הסדר מותנה בעבירת איומים

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

הסדר מותנה בעבירת איומים נפוץ מהנהוג לחשוב.

אמנם העונש על העובר עבירת איומים על פי החוק הוא עד 3 שנות מאסר, אך למרות זאת, הסדר מותנה בעבירת איומים הינו בר ביצוע.

עבירת האיומים משתייכת ל"משפחת" העבירות שניתן לערוך בהן, במקרים הרלוונטיים, הסדר מותנה.

עבירת האיומים מוסדרת בסעיף 192 לחוק העונשין:

"המאיים על אדם בכך דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו – מאסר שלוש שנים".

במאמר זה נסקור את המקרים בהם נחתם הסדר מותנה על עובר עבירת האיומים.

בחלק מהמקרים, נחתם הסדר מותנה עם חשוד בעבירת איומים, על אף שנעברה (לכאורה, כמובן) עבירה נוספת, כמו הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, היזק לרכוש וכדומה.

הסדרים מותנים בעבירות איומים

סגירת תיק בהסדר מותנה – עבירת איומים כלפי משגיח כשרות

בתאריך הרלוונטי התארח הנאשם עם משפחתו בכפר נופש, המתלונן שימש באותה העת משגיח כשרות במקום.

בתאריך 27.6.2020 בשעה 20:00, על רקע שירות ויחס שלא היו לשביעות רצון הנאשם, דחף הנאשם את המתלונן באמצעות ידו על צווארו.

המתלונן נמלט מהנאשם למטבח ונעל את הדלת.

הנאשם דחף את הדלת ונכנס אחרי המתלונן, תוך שהוא מאיים "עכשיו אני גומר אותך".

אנשים במקום הפרידו בין הצדדים, כאשר הנאשם מאיים על המתלונן פעם נוספת: "אל תדאג, אני אגיע אליך ולילדים שלך איפה שאתה גר ואני אזיין אותך".

כתוצאה ממעשי הנאשם, מלבד האיומים, נשברה מסגרת הדלת.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין , תשל'ז – 1977

היזק לרכוש במזיד- עבירה לפי סעיף 452 לחוק העונשין , תשל'ז – 1977

תקיפה סתם- עבירה לפי סעיף 379 לחוק העונשין , תשל'ז – 1977

תנאי ההסדר המותנה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 500 ש"ח.

פיצוי נפגע העבירה בסך 750 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה של חודש אחד.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות המקרה.

2. לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים תלויים ועומדים.

4. נסיבות מקרה לא חריגות ומצדיקות עריכת הסדר.

5. החשוד בן 38, רווק, במצוקה כלכלית, האירוע התרחש בשנת 2020, הביע צער.

הסדר בעבירת איומים על עובד נתב"ג

בתאריך 06.09.2021, בשעה 02:00 או בסמוך, הגיע הנאשם עם אשתו לנתב"ג.

בנסיבות אלו, ניגשה אשת הנאשם למתלונן, ושאלה אותו מהיכן יוצאת הטיסה בתגובה, השיב המתלונן כי עליה להיכנס מסביב.

בהמשך לכך צעק הנאשם על המתלונן כי יש לו תעודת נכה.

בתגובה, המתלונן אמר לנאשם שלא יצעק וכי הוא לא אמור לדעת על נכותו של הנאשם.

הנאשם צעק בשנית על המתלונן והמתלונן ביקש ממנו להוריד את הקול.

בהמשך, שאל המתלונן: "מי המנהל?". בתגובה, השיב המתלונן "אני".

בתגובה לדברי המתלונן, איים עליו הנאשם, באומרו: "אני אזיין אותך, בוא נראה אותך בחוץ".

הנאשם איים במעשיו על המתלונן בפגיעה שלא כדין בגופו, בכוונה להפחידו או להקניטו.

תנאי ההסדר המותנה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 500 ש"ח.

התחייבות של החשוד להימנע מעבירה במשך תקופה של 5 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה.

2. אין לחשוד עבר פלילי ב-5 השנים האחרונות.

3. אין לחשוד חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות מצדיקות עריכת ההסדר.

