תקיפה הגורמת חבלה של ממש – הסדר מותנה בעבירות אלימות

הסדר מותנה תקיפה הגורמת חבלה של ממש

הסדר מותנה בעבירות תקיפה הגורמת חבלה של ממש נערך מעל 1300 פעמים בשנים האחרונות.

תקיפה הגורמת חבלה של ממש הינה מינוח המוזכר מספר פעמים החוק העונשין, בהקשרים שונים.

סעיף ההגדרות לחוק העונשין – סעיף 34 כד' לחוק, מגדיר את המונח "חבלה" כ"מכאוב, מחלה או ליקוי גופניים, בין קבועים ובין עוברים".

המונח "חבלה ממש" / "חבלה ממשית" מוזכר בפסק הדין המשמעותי בעניין זה בע"פ (ב"ש) 123/71 מ"י נ' דיאב זועבי.

בפסק הדין המוזכר לעיל, בית המשפט נוטה להעניק למונח "חבלה של ממש" פרוש מרחיב ביותר, כיוון שהמחוקק לא קבע גבול תחתון למושג חבלה.

המבחן העיקרי לקיומה של "חבלה של ממש" נקבע ברע"פ 1501/76 לחמני (נחמי) נ' מ"י

יראו בתקיפה כזו הגורמת חבלה של ממש כאשר תוצאת התקיפה נראית לעין – לדוגמה במקרה בו כתוצאה מהתקיפה נוצרה חבורה או סימן כחול/אדום/בכל