הטרדה באמצעות מתקן בזק | הסדר מותנה בעבירת הטרדה

הטרדה באמצעות מתקן בזק

הטרדה באמצעות מתקן בזק הינה עבירה פלילית מהנפוצות ביותר.

המונח "הטרדה באמצעות מתקן בזק" מתייחס לכלל אמצעי התקשורת מלבד "מתקן בזק", כפי שטועים רבים.

לאור התפתחות ערוצי הקשר, כיום ניתן לראות מקרי הטרדה באמצעות מתקן בזק במספר דרכים: בטלפון הנייד, בהודעות SMS, באמצעות הודעות ווטסאפ, אינסגרם, פייסבוק, טיקטוק, ובעצם כל אמצעי שניתן בעזרתו ליצור קשר עם צד שכנגד.

מניתוח נתוני העבר עולה שרוב ההטרדות, ובוודאי ההטרדות בעלות ההיקף הנרחב ביותר מבחינת כמות על פני תקופה מסוימת, מתרחשות על רקע רומנטי.

לא קיימים נתונים מספיקים לקבוע את זהות עוברי העבירה מבחינת מין גיל וסטטוס אישי, אך נראה שהתופעה לא פוסחת על כלל האוכלוסייה.

בדוגמאות שיובאו להלן למקרים בהם נסגר תיק הטרדה באמצעות מתקן בזק בהסדר מותנה, ניתן לראות קשת רחבה של מקרים, סיטואציות, נאשמים ומתלוננים.

הטרדה באמצעות מתקן בזק – הסדרים מותנים בעבירות הטרדה

הטרדת שוטר באמצעות מתקן בזק

בתאריך 23/8/21 בשעה 15:45, שוטר נתן לבנו של הנאשם דו"ח על אי עטיית מסיכה (דו"ח קורונה").

הנאשם שוחח טרם מתן הדו"ח עם השוטר בטלפון, וניסה להניא אותו מלתת דו"ח.

לאחר שלא שעה לדרישתו, הטריד הנאשם את השוטר בכך ששלח אליו 3 הודעות כתובות: "התחננתי בפניך שלא תיתן דו"ח יא אפס, יצאת מניאק אפס לא מתבייש נותן דו"ח מסיכה לילד שהולך ללשכת גיוס".

"אמן תמות ותקנה תרופות בכסף הזה יא אפס".

"אפס מניאק שקרן אתה לא מתבייש. נותן דו"ח לנער שהי. בדרך ללשכת גיוס. תפו עליך יא שמרטוט.".

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

הטרדה באמצעות מתקן בזק- עבירה לפי סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב – 1982

תנאי ההסדר:

תשלום לאוצר המדינה בסך 400 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות העבירה.

2. אין עבר פלילי ב-5 האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים תלויים נגד החשוד.

4. נסיבות המקרה לא חריגות מבחינת חומרה ומצדיקות עריכת הסדר מותנה.

5. החשוד נכה צה"ל, מצבו הרפואי קשה וכן מצבו הכלכלי לא טוב.

6. מצבו המשפחתי של החשוד – גרוש +3 ילדים.

7. החשוד הביע צער וחרטה על המעשה.

הטרדה באמצעות טלפון חסוי 53 פעמים

בין התאריכים 07.10.2020 ועד לתאריך 11.10.2020 התקשרה הנאשמת למתלונן ממספר חסוי 53 פעמים.

הנאשמת התקשרה למתלונן מספר רב של פעמים והשמיעה קולות רקע מבלי להזדהות.

במעשיה, הטרידה הנאשמת באמצעות מתקן בזק, באופן שיש בו לפגוע, להטריד, להפחיד, ליצור חרדה או להרגיז את המתלונן.

תנאי ההסדר המותנה שנחתם עם החשודה:

תשלום קנס בסך 600 ש"ח.

התחייבות להימנע מעבירה במהלך תקופה של 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהליך של הסדר מותנה:

1. החשודה הודתה בעובדות המהוות עבירה.

2. לחשודה אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. לחשודה אין חקירות או משפטים תלויים באותה רשות.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות.

5. החשודה סטודנטית רווקה, לקחה אחריות על מעשיה.

איומים והטרדת מאהבת באמצעות מתקן בזק

במועד הרלוונטי לכתב האישום הייתה הנאשמת נשואה, כאשר בעלה של הנאשמת ניהל קשר חברי עם המתלוננת.