5. החשוד מבוגר – בן 69, נשוי, אב לילדים וסב לנכדים, פנסיונר, עם בעיות רפואיות.

הסדר מותנה – איומים בעקבות סכסוך בין משפחות

הנאשמת והמתלוננת שכנות, כאשר בין המשפחות קיים סכסוך מתמשך, על רקע רעש.

בתאריך 26.10.19 בשעה 19:25, בנה הקטין של הנאשמת תופף בקול ליד דלתה המתלוננת, אשר בתגובה לכך יצאה מביתה וביקשה ממנו להיות בשקט.

משלא הפסיק להרעיש, יצאה בתה של המתלוננת וצילמה את בנה של הנאשמת.

בהמשך, מששמעה הנאשמת כי בנה צולם, יצאה מביתה, דפקה בחוזקה על דלת ביתה של המתלוננת, ומשלא הגיבה דפקה על חלונות ביתה, קיללה ואיימה עליה:

"צאי החוצה יא בת זונה יא בת שרמוטה אני אני אזיין אותך…., בואי אני אקרע אותך מכות".

בהמשך, פתחה המתלוננת את הדלת והחלה בחילופי דברים בין הנאשמת.

במהלך הוויכוח בין השתיים תפסה הנאשמת את המתלוננת בחולצה, ובתגובה לכך, הדפה אותה המתלוננת.

בשתיים החלו לתקוף אחת את השנייה באמצעות משיכות בשיער, נפלו והתגלגלו.

בהמשך למתואר, איימה עליה הנאשמת:

"xxx שהתקשר אליך לפני כמה ימים היום הוא שורף את הבית שלך על המשפחה שלך".

במעשיה המתוארים, השתתפה הנאשמת בתגרה במקום ציבורי ואיימה על המתלוננת בפגיעה שלא כדין.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר המותנה:

איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין , תשל'ז – 1977

תגרה- עבירה לפי סעיף 191 לחוק העונשין , תשל'ז – 1977

תנאי ההסדר המותנה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 500 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה של 4 חודשים.

נימוקי סגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשודה הודתה בעובדות המהוות עבירה.

2. לחשודה אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. לחשודה אין חקירות או משפטים פליליים תלויים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן, היקף מצומצם של עבירות.

5. החשודה הודתה והתחרטה, האירוע היה הדדי, נגד המתלוננת כתב אישום בתיק אחר, היא אינה עובדת.

איומים במסגרת יחסי קבלן – מזמין שירות

הנאשם עובד כקבלן, המתלונן הזמין עבודה מהנאשם.

במהלך חודש אוקטובר 2020, על רקע סכסוך עסקי שנערך בביתו של המתלונן, בינו לבין הנאשם, התקרב הנאשם למתלונן, התרברב על קשריו ואיים עליו שייפגע בו. 

במעשיו, איים הנאשם בפגיעה שלא כדין במתלונן וזאת במטרה להפחידו או להקניטו.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

תנאי הסדר:

תשלום לאוצר המדינה בסך 500 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 5 חודשים.

נימוקי סגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות העבירה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות.

5. הנאשם בן 47, חי בזוגיות עם ילדים, מתבררת תביעה אזרחית בין הצדדים.

איומים על פקח חניה וסגירת התיק במסגרת הסדר מותנה

במועד הרלוונטי היה הנאשם בעל רכב, ואילו המתלונן – פקח.

בתאריך 24.12.21 בשעה 20:21, רשם המתלונן דו"ח חניה לרכב.

בהמשך, בשעה 22:00, לאחר שהבחין הנאשם כי קיבל דו"ח, שלח למתלונן הודעות מאיימות באמצעות המסנג'ר של פייסבוק:

"היי X, מה שלומך? תגיד אתה הפקח ששם היום דוחות בשכונה הירוקה? שמעתי את אחד השכנים הכי עבריין פה מחפש אותך, אני מקווה שזה לא אתה אבל אם כן אז תשמור על עצמך גבר כי שמת לבנאדם הלא נכון במקום הלא נכון את הדוח, וואי מה שעשית לשכונה ביום שישי בלילה, בהצלחה גבר, ממליץ לך לא להתקרב לשם יותר אחי הסתבכת רצח אתה יודע במי, השם שלך כבר פורסם".

