הסדר מותנה בעבירות סמים

סגירת תיק במסגרת הסדר מותנה בעבירות סמים, אינו דבר שבשגרה.

הסדר מותנה בנסיבות של החזקת סמים, ככלל ייערך בעבירות של החזקה ובעיקר כאשר אין המדובר בסמים "קשים".

מהדוגמאות שיובאו להלן, הסדר מותנה בעבירות סמים נערך בעיקר כאשר מדובר בהחזקה לצריכה עצמית של סם הקנאביס.

הסדרים מותנים בעבירות סמים

הסדר מותנה בעבירות סמים – החזקת קנאביס במשקל של 18 גרם

על פי העובדות, בתאריך 5.4.2020, בסביבות השעה 15:45, החזיק הנאשם ברכבו סם קנאביס לצריכה עצמית במשקל 18.41 גרם, שלא כדין ללא היתר.

תנאי ההסדר המותנה שנערך עם החשוד:

תשלום לאוצר המדינה – סך של 3500 ש"ח.

החשוד יחתום על התחייבות מצד להימנע מעבירה, במהלך 10 חודשים.

הנימוקים שנשקלו בבואה של היחידה להסדרים מותנים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות העבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי ב-5 האחרונות.

3. לא עומדים נגד החשוד חקירות או משפטים פליליים תלויים.

4. מדובר בנסיבות שאינן חמורות ומצדיקות עריכת הסדר מותנה, החשוד הבין את הפסול במעשיו והביע חרטה, מדובר בחשוד איש משפחה ועובד בעבודה המצריכה נהיגה.

לא הוטלה פסילה בפועל, ובמקום זאת, והוחמרו התנאים האחרים שנקבעו בהסדר.

הסדר מותנה בעבירת סמים – החזקת קוקאין במשקל 0.0396 גרם

בתאריך 10.07.2021, בשעה 21:30 לערך, החזיק הנאשם סם מסוג קוקאין במשקל של 0.0396 גרם נטו לצריכתו העצמית, מבלי שהדבר הותר לו בפקודה או בתקנות וללא רישיון מהמנהל.

תנאי ההסדר:

תשלום לאוצר המדינה בסך 2500 ש"ח.

חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

פסילת רישיון נהיגה למשך 2 ימים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר:

1. החשוד הודה.

2. נעדר עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות.

4. נסיבות אינן חריגות בחומרתן, התנהלות החשוד במסגרת המו"מ לקראת ההסדר ושיתוףפעולה מצידו, היקף מצומצם של העבירה.

הסדר בעבירת החזקת חשיש במשקל של 3.76 גרם לצריכה עצמית

בתאריך 12.11.20 בשעה 00:04 או בסמוך לכך, נהג הנאשם ברכב מסוג סקודה.

במועד האמור, החזיק הנאשם בכיסו סם מסוג חשיש במשקל 3.76 גרם, בתוך קופסת סיגריות.

תנאי ההסדר המותנה שנחתם עם החשוד:

תשלום בסך 3000 ש"ח.

חתימת התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 8 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק:

1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים תלויים ועומדים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות, הודה ושיתף פעולה.

5. בן 22, רווק, מתגורר עם ההורים.

הסדר מותנה בעבירות סמים והחזקת תחמושת – החזקת קנאביס לצריכה עצמית לצד החזקת כדורי אקדח

במועד 21.4.20 בשעה 16:34, במסגרת חיפוש בביתו של החשוד, נמצא הנאשם מחזיק בביתו

שני כדורי אקדח בקוטר 9 מ"מ, סם קנבוס במשקל של 9.31 גרם, לצריכתו העצמית.

כעולה מהמתואר, במעשיו, החזיק הנאשם תחמושת שלא על פי דין, וכן, החזיק סם מסוכן ללא היתר או רישיון.

תנאי ההסדר שנחתם עם החשוד במקרה זה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 3000 ש"ח.

חתימת התחייבות החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק:

1. החשוד הודה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין לחשוד חקירות או משפטים תלויים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות, היקף מצומצם של מעשי העבירה.

5. החשוד הודה והתחרט. אין הרשעות ואין תיקים סגורים על סמים, בעל חובות.

החזקת קנאביס במשקל 2.83 גרם בגרב

בתאריך 1.3.21 בשעה 19:43, נסע הנאשם ברכב מסוג יונדאי.

באותן הנסיבות, החזיק הנאשם בתוך גרב שמאל שקית המכילה סם קנאביס במשקל של 2.83 גרם, לצריכה עצמית.

מהמתואר לעיל, במעשיו, החזיק הנאשם בסם מסוכן לצריכה עצמית ללא היתר או רישיון מאת המנהל.

תנאי ההסדר המותנה לחתימה עם החשוד:

תשלום לאוצר המדינה – 2500 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך של 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות.

2. לחשוד אין עבר פלילי ב-5 השנים האחרונות.

3. לחשוד לא קיימים חקירות או משפטים תלויים ועומדים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן.

5. בן 26, רווק, עובד במסעדה.

6. מודה בעבירה, מתנצל.

הסדר מותנה בעבירה של החזקת קנאביס במשקל 1.27 גרם בבית

בתאריך 01.01.21 בשעה 02:30, החזיק הנאשם בביתו סם קנאביס במשקל 1.27 גרם לצריכה עצמית, ללא היתר או רישיון.