הנאשמת גילתה על הקשר ושכרה חוקר פרטי על מנת שיעקוב אחריהם ויצלם אותם.

בתאריך 25.6.20 ראתה הנאשמת את המתלוננת ובעלה עם ברכבו, התקשרה למתלוננת, קיללה אותה ואיימה עליה: "את השטן ואני אראה לילדים שלך את ההודעות ותמונות שיש לי עלייך עם בעלי".

בין התאריכים 25.06.20 – 01.07.20 שלחה הנאשמת למתלוננת הודעות מאיימות נוספות:

"יום רביעי בשעה 7 תהיי אצלי בבית. תפני כל מה שיש לך ותגיעי".

המתלוננת ענתה בתגובה כי היא לא יכולה להגיע והבטיחה להיפגש עימה במקום נטרלי.

הנאשמת ענתה למתלוננת "זה אומר שמחר את לא מגיעה?", "ואין מקום נטרלי אני מחליטה וזה אצלי בבית", "רק תודיעי לי סופית אם את מגיעה", "מחר".

המתלוננת ניסתה להסביר שאינה יכולה להגיע, אך הנאשמת החלה לשלוח לה הודעות מאיימות כי תפרסם תמונות: "אני מזמינה אותם היום אלי בזה זה נגמר", "ראיתי את האסמס ששלחתי לך?", "נתתי לך דיי והותר תחליטי", "הבנתי בזה הרגע שולחת להם".

בהמשך, שלחה הנאשמת למתלוננת הודעה: "יכול להיות בלעדייך מחר שעה וחצי שעתיים הרי מה פתאום המסירות הזאת לX? כדאי לך שתגיעי מחר אחרת אני אבקר את …", "אוקיי סגור מחר כדאי שתגיעי. סגור".

ובהמשך: "הי נו התלוננת במשטרה? יופי תעשי מה שבא לך את דופקת את עצמך, אני נותנת לך שוב הזדמנות להיום בערב וזהו זאת תהיה הפעם האחרונה, ומפה זה כבר יהיה מאוחר מבחינתי שהכל יתפוצץ",  "מה קורה את מחליטה להגיע היום ולשוחח או שאני פונה לילדים שלך X וX ומנהלת את השיחה איתם. תני לי החלטה עכשיו חבל לך".

בתאריך 4.7.20 נפגשה הנאשמת עם המתלוננת. יום לאחר מכן, לאחר שהנאשמת התבקשה להגיע למשטרה, שלחה הנאשמת הודעה למתלוננת וכתבה לה :" תתקשרי זאת החוקרת במשטרה תבטלי את התלונה… אז כדאי שתבטלי זה גם לטובתך יש לי שם חברות ישאלו ויבדקו והסיפור יכול לצאת…".

במעשיה, איימה הנאשמת על המתלוננת בפגיעה בגופה ובשמה הטוב, בכוונה להפחידה או להקניטה, עשתה שימוש במתקן בזק באופן שיש בו כדי לפגוע, להפחיד, להטריד, ליצור חרדה או להרגיז.

תנאי ההסדר:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1000 ש"ח.

התחייבות של החשודה להימנע מעבירה במהלך 5 חודשים.

נימוקים לסגירת תיק בהסדר מותנה:

1. החשודה הודתה בעובדות העבירה.

2. לחשודה אין עבר פלילי.

3. לחשודה אין חקירות או משפטים תלויים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה לא חריגות מבחינת חומרתן ויש מקום לעריכת הסדר מותנה.

5. החשודה פעלה מתוך סערת רגשות.

6. החשודה הבינה את הפסול במעשיה והביעה חרטה.

הטרדה טלפונית על רקע חשד לבגידה

המתלוננת הנה קרובת משפחה של בעל הנאשמת. הנאשמת סברה כי בינה לבין בעלה קיים קשר רומנטי.

בין התאריכים 15.03.21 ל-02.04.21, התקשרה הנאשמת למתלוננת ממספרים גלויים וחסויים עשרות פעמים, בשעות היום ובשעות הלילה.

כמו כן, שלחה הנאשמת הודעות "וואטסאפ" למתלוננת, בעוד המתלוננת מראה לנאשמת כי אין ברצונה לשוחח איתה או לדבר איתה בטלפון.

במעשיה הטרידה הנאשמת את המתלוננת באמצעות מתקן בזק, באופן בו יש כדי לפגוע, להפחיד או להטריד.

