היזק לרכוש במזיד – על העבירה והתנאים בהם ייסגר הסדר מותנה בעבירות רכוש

היזק לרכוש במזיד

סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירת היזק לרכוש במזיד מתרחשת במקרים רבים על אף שנלווית לה עבירה נוספת, כדוגמת תקיפה סתם או איומים.

מבינת החוק, היזק לרכוש במזיד מוסדר בסעיף 453 לחוק העונשין:

"ההורס נכס או פוגע במזיד ושלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים, והוא אם לא נקבע עונש אחר".

עבירה זו מתייחסת להריסת נכס על ידי אדם ההורס או פוגע בו בכוונה להרוס ולפגוע.

עבירה זו יכולה להתקיים בפגיעה ברכב, בחפצים יקרי ערך רב וכדומה.

העונש על עבירה זו – עד 3 שנות מאסר.

עבירת היזק לרכוש במזיד, הינה עבירה ממשפחת עבירות הרכוש, אשר לצורך התקיימותה חייבת להיות תוצאה.

המבחן לקיומה של עבירת היזק לרכוש בזדון הינו קיום פגיעה בנכס.

ניסיון לחבול ברכוש ללא הצלחה לא יביא להגשת כתב אישום בעבירה זו, אלא בעבירת ניסיון.

בכדי להרשיע בעבירה, יש להוכיח כי נעשה נזק שלא כדין.

במידה והחשוד הוא בעל הרכוש, זכותו לעשות בו כראות עיניו, כל עוד לא נגרם נזק משני תוך כדי.

היסוד הנפשי בעבירת היזק לרכוש במזיד הינו "במזיד", אשר מוגדר בסעיף 90א לחוק העונשין:

"זדון" או "מזיד" – יהיה היסוד הנפשי הדרוש להתהוות העבירה – מודעות כאמור בסעיף 20(א) רישה, ולעניין תוצאת המעשה הנמנית עם פרטי העבירה – גם פזיזות"

הסדר מותנה בעבירת היזק לרכוש במזיד – דוגמאות

היזק לרכב

בתאריך 28.11.21 בשעה 15:50, נסע המתלונן ברכב כאשר הנאשם נוסע מאחוריו.

במהלך הנסיעה עצר המתלונן בסמוך למעבר חציה, על מנת לאפשר להולכי רגל לחצות, ובתגובה הנאשם צעק עליו "סע סע".

בהמשך, המתלונן עמד עם רכבו ובתגובה הנאשם פגע רכבו בחלק האחורי של רכב המתלונן, וגרם לנזק בפגוש האחורי. 

בתגובה לאמור, המתלונן יצא מרכבו כדי להחליף פרטים, אז יצא הנאשם מרכבו, ודחף את המתלונן.

במעשיו, תקף הנאשם את המתלונן שלא כדין ופגע ברכבו במזיד.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

היזק לרכוש במזיד- עבירה לפי סעיף 452 לחוק העונשין

תקיפה סתם- עבירה לפי סעיף 379 לחוק העונשין

תנאי ההסדר המותנה שנחתם עם נהג הרכב הפוגע:

קנס 800 ש"ח.

פיצוי לנפגע העבירה 500 ש"ח.

התחייבות להימנע מעבירה במהלך 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. הודה בעובדות העבירה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים תלויים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות אינן חריגות ומצדיקות ההסדר, לאור התנהלותו במו"מ לקראת החתימה על ההסדר המותנה ושיתוף הפעולה מצידו.

5. החשוד אדם מבוגר, נכה לצמיתות, מקבל קצבת ביטוח לאומי, לקח אחריות.

גרימת נזק במזיד לניידת משטרה

בתאריך 15.3.22, בשעה 09:30 נהג הנאשם ברכבו. בהמשך, עוכב הרכב על ידי שוטרים, לאחר ששמעו רעשים חריגים מהרכב.

בזמן שהשוטר רשום לנאשם דו"ח בגין ליקויים ברכב, החל הנאשם לקלל את השוטרים באומרו "יבן זונה, שיהיה לתרופות לילדים שלך, כולכם על הזין שלי… עוד מעט תהייה מלחמה שוב ואנחנו נהרוג את כולכם".

כמו כן, בהמשך לאמור לעיל, ניגש הנאשם לצד הנוסע של הניידת וקילף את מדבקות המשטרה.

במעשיו, איים הנאשם על השוטרים בכוונה להפחידם או להקניטם וכן גרם היזק במזיד לניידת המשטרה.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין

היזק לרכוש במזיד- עבירה לפי סעיף 452 לחוק העונשין

תנאי ההסדר:

תשלום לאוצר המדינה או לגורם אחר בסך 1500 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק:

1. החשוד הודהה בעובדות המהוות עבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים.

4. נסיבות לא חריגות בחומרתן ומצדיקות עריכת הסדר מותנה עימו.