תנאי ההסדר:

תשלום למדינה בסך 2000 ש"ח.

חתימת התחייבות חשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

הנימוקים:

1. הודה.

2. היעדר עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים תלויים ועומדים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות ומצדיקות עריכת ההסדר, לאור התנהלותו במסגרת המו"מ להסדר ושיתוף הפעולה מצידו.

הסדר מותנה בעבירות הספקת משקאות משכרים וסמים לקטינים

בתאריך 22.5.2020 סמוך לשעה 4:12 בילה הנאשם עם הקטינים … יליד 28.10.2002, ו… יליד 3.9.2002, רכש וסיפק להם משקה משכר מסוג וודקה, וכן, עישן עם הקטינים סם מסוג קנאביס.

תנאי ההסדר שנחתם עם החשוד:

תשלום קנס לאוצר המדינה בסך 2500 ש"ח.

חתימה על התחייבות להימנע מעבירה במשך חודשיים.

נימוקים לסגירה בהסדר מותנה:

1. הודה בעובדות העבירה.

2. לא קיים בחמש השנים האחרונות עבר פלילי.

3. בנוסף, אין לחשוד חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים.

4. נסיבות לא חריגות ומצדיקות עריכת הסדר, החשוד שיתף פעולה, ולאור ההיקף המצומצם של העבירות. כמו כן, מדובר בחשוד בן 20 לפני גיוס, מדובר בקטינים שפער הגילאים ביניהם לא רב, אירוע מלפני שנתיים.

הסדר מותנה עם חשוד שהחזיק 0.8060 גרם MDMA, ו-1.05 גרם קנאביס

בתאריך 10.3.2020 בשעה 17:05, במהלך מסיבה, החזיק הנאשם בתחתוניו 2 שקיות שהכילו סם MDMA במשקל 0.8060 גרם, וכן, סם מסוג קנאביס במשקל של 1.05 גרם.

תנאי ההסדר המותנה במקרה זה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 2500 ש"ח.

התחייבות  למשך 8 חודשים, שלא לעבור עבירה.

נימוקים לסגירת התיק בהסדר:

1. הודה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. כמו כן, אין חקירות או משפטים תלויים ועומדים באותה רשות, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות, היקף מצומצם, שיתף פעולה.

5. בנוסף לאמור, החשוד שותף לעבירה של אדם שלגביו הגיעו להסדר מקל בשל כמות הסם הנמוכה, גם במקרה של החשוד, לאור משבר הקורונה, קושי בהבאת פרנסה והעובדה כי החשוד משתמש ברכב לצורכי פרנסה.

הסדר מותנה בהחזקת 0.6 גרם MDMA

בתאריך 10.07.2019 בשעה 19:30, החזיק החשוד ברכבו בסם מסוג MDMA במשקל 0.6006 גרם לצריכה עצמית.

תנאי ההסדר:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1500 ש"ח.

חתימת התחייבות החשוד להימנע מעבירה במהלך 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק:

1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי ב-5 האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים תלויים ועומדים נגדו.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן, שיתוף פעולה, היקף מצומצם של מעשי עבירה.

5. החשוד הודה והביע חרטה, צעיר בגיל, מצב כלכלי קשה, בחל"ת. התחתן לפני פחות מחודש ממועד עריכת ההסדר המותנה, משלם שכירות והוצאות לבת זוגו.

הסדר מותנה לחשוד שהחזיק קנאביס בביתו

במועד הרלוונטי, בתאריך 10/7/19 בשעה 20:43, החזיק הנאשם בביתו סמים מסוכנים מסוג קנבוס במשקל 3.87 גרם, ללא היתר או רישיון מאת המנהל.

תנאי ההסדר:

תשלום בסך 3500 ש"ח.

חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 8 חודשים.

נימוקים לסגירת התיק:

1. הודה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. לא קיימים חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים.

4. נסיבות המקרה מצדיקות עריכת הסדר, הן לאור התנהלות החשוד במסגרת המו"מ והן בשל היקפו המצומצם של מעשי העבירה.

5. החשוד הודה והתחרט, מצבו הכלכלי הקשה, אשתו אינה עובדת.

6. החזקה לשימוש עצמי בכמות קטנה ובבית.

הסדר מותנה בעבירת החזקת קטמין במשקל 0.0693 גרם

בתאריך 23.08.21 בשעה 01:18, בעת ששהה החשוד במסיבה עם חבריו, החזיק בסם מסוג KETAMINE,MDMA במשקל של 0.0693 גרם, לצריכה העצמית ללא היתר כדין או רישיון.

התנאים של ההסדר המותנה:

תשלום לאוצר המדינה – 1500 ש"ח.

התחייבות להימנע עבירה במשך תקופה של 4 חודשים.

נימוקים לסגירת התיק:

1. הודה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים.

4. נסיבות המקרה מצדיקות עריכת הסדר, הן לאור התנהלות החשוד במסגרת המו"מ והן בשל היקפו המצומצם של מעשי העבירה.

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

עו"ד אוראל שטרית בפייסבוק   |   עו"ד אוראל שטרית באינסטגרם   |   עו"ד אוראל שטרית ביוטיוב   |   דוא"ל אישי: [email protected]  

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button