תנאי ההסדר שנחתם עם החשודה:

תשלום בסך 500 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 4 חודשים.

נימוקי היחידה להסדר מותנה בבואה לסגור את התיק בהסדר:

1. החשודה הודתה.

2. נעדרת עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין לחשודה חקירות או משפטים פליליים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה לא חריגות, היקף מעשי העבירה המתוארים מצומצם.

5. החשודה הודתה והביעה חרטה.

6. נסיבות אישיות – התגרשה, אין קשר עם המתלוננת מאז האירוע. קיימים חובות, הוצל"פ, אינה עובדת.

הטרדה באמצעות מתקן בזק לאחר קשר רומנטי קצר

הנאשמת ניהלה 3 שנים לפני העובדות המתוארות להלן, קשר רומנטי קצר עם המתלונן.

בתאריך 10.06.2020 שלחה הנאשמת הודעות רבות למתלונן, למרות בקשתו המפורשת שתפסיק לעשות כן.

בהודעות ששלחה הנאשמת כתבה למתלונן: "החלום שלי שתתקשר אלי ותגיד לי.. רחלי אני אוהב אותך!… אני נזכרת שהייתי מחכה לך תמיד שתחזור מהעבודה.. רק היית נכנס לדירה הייתי מאושרת.. התגעגעתי אליך.. הקול שלך מרגיע אותי… אני אוהבת אותך! .. תגיד לי.. רחלי אני אוהב אותך!.. ותגיד כמה פעמים רחלי.. רחלי.. רחלי אני מתגעגע אלייך מאד.. את לא מבינה כמה.. איך אני אוהב לראות אותך ישנה אצלי.. היום בבוקר שקמתי וראיתי אותך על הספה בחוץ.. ממש התרגשתי וכל כך רציתי ל.. אבל עצרתי את עצמי.. את מתוקה.. אני אוהבת שאתה אומר את השם שלי.."

במעשיה, הנאשמת עשתה שימוש במתקן בזק באופן שיש בו כדי לפגוע, להפחיד, להטריד, ליצור חרדה או להרגיז שלא כדין. 

תנאי ההסדר:

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 12 חודשים.

התחייבות שלא להיות בקשר עם המתלונן למשך 12 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק:

1. החשודה הודתה.

2. נעדרת עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין לחשודה חקירות או משפטים פליליים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה לא חריגות, היקף מעשי העבירה המתוארים מצומצם.

5. קושי ראייתי משמעותי.

6. המתלונן לא אותר.

הטרדה באמצעות הפייסבוק

בתאריך 02.06.21 בשעה 17:09, היה המתלונן, שהינו פקח עירייה, במהלך סיור, עת הבחין במשאית השייכת לנאשם, חונה בחניית נכים.

המתלונן רשם על כך דו"ח לנאשם.

בהמשך אותו היום, שלח הנאשם הודעות קוליות לפייסבוק של המתלונן: "אתה עכשיו אני משער שזה אתה, אני החנתי משאית … ונתת לי דוח של 1,000 ש"ח ורשמת שבגלל שחסמתי חניה של נכה… תגיד לי יא זונה בן אלף זונה יא בן שרמוטה אתה לא מתבייש, זה הפרנסה שלך, זה מה שאתה אוהב לעשות יא מזדיין בתחת אני אזיין לך את הצורה יא בן זונה", 

בהודעה נוספת, אמר הנאשם למתלונן: "יא בן שרמוטה, אם אתה גבר תצא עמדתי שם בדיוק שבע דקות יא בן אלף זונה יא מזדיין בתחת יא שרמוטה תצא תחפש אותי תראה מה מו מי, דקה מה קרה חסמתי כביש? אני תקשיב טוב חוץ ממך לא הפרעתי לאף אחד יא בן זונה מזדיין".

במעשיו הטריד הנאשם באמצעות מתקן בזק.

תנאי ההסדר המתנה:

תשלום לאוצר המדינה 1000 ש"ח.

התחייבות החשוד להימנע מעבירה במהלך 6 חודשים.

נימוקי סגירת התיק בהסדר:

1. החשוד הודה בעובדות העבירה.

2. אין עבר פלילי כלל.

3. אין חקירות או משפטים תלויים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות, התנהלות החשוד במסגרת המו"מ, שיתוף הפעולה מצידו.

5. איש משפחה נורמטיבי, הביע חרטה על מעשיו.