5. החשוד הודה, לקח אחריות, היה ברגע של עצבים.

שבירת חלון במזיד

הנאשם והמתלוננת היו בני זוג נשואים, הורים לילדים קטינים, התגוררו בדירה משותפת.

בתאריך 8.3.22 באזור השעה 6:30, שבה המתלוננת לדירה לאחר שישנה במקום אחר.

בנסיבות אלו, החל ויכוח בין הנאשם למתלוננת על רקע חשד לבגידה.

בשלב מסוים במהלך הוכוח יצא הנאשם למרפסת לעשן, אז עשתה לו המתלוננת פרצופים.

בתגובה לכך, הכה הנאשם בחלון, וניפץ אותו. כתוצאה מפיצוץ החלון פגעו בפניה של המתלוננת שברי זכוכית שגרמו לדימום, הנאשם בידו.

במעשיו, גרם הנאשם לנזק לחלון במזיד, שעלות תיקונו 800 ₪.

תנאי ההסדר המותנה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 500 ש"ח.

התחייבות החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

נימוקי סגירת התיק בהסדר:

1. החשוד הודהה בעובדות.

2. לחשוד אין עבר פלילי ב-5.

3. אין לחשוד חקירות או משפטים תלויים ועומדים שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות קלות יחסית, נזק לא רב, שיתף פעולה ולקח אחריות.

5.  אירוע חריג עבור החשוד ולא מאפיין את אורחות חייו.

הסדר מותנה בעבירת היזק לרכוש- שבירת חלון השכנה

במועד הרלוונטי לכתב האישום התגוררו המתלוננת והנאשמת בשכנות, כאשר דירתה של המתלוננת מעל דירת הנאשמת.

בין הנאשמת לבין המתלוננת היה סכסוך על רקע טענת הנאשמת כי מביתה של המתלוננת בוקע רעש.

בתאריך 29.09.21 השליכה הנאשמת חפץ לעבר דירת המתלוננת, במועד זה לא אירע נזק.

בתאריך 22.11.21 בשעה 19:10 השליכה הנאשמת חפץ לעבר דירת המתלוננת, וכתוצאה מכך התנפץ חלון ושברי זכוכיות נפלו על רצפת הדירה ובחזית בניין המגורים.

כתוצאה מכך נגרם נזק לחלון ששוויו הינו 1050 ₪.

תנאי ההסדר:

תשלום לאוצר המדינה 750 ש"ח.

פיצוי לנפגעת העבירה 1000 ש"ח.

התחייבות של החשודה להימנע מעבירה במהלך 10 חודשים.

הנימוקים לסגירה בהסדר מותנה:

1. החשודה הודתה בעובדות המהוות עבירה.

2. לחשודה אין עבר פלילי כלל.

3. לחשודה אין חקירות או משפטים פליליים.

4. נסיבות קלות, נזק לא משמעותי, שיתפה פעולה במשא ומתן לקראת ההסדר המותנה.

5. היחסים בין הנאשמת למתלוננת תקינים כיום.

6. הבינה את הפסול והביעה חרטה.

הסדר מותנה בגרימת נזק קל לרכב

בתאריך 19.5.2022 בשעה 11:00 שבר הנאשם מגב ברכבו של המתלונן.

כתוצאה ממעשי הנאשם נגרם למתלונן נזק בסכום של כ-100 ₪.

תנאי הסדר:

תשלום לאוצר המדינה בסך 200 ש"ח.

פיצוי לנפגע העבירה בסך 300 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה של 4 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר:

1. החשוד הודה בעובדות העבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים.

4. נסיבות קלות, היקף מצומצם של מעשי עבירה, שיתף פעולה ולקח אחריות.

5. בן 67, גרוש עם ילדים , בעיות רפואיות, מצטער.

היזק לרכוש על רקע ויכוח עם מנהל העבודה

בתאריך 29.8.2022 בשעה 14:00, על רקע סכסוך עם מנהל עבודה באתר בניה, שבר הנאשם באמצעות גרזן חיפוי קיר.

כתוצאה ממעשיו נגרם נזק בשווי מוערך של 200-300 ₪.

תנאי ההסדר:

התחייבות חשוד להימנע מעבירה במהלך 3 חודשים.

הנימוקים:

1. החשוד הודה בעובדות עבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי ב-5השנים האחרונות.

3. ללא חקירות וללא משפטים פליליים תלויים.

4. נסיבות אינן חריגות בחומרתן ומצדיקות הסדר.

5. מדובר בחשוד בן 39, נשוי עם ילד, מצטער על התנהגותו, טוען שלא שולם שכרו עד היום.

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

עו"ד אוראל שטרית בפייסבוק   |   עו"ד אוראל שטרית באינסטגרם   |   עו"ד אוראל שטרית ביוטיוב   |   דוא"ל אישי: [email protected]  

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button