקידו- עבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין

תנאי ההסדר המותנה:

תשלום בסך 1500 ש"ח.

התחייבות של 6 חודשים להימנע מביצוע עבירה.

נימוקים:

1. הודה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן, שיתף פעולה ולקח אחריות על מעשיו.

5. בן 34, נשוי, עובד במשק חקלאי של המשפחה.

6. נעדר עבר פלילי, לא מאפיין אותו, היה בסערת רגשות.

גניבה והחבאת ה"שלל" בניידת משטרה נחשבים כהפרעת לשוטר בעת מילוי תפקידו

במועד הרלוונטי עבדה הנאשמת כעובדת ניקיון, יחד עם המתלונן והמתלוננת בעניין זה.

בתאריך 24.01.22 בשעה 12:30,  נכנסה הנאשמת למשרד המתלונן, פתחה את תיקו ולקחה מארנקו 2,000 ₪.

לאחר מכן, ניגשה הנאשמת לתיקה של המתלוננת, פתחה אותו ונטלה כרטיס רב קו.

בהמשך השתלשלות העניינים, במהלך שהותה של הנאשמת בניידת, החביאה את הכספים בתא האחורי של ניידת המשטרה.

הכספים נמצאו בסופו של דבר על ידי השוטרים  בעת שהגיעו לתחנת המשטרה.

במעשיה, גנבה הנאשמת הכספים וכרטיס רב קו, כשהיא מתכוונת בשעת הנטילה לשלול את הדבר שלילת קבע מבעלו וכן הפריעה לשוטרים בעת מילוי תפקידם .

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

גניבה- עבירה לפי סעיף 384 לחוק העונשין

הפרעת שוטר במלוי תפקידו- עבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין

תנאי ההסדר המותנה שנחתם:

תשלום בסך 1000 ש"ח.

התחייבות החשודה להימנע מעבירה במהלך 6 חודשים.

נימוקי סגירת תיק בהסדר מותנה:

1. החשודה הודתה בעובדות עבירה.

2. לחשודה אין עבר פלילי.

3. הנסיבות אינן חריגות.

5. הבינה את הפסול והביעה חרטה.

6. הכסף הוחזר למתלונן.

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

עו"ד אוראל שטרית בפייסבוק   |   עו"ד אוראל שטרית באינסטגרם   |   עו"ד אוראל שטרית ביוטיוב   |   דוא"ל אישי: [email protected]  

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button