בהתנהלות זו, איים הנאשם על הפקח בפגיעה בגופו ופרנסתו, בכוונה להפחידו או להקניטו.

תנאי ההסדר:

תשלום בסך 1500 ש"ח.

התחייבות להימנע מעבירה במהלך 5 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר:

11. החשוד הודה בעובדות העבירה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות

5. החשוד הבין את הבעייתיות במעשיו והביע חרטה.

איומים על רופאה בקופת חולים וסגירת התיק בהסדר מותנה

בתאריך 31.12.19 בשעה 12:28, התפרצה הנאשמת לחדרה של המתוננת, שהינה רופאה במרפאה, על רקע סירובה של המתלוננת לתת לנאשמת אישור מחלה לחודש.

הנאשמת דפקה בחוזקה על שולחן המתלוננת וצעקה כי לא תעזוב עד שלא תיתן לה חופשת מחלה, כפי שביקשה.

בהמשך, יצאה הנאשמת לחדר ההמתנה והפכה את השולחן. 

בסמוך לאחר מעשיה המתוארים, שבה הנאשמת לחדרה של המתלוננת ואיימה עליה באומרה שאם היא תאבד את מקום עבודתה אז המתלוננת תאבד את חייה.

במעשיה, התנהגה הנאשמת באופן פרוע במקום ציבורי ואיימה על המתלוננת, בכוונה להפחידה או להקניטה.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין , תשל'ז – 1977

התנהגות פרועה במקום צבורי- עבירה לפי סעיף 216 (א)(1) לחוק העונשין , תשל'ז – 1977

תנאי הסדר:

תשלום בסך 750 ש"ח.

פיצוי למתלוננת בסך 750 ש"ח.

התחייבות החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק:

1. החשודה הודתה בעובדות העבירה.

2. לחשודה אין עבר פלילי ב-5 האחרונות.

3. אין לחשודה חקירות או משפטים תלויים ועומדים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות.

5. נלקח בחשבון חלוף הזמן ממועד האירוע ומצבה רפואי של החשודה.

סגירת תיק איומים בין אחים | הסדר מותנה

בתאריך הרלוונטי לכתב האישום הנאשם ואחיו המתלונן מסוכסכים על רקע כספי ירושה.

בתאריך 29.10.21 בשעה 10:00 שלח הנאשם למתלונן הודעה בה איים:

"אם אני לא מקבל 300 אלף הבית שלך שרוף רמאי שקרן ונוכל גנבת לי את הבית שלי יזבל אל דאגה".

מעשים אלו היוו איום של הנאשם על המתלונן בפגיעה ברכושו, בכוונה להפחידו או להקניטו.

תנאי ההסדר:

תשלום לאוצר המדינה בסך 500 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר:

1. החשוד הודה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין לחשודה חקירות או משפטים תלויים ועומדים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן ומצדיקות עריכת ההסדר המותנה.

איומים על פקידת ביטוח לאומי – התיק נסגר בהסדר מותנה

בתאריך 16.6.2020, עבדה המתלוננת במוסד לביטוח לאומי.

בסמוך לשעה 12:30, שוחחה המתלוננת עם הנאשם בטלפון, ומסרה לו שהבקשה שהגיש בעניין הגדלת אחוזי נכות נדחתה.

בתגובה לדברי הפקידה, אמר לה הנאשם כי יגיע לסניף המוסד לביטוח לאומי וישרוף אותם.

תנאי ההסדר המותנה שנחתם במקרה זה:

תשלום לאוצר המדינה – 500 ש"ח.

התחייבות חשוד להימנע מעבירה במהלך תקופה של 11 חודשים.

נימוקי סגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה.

2. אין עבר פלילי.

3. אין לחשוד חקירות או משפטים תלויים ועומדים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן, יש מקום לעריכת הסדר מותנה.

5. החשוד הבין את הפסול במעשיו, הביע חרטה.

6. נלקח בחשבון מצבו האישי והכלכלי של החשוד.

איומים על הפילגש באמצעות הווטסאפ

במועד הרלוונטי לכתב האישום המתלוננת סיימה קשר זוגי שנמשך שבועיים בעלה של הנאשמת.

בתאריך 03.07.21, שינתה הנאשמת את שמה של המתלוננת באפליקצייה "ME" לשם "זונה את לא נשארת בחיים".

מאוחר יותר, בשעה 00:21, איימה המתלוננת בכך ששלחה הודעת וואטסאפ:

"באלוהים אני הולכת לעצור אותך.. את רוצה שאשלח לך את הסרטון כשהוא מזיין אותך.. טלפון אחד לX ואני הולכת לפרסם את התמונות שלך בכל …., בעלי בחיים לא יתחתן… הוא רוצה רק לזיין אותך… עכשיו אשלח את התמונות…".

תנאי ההסדר המותנה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1000 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

התחייבות שלא להיות בקשר עם המתלוננת למשך 6 חודשים.

נימוקי סגירת התיק בהסדר:

1. החשודה הודתה בעובדות העבירה.

2. לחשודה אין עבר פלילי.

3. לחשודה אין חקירות או משפטים פליליים תלויים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות.

5. החשודה הבינה את הפסול, הביעה חרטה.

איומים על פקחי עירייה וסגירת תיק בהסדר מותנה

בתאריך 26.02.21 בשעה 12:00, הבחינו הפקחים בנאשם צועד עם כלבתו מסוג 'פיטבול', ללא רצועה וללא מחסום לפה.

הפקחים ביקשו מהנאשם את פרטיו לצורך מתן דו"ח.

הנאשם סירב לפקחים, ואיים על הפקחים באומרו

"בשביל מה אתם צריכים את הפרטים בשביל לתת לי דוח אני אראה לכם מה זה אני אראה לכם מי זה …".

"אתם תשמעו ממני עוד ותראו מי אני".

תנאי ההסדר המותנה שנחתם במקרה זה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 750 ש"ח.

התחייבות להימנע מעבירה במהלך 6 חודשים.

נימוקי סגירת התיק:

1. החשוד הודה.

2. לחשוד אין עבר פלילי.

3. אין לחשוד חקירות או משפטים תלויים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן, שיתוף פעולה מצד החשוד.

5. החשוד הבין את הפסול במעשיו, הביע חרטה.

איומים על שכנים – סגירה בהסדר מותנה

המתלונן והמתלוננת, בני זוג נשואים, התגוררו בבניין בשכנות לנאשם, אשר מתגורר מתחתם.

במועד הרלוונטי שרר סכסוך בין המתלוננים לנאשם על רקע טענות כי המתלוננים מקימים רעש.

בתאריך 13.3.21 בשעה 22:00, שהמתלוננת ישבה בדירתה, שמעה את הנאשם צועק ומאיים עליהם באומרו: 

"אני אומר לכם אתם הולכים לסבול ממני, מה שאתם גורמות לבנות שלי אני אגרום לך חושך, תאמיני לי את תאמיני לי את הולכת…".

תנאי ההסדר:

תשלום בסך 600 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 4 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה.

2. אין עבר פלילי.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים, שאינם חלק מההסדר.

4. הנסיבות אינן חריגות.

5. החשוד הביע חרטה על מעשיו.

6. הרקע לאירוע הובא בחשבון.

הסדר מותנה – הפרעה לשוטר במילוי תפקידו + איומים

ביום 20.02.20 בשעה 13:30, נהג השוטר בניידת משטרתית.

במהלך המשמרת, עצר השוטר בסמוך לנהגת מסוימת, על מנת להעיר לה על אופן נהיגתה.

בהמשך לכך, הגיע הנאשם ברכבו מאחורי השוטר וצפר לו מספר פעמים, על מנת שיפנה את הדרך.

לאחר מכן, צעק הנאשם לשוטר: "יאללה תעוף כבר ותעצור אותה בצד".

לאור התנהלותו, ביקש השוטר מהנאשם לעצור רכבו בצד הדרך.

הנאשם השיב לשוטר:

"סתום את הפה שלך, אני לא עוצר, יאללה סע לי מהעיניים..", והמשיך בנסיעתו, עד שהשוטר חסם את דרכו.

השוטר ניגש לחלון הרכב של הנאשם, הנאשם פתח את דלת הרכב בחוזקה ופגע בגופו של השוטר.

הנאשם לא ציית להוראות השוטר ועזב את רכבו. על רקע זה הודיע לו השוטר כי הוא מעוכב לתחנת המשטרה.

בתגובה לכך, אמר הנאשם לשוטר כי הוא לא בא עימו לתחנת המשטרה. לאור זאת, הודיע לו השוטר שהוא עצור.

הנאשם סירב לכבילת ידיו באזיקים, להתנגד לשוטר ונאבק בו.

במעשיו המתוארים, פעל הנאשם מתוך בכוונה להפריע לשוטר במילוי תפקידו, השתמש בכוח ו/או באיומים, על מנת למנוע או להכשיל מעצר חוקי.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

הפרעת שוטר במילוי תפקידו- עבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין , תשל'ז – 1977

שימוש בכוח או באיומים למנוע מעצר- עבירה לפי סעיף 47 (א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח משולב), תשכ'ט – 1969

תנאי ההסדר:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1750 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה של 8 חודשים.

נימוקי סגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות העבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי ב-5 האחרונות.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן ומצדיקות עריכת הסדר מותנה.

5. החשוד הבין את הפסול והביע חרטה.

6. הובאו בחשבון הנסיבות אישיות של החשוד, מצבו הכלכלי.

תיק איומים על רקע ויכוח על חנייה נסגר בהסדר מותנה

במועד הרלוונטי התגורר הנאשם למתלונן.

בתאריך 17.06.21 בשעה 12:30, (להלן: "המקום") התגלע בין המתלונן לבין בנו של הנאשם, ויכוח בחנייה ציבורית הסמוכה לבניין, בשל טענת המתלונן כי הבן חסם את רכב המתלונן.

משהבחין הנאשם בוויכוח, הגיע, התקדם לכיוון המתלונן במהירות וניסה לברר מה קרה. 

בהמשך, הלך הנאשם לביתו וחזר כשהוא אוחז בידו מקל ארוך, ואיים על המתלונן, בכך שהרים את המקל לעברו וצעק עליו.

תנאי ההסדר המותנה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 500 ש"ח.

התחייבות מצד החשוד להימנע מבעבירה במהלך תקופה של 5 חודשים.

נימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי כלל.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן ומצדיקות עריכת ההסדר, הן לאור שיתוף הפעולה מצידו והן לאור ההיקף המצומצם של העבירה.

5. החשוד הבין את הבעייתיות שבמעשיו והביע חרטה.

תיק איומים על חבר כנסת נסגר בהסדר

במועד הרלוונטי לכתב האישום שימש מר … כחבר בכנסת ישראל.

בתאריך 11.05.21, העלה חבר הכנסת פוסט בפייסבוק, והזמין את הציבור להפגנה כדי לדרוש מהמשטרה לשים סוף לטרור הערבי.

בהמשך, בשעה 11:00 כתב הנאשם תגובה לפוסט בו כתב:

"יא כלב אם תיכנס לX נשבור לך תרגליים. רמלה עיר נקייה מטרוריסטים שכמוך, לך תלכלך בבית שלך באזור שלך. חזיר נוולה רק רוצה לפגוע בדו-קיום אני לא מבין למה המשטרה לא אוספת אותך וסוגרת עליך בכלבייה!"

תנאי ההסדר המותנה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1000 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות.

2. אין עבר פלילי לחשוד.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות.

5. עבר נקי ונסיבות האירוע נלקחו בחשבון.

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

עו"ד אוראל שטרית בפייסבוק   |   עו"ד אוראל שטרית באינסטגרם   |   עו"ד אוראל שטרית ביוטיוב   |   דוא"ל אישי: [email protected]  

השאירו פרטים, חוזר אליכם בהקדם

מידע שימושי נוסף שכדאי לקרוא! מאמרים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button