הסדר מותנה בעבירת הסגת גבול פלילית

הסדר מותנה בעבירת הסגת גבול

הסדר מותנה בעבירת הסגת גבול מתקיים במספר מקרים הולך וגובר.

עיקר ההסדרים המותנים בעבירת הסגת גבול נוגעים לעניין סירוב להתפנות מדירה שכורה, אך כפי שנראה בהמשך מאמר זה, קיימים מקרים נוספים בהם ייערך הסדר מותנה בעבירת הסגת גבול.

הסגת גבול – מהי?

הסגת גבול היא פגיעה במימוש זכויות קנייניות של אדם במרחב הפרטי.

עבירת הסגת הגבול יכולה להתקיים בדרך של כניסה או שהייה בנכס מקרקעין ואף בנכס מיטלטלין כמו בכלי רכב לדוגמה, במטרה להפחיד, להעליב, להקניט או לעבור עבירה.

כניסה לנכס תיחשב כהסגת גבול במקרה בו נלווית לה מטרה לא חוקית.

הסגת גבול בחוק העונשין

הסעיף בחוק העונשין שמגדיר הסגת גבול הינו סעיף 447 לחוק העונשין, הקובע:

"העושה אחת מאלה כדי להפחיד מחזיק בנכס, להעליבו, להקניטו או לעבור עבירה, דינו – מאסר שנתיים: (1) נכנס לנכס או על פניו; (2) לאחר שנכנס כדין לנכס נשאר שם שלא כדין."

כניסה לנכס, כמשמעותה בחוק העונשין, יכולה להיות הכנסת חלק מגוף ואף באופן לא ישיר, כגון בעיטה על דלת, הכנסת ראש או יד, צלצול ממושך בפעמון וכדומה.

הישארות בנכס היא הישארות של האדם לאחר הסגת הגבול.

משמעות הדבר היא שהאדם נכנס באופן חוקי, אך נשאר לאחר מכן שלא כדין, בניגוד לרצון בעל הנכס ולאחר דרישה מצידו לעזוב את הנכס.

מהו העונש על הסגת גבול?

ככל ולא נערך הסדר מותנה בעבירת הסגת גבול, בבית המשפט רשאי לקבוע עונש של עד שנתיים מאסר.

במידה והסגת הגבול נעשתה כאשר אדם נושא נשק חם או קר, ניתן להחמיר בעונשו ולקבוע עונש של עד ארבע שנות מאסר.

הסדרים מותנים בעבירת הסגת גבול

הסדר מותנה בעבירת הסגת גבול- כניסה שלא כדין לכלבייה

במועד הרלוונטי החזיק הנאשם בכלבת פיטבול (להלן: "הכלבה").

בתאריך 21.2.21 בשעה 12.00, הגיע הנאשם בעקבות שיחת טלפון בה הודיעה לו אחראית הכלבייה העירונית, שהכלבה שלו נתפסה משוטטת, ומתוכנן לה הליך עיקור.

כעבור כ-15 דקות, הגיע הנאשם לכלבייה, ניסה לפתוח את שער הכלבייה, ומשראה שהוא נעול, טיפס מעל הגדר וקפץ פנימה.

באותן נסיבות פנה עובד הכלבייה (המתלונן) לנאשם, והסביר לו שהוא יקבל את הכלבה לאחר העיקור.

הנאשם התלהם, החל לצעוק ואיים על המתלונן בכך שאמר לו :"אשרוף את הכלבייה, אתם לא תעקרו את הכלבה"

במעשיו, איים הנאשם בפגיעה שלא כדין במתלונן, בכוונה להפחידו ו/או להקניטו, וכן, נכנס לנכס בכוונה לעבור עבירה או להקניט את המחזיק בנכס.

תנאי ההסדר שנחתם עם בעל הכלבה:

תשלום בסך 1000 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

נימוקי סגירת התיק:

1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. אין לחשוד עבר פלילי ב-5 שנים אחרונות.