תיק הטרדת אקסית  נסגר בהסדר מותנה

בחודש מאי 2020 ניהלו הנאשם והמתלוננת מערכת יחסים שארכה כשבועיים בטרם החליטה המתלוננת לסיים את הקשר.

לאחר סיום הקשר, התקשר הנאשם למתלוננת מספר פעמים ושלח לה הודעות רבות, למרות ידיעתו כי אינה מעוניינת בכך.

בתוכן ההודעות הטריד ואיים על המתלוננת: "פתטי זה להיות שרמוטה מסכנה"

"את צריכה להגיד תודה בכלל שמישהוא אי פעם דיבר איתך צריך לשים עליך תמרור אזהרה שאף אחד שאף אחד לא יתקרב אליך למה אני יודע שאת תמשיכי לפגוע באנשים וזה משהוא שהייתי שמח לעצור כדי שאף אחד לא יתקרב אליך שיהיה עליך שם של שרמוטה בכול העיר זה מה שאני יעשה בגלל זה כדאי שאני ימשיך לפנות אליך למה אם הפסקתי תדעי לך שאני עובד מאחורי הקלעים עד שלא תצאי מהבית מהבושה למה אצלי גם השקט הוא רועם"

המתלוננת חסמה את הנאשם ביום 10.9.20.

עוד באותו היום, לאחר חסימת הנאשם על ידי המתלוננת, שלח הנאשם לכתובת המייל שלה 5 מיילים, בהם הוא מתלונן על כך שחסמה אותו.

הנאשם אף שלח למתלוננת הודעת מייל, בה הוא מציין את כתובת הוריה.

לאחר שהמתלוננת אמרה לנאשם כי תפנה למשטרה, כתב לה:

"רוצי אין לי מה להגיע לשם…את בן אדם רע ונרקיסיסט…אני גר ב X אני לא עברתי וכמו שאני מכיר את המשטרה הם לא יעשו שום דבר את מוזמנת לרוץ…לחסום כבר חסמת…כנראה שכבר חסר לך ידע במשפטים רציני כמו שאת מטומטמת…גם בזה את לא מבינה כלום כנראה".

בהמשך למתואר לעיל, לפני שניגשה המתלוננת למשטרה, התקשר אחיה לנאשם וביקש ממנו שיפסיק להטריד את המתלוננת. הנאשם לא ענה לשיחה.

בהמשך, שלח הנאשם לאח המתלוננת הודעות סמס בהן כתב:

"הנה עוד איזה לפלף, מציע שתבואו כולכם ביחד אם יש לכם אומץ"…

"…תבואו עד אליי היא יודעת איפו אני נמצא ואז אני ישאל אותך אם אתה רוצה שאני יערוף לך תראש עם חרב או עם גרזן אבל תגיע אל תבלבל לי תמוח…"

"אני מת שרק תגיעו אני יעשה ממכם קציצות כולכם ביחד יאללה רק תבואו…בינתיים מצדי תזיינו אותה מכל הכיוונים למה עם שרמוטות אני לא יוצא ואם היא מפחדת שיצא לה שם רע שתפסיק להזדיין מאחורי הגב של אבא שלה ולשחק אות קדושה"

"תבוא מחר בכל שעה שתרצה אני יפתח לך תצורה…תיזהר רק שאליך אני לא יגיע אם יש לך אומץ אני ירצץ לך תמוח בהזדמנות הראשונה…"

בתאריך  12.09.20 שלח הנאשם למתלוננת מייל נוסף:

"הם יודעים. סיפרתי להם ששכבנו והכל לפרטי פרטים כבר א תוכלי להכחיש לצערי הם היו בהלם. מה לעשות ניסת לנתק קשר בין המציאות לדימיון שלך אז חיברתי להם את התמונה והיא התבהרה להם…אבל מה שכן את מוזמנת להתקשר להתנצל אני התקדמתי הלאה אם אני לא יתפס עד על ידי מישהיא אחרת תנסי אולי תצליחי חח בי בינתיים".

במעשיו הטריד ואיים הנאשם על המתלוננת ואחיה, בכוונה להפחידם או להקניטם.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין , תשל'ז – 1977

הטרדה באמצעות מתקן בזק- עבירה לפי סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב – 1982

תנאי ההסדר:

תשלום לאוצר המדינה בסך 500 ש"ח.

חתימה על התחייבות החשוד להימנע מעבירה במהלך 6 חודשים.

החשוד יתחייב שלא להיכנס למקום למשך 6 חודשים.

התחייבות החשוד שלא להיות בקשר עם אדם למשך 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. הודה בעובדות העבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי.

3. אין לחשוד חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות, התנהלות החשוד במסגרת המו"מ לקראת ההסדר המותנה, שיתוף הפעולה מצידו.

5. החשוד מנהל בדרך שבשגרה אורח חיים נורמטיבי.

האקסית המטרידה – שיחות, הודעות ווטסאפים

הנאשמת והמתלונן ניהלו קשר זוגי שארךמספר שנים.

במהלך שנת 2018 התנהל הליך משפטי בין השניים, במסגרתו הוצא לנאשמת צו הרחקה ממנו.

במהלך שנת 2020 חידשו השניים את הקשר.

בשלב מסוים לאחר מכן, הסתיים הקשר ביניהם והמתלונן ביקש מהנאשמת לא ליצור איתו קשר.

בין התאריכים 22.10.20 – 28.10.20, התקשרה הנאשמת למתלונן עשרות פעמים ממספר חסוי וגלוי, בניסיון לקבל מענה ממנו.

כמו כן, שלחה הנאשמת עשרות הודעות ווטסאפ למתלונן, בהם ביקשה לשוחח עמו.

במספר מועדים שונים, הגיעה הנאשמת למקום עבודתו של המתלונן, המתינה ליד רכבו, התקשרה לחבריו ולקרוביו ולמקום עבודתו.

במעשיה, השתמשה הנאשמת במתקן בזק באופן שיש בו כדי לפגוע, להפחיד, להטריד, ליצור חרדה או להרגיז שלא כדין.

תנאי ההסדר:

תשלום לאוצר המדינה בסך 500 ש"ח.

התחייבות החשודה להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

נימוקי היחידה לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשודה הודתה בעובדות העבירה.

2. אין לחשודה עבר פלילי.

3. אין לחשודה חקירות או משפטים פתוחים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות.

5. החשודה הבינה את הפסול שבמעשיה, הביעה חרטה.

6. אין קשר כיום בין הצדדים.

סגירת תיק בהסדר מותנה – הטרדת המאהבת של הבעל

הנאשמת חשדה כי בעלה מנהל רומן עם המתלוננת.

בהמשך, השתמשה הנאשמת במתקן בזק באופן פוגעני, בכך שהתקשרה ושלחה הודעות, כמפורט להלן:

בתאריך 10.01.2021 בשעה 20:33 שלחה הנאשמת הודעה, בה כתבה:

"יא שרמוטה רוסייה בת אלף זונות, יומך יגיע. שרמוטה כלבה מוצצת לכלבים".

בתאריך 12.02.2021 בשעה 15:56 שלחה הנאשמת הודעה לאח המתלוננת, בה כתבה:

"יא שרמוטה בת אלף שרמוטות. אני יודעת הכל עליך. זבללללל. מתעסקת עם גבר נשוי, מוצצת לו כסף חסין. יא בת זונה, את הכוס אני אפתח לך. זמנך עוד יגיע שרמוטה רוסיה. גם בך הוא יבגוד. שרמוטה עם שתי בנות. בטח הזדיינת עם חמור. כלבה זונה".

בתאריך 15.01.2021 כתבה הנאשמת על קירות הבניין בו גרה המתלוננת:

"…הזונה השרמוטה. …. הזונה האישה שלך זונה. כאן גרה זונה בשם ….. מזיינת עם בעלי … שרמוטה".

במעשיה הטרידה הנאשמת באמצעות מתקן בזק באופן שיש בו לפגוע ולהטריד וכן כתבה על מקרקעין של זולתה שלא כדין.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

הטרדה באמצעות מתקן בזק- עבירה לפי סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב – 1982

השחתת פני מקרקעין- עבירה לפי סעיף 196 לחוק העונשין , תשל'ז – 1977

תנאי ההסדר המותנה:

תשלום בסך 1000 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה של 6 חודשים.

התחייבות שלא להיות בקשר עם אדם למשך 6 חודשים.

נימוקי סגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשודה הודתה.

2. אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות, התנהלות החשודה במסגרת המו"מ ושיתוף הפעולה מצידה, היקף מצומצם של מעשי העבירה.

הטרדת אקסית – סגירת תיק בהסדר מותנה

היו החשוד והמתלוננת בני זוג עד לחודש יולי לשנת 2020, במשך כ-3 שנים.

בתחילת חודש יולי 2020 נפרדו החשוד והמתלוננת.

במשך כ-4 חודשים מיום הפרידה, עד 20.11.20, שלח החשוד למתלוננת הודעות בדרישה להיות עמו בקשר.

בתאריך 20.11.20 שלח החשוד למתלוננת 47 הודעות, בהן דרש להיות עמו בקשר.

כאשר סירבה המתלוננת וביקשה מהחשוד שיפסיק, איים עליה בכך שכתב לה:

"את לא תסנני אותי אחרי 5 שנים הבנת אותי ??!?! תסנני? סבבה שאו טיים".

"אני לא חייב לך שום דבר, אין שום מניעה שאני אספר לכל מי שצריך דברים שאני יודע".

"את הולכת איתי לכיוונים חרא במקום להוציא מחסימה והבית שלך יתפרק כי ממני לא עושים סמרטוט, תוציאי מחסימה!".

"את ממשיכה לסנן אותי והוריד מתפוצץ לי כבר, את ביקשת את זה ואני אשלח לך צילומי מסך שתראי אפילו".

לאחר הדברים המתוארים, החשוד שלח למתלוננת צילום מסך בו פרטי איש קשר, וכתב למתלוננת: "ואני חשבתי שיהיה בעיה להשיג את המספר…. סמרטוט אני לא אהיה ואת תראי את זה… שלחתי הודעה נראה לאן זה יתפתח".

"את בחרת לסנן שוב בחצי שעה הזאת אין בעיה… את עושה אותי אוויר אל תתפלאי על דבריו שיקרו מעכשיו".

במעשיו איים החשוד והשתמש במתקן בזק באופן שיש בו כדי לפגוע, להפחיד, להטריד, ליצור חרדה או להרגיז שלא כדין

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין , תשל'ז – 1977

הטרדה באמצעות מתקן בזק- עבירה לפי סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב – 1982

תנאי ההסדר המותנה:

תשלום בסך 1000 ש"ח.

פיצוי בסך 1500 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

נימוקי סגירת התיק:

1. החשודה הודה בעבירה.

2. נעדר עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

3. אין לחשודה חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים.

4. הנסיבות אינן חריגות ומצדיקות עריכת ההסדר.

איומים והטרדה באינסטגרם בעקבות פרידה מבן הזוג

בתאריך 01.05.21, כחצי שנה לאחר פרידתם, בשעה 20:30 לערך, הגיע הנאשם למקום עבודתה של המתלוננת ואיים לפגוע בשמה הטוב של, בכך שאמר "אני אהרוס לך את החיים ויספר לכולם מי את ומה את".

כשלושה ימים לאחר מכן, שלח הנאשם למתלוננת 2 הודעות באינסטגרם, משני משתמשים שונים, והן איים בפגיעה בשמה הטוב בכך שכתב:

"תגידי הוא יודע שאת לא יכולה להיכנס להריון או שאני יעדכן אותו?"

"תחסמי כמה שאת רוצה.. עוד מעט לא ישאר לך נייר לנגב את הדמעות אחרי מה שהוא ישמע ואולי גם יראה".

במעשיו, עשה הנאשם שימוש במתקן בזק באופן שיש בו לפגוע, להפחיד, להטריד, ליצור חרדה או להרגיז, וכן, איים בפגיעה בשמה הטוב של המתלוננת, כל זאת בכוונה להפחידה או להקניטה.

הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין , תשל'ז – 1977

הטרדה באמצעות מתקן בזק- עבירה לפי סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב – 1982

תנאי ההסדר המותנה:

תשלום לאוצר המדינה – 1000 ש"ח.

התחייבות חשוד להימנע מעבירה במשך תקופה של 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק בהליך של הסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות עבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי ב-5 השנים שקדמו לאירועים המתוארים.

3. אין חקירות או משפטים תלויים ועומדים, שאינם חלק מההסדר.

4. נסיבות מקרה לא חריגות בחומרתן, התנהלות במסגרת המו"מ, שיתף פעולה, היקף המצומצם של מעשי העבירה.

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

עו"ד אוראל שטרית בפייסבוק   |   עו"ד אוראל שטרית באינסטגרם   |   עו"ד אוראל שטרית ביוטיוב   |   דוא"ל אישי: [email protected]  

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button