3. אין לחשוד חקירות או משפטים תלויים באותה רשות, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות אינן חריגות בחומרתן ומצדיקות ההסדר, לאור התנהלות במסגרת המו"מ לקראת ההסדר ושיתוף פעולה מצידו. היקף מצומצם של מעשי עבירה.

5 בן 23, רווק, עובד בחנות.

6. הודה והתנצל על האירוע.

הסגת גבול פלילית כלפי שכנה בבניין

במועד הרלוונטי בבעלות הנאשם הייתה דירה, בה התגוררה אימו.

במועד הרלוונטי לכתב האישום התגוררה המתלוננת בשכירות בדירה אחרת בבניין.

ביום 28.11.17, עת חזר הנאשם מחו"ל, הבחין ברכב המתלוננת חונה בחנייה שלו.

בהמשך, עלה הנאשם לבית המתלוננת, שם שהתה יחד עם בנה בן השנה, דפק בחוזקה, וכשפתחה את הדלת, הניח את רגלו בפתח הבית כדי שלא תוכל לסגור את הדלת, קילל את המתלוננת ודרש תשלום עבור החנייה.

לאחר מכן, דרשה המתלוננת מהנאשם כי ייצא וניסתה לסגור את הדלת, הנאשם בתגובה דחף אותה והמתלוננת קיבלה מכה בראשה.

המתלוננת ניסתה שוב לסגור את הדלת והנאשם שוב דחף אותה, גרם לחבלות בידה והיא נזקקה לגיבוס כף ידה.

עוד בהמשך, איים הנאשם באומרו ש"יראה למתלוננת מה זה", יהרוס את רכבה, היא לא תצא מהדירה וכיוצ"ב.

לבסוף, המתלוננת הצליחה לסגור את הדלת, אז הנאשם שבר את כפתור פעמון של הכניסה לבית.

במעשיו, הנאשם תקף את המתלוננת וגרם לה חבלה של ממש, איים בפגיעה שלא כדין בגופה ובנכסיה בכוונה להפחידה או להקניטה, הרס נכס במזיד, נכנס לבית המתלוננת על מנת להפחידה, להקניטה ולעבור עבירה.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר המותנה:

איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין

היזק לרכוש במזיד- עבירה לפי סעיף 452 לחוק העונשין

הסגת גבול פלילית- עבירה לפי סעיף 447 (א) לחוק העונשין

תקיפה הגורמת חבלה ממש- עבירה לפי סעיף 380 לחוק העונשין

תנאי ההסדר המותנה עבור מסיג הגבול בנכס:

פיצוי לנפגעת העבירה בסך של 3,000 ש"ח.

התחייבות החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך שישה חודשים.

נימוקי סגירת התיק בהסדר:

1. החשוד הודה בעובדות העבירה.

2. אין לחשוד עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין לחשוד חקירות או משפטים פליליים עומדים באותה רשות.

4. נסיבות לא חריגות, התנהלות החשוד במסגרת המו"מ, שיתוף הפעולה מצידו, ההיקף המצומצם של מעשי העבירה.

הסגת גבול במטע- ניסיון גניבה חקלאית

בתאריך  03.05.2021, בשעה 10.30, נכנס הנאשם ביחד עם בנותיו הקטינות ,  למטע  עצי  מנגו  המוקף בגדר השייך לקיבוץ, וקטף כ-48  פירות מנגו, בשווי של  למעלה מ-300 שקלים.

פקח של רשות הטבע והגנים הבחין בנאשם ובקטינות, מחזיקים את התוצרת החקלאית בשקיות, הטיח בהם שמדובר בשטח פרטי, וביקש מהם לעזוב את השקיות.

הנאשם ושתי הקטינות הניחו את השקיות, עלו על הרכב ונסעו מהמקום.

במעשיו, הנאשם נטל נשא רכוש בלי הסכמת הבעלים, כשהוא מתכוון לשלול את הרכוש שלילת קבע מבעליו. וכן, נכנס לנכס בכוונה לעבור עבירה.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

גניבה חקלאית (פחות מ-1,000 ש"ח)- עבירה לפי סעיף 384 / 6 לחוק העונשין

הסגת גבול פלילית- עבירה לפי סעיף 447 (א) לחוק העונשין

תנאי ההסדר המותנה שנחתם עם מסיג הגבול במטע המנגו:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1000 ש"ח.

פיצוי לנפגע העבירה בסך 500 ש"ח.

התחייבות החשוד להימנע מביצוע עבירה לפרק זמן של 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק:

1. החשוד הודה בעובדות.

2. לחשוד אין עבר פלילי במהלך חמשת השנים האחרונות.

3. אין לחשוד חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים.

4. הנסיבות אינן חריגות, היקף ונזק מצומצם.

5. בן 58, גרוש, עובד בחינוך מיוחד.

6. הודה והתנצל.

הסגת גבול כניסה לבית של הגרוש לעתיד

הנאשמת והמתלונן הינם בני זוג עם ילדים משותפים, המצויים בהליך גירושין.

בתאריך 19.5.2020, השתמשה הנאשמת בכרטיס אשראי של המתלונן וביצעה רכישה טלפונית של מכשיר חשמלי בשווי 2,300 ₪, ללא אישורו של המתלונן. בעקבות כך, ביטל המתלונן את העסקה.

בהמשך, בתאריכים 2.6.2020 ו-3.6.2020, , נכנסה הנאשמת לדירת של המתלונן ללא הסכמתו, נטלה חפצים ומסמכים שונים, ועזבה את הדירה.

במעשיה, ביצעה הנאשמת רכישות בכרטיס אשראי בכוונה להונות והסיגה גבול.

הוראות החוק שפורטו בהסדר:

הונאה בכרטיס חיוב- עבירה לפי סעיף 17 רישא / 1 לחוק כרטיסי חיוב

הסגת גבול פלילית- עבירה לפי סעיף 447 (א) לחוק העונשין

תנאי ההסדר שנחתם עם הגרושה לעתיד:

תשלום בסך 750 ש"ח.

התחייבות החשודה להימנע מעבירה במהלך 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק:

1. החשודה הודתה בעובדות עבירה.

2. לחשודה אין עבר פלילי ב-5 שנים לאחור.

3. לחשודה אין חקירות / משפטים תלויים ועומדים.

4. נסיבות קלות מבחינת חומרה, שיתוף פעולה מצד המתלוננת בכל מה שקשור למשא ומתן לקראת ההסדר המותנה.

הסדר מותנה- עבירת הסגת גבול באתר בנייה

המתלונן הינו מנהל פרויקט מטעם חברה  אשר שוכרת שירותי בניה של חברה אחרת אותה מנהל הנאשם.

בתאריך 14.11.17 בשעה 8:30, הגיע הנאשם ביחד עם נוספים לאתר בנייה בניהול המתלונן.

בעקבות מחלוקת כספית בין הצדדים הנאשם והאחרים שהיו עימו באותה העת הסיגו גבול בכך שנכנסו לאתר הבנייה, ללא הסכמת המתלונן, וסירבו לצאת עד שיקבלו את כספם.

הוראות חוק במסגרת ההסדר:

הסגת גבול פלילית- עבירה לפי סעיף 447 (א) לחוק העונשין

תנאי ההסדר:

תשלום בסך 1000 ש"ח.

התחייבות להימנע מעבירות במהלך 6 חודשים.

נימוקים:

1. הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים בהמתנה.

4. נסיבות קלות יחסית והיקף העבירות אינו נרחב.

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

עו"ד אוראל שטרית בפייסבוק   |   עו"ד אוראל שטרית באינסטגרם   |   עו"ד אוראל שטרית ביוטיוב   |   דוא"ל אישי: [email protected]  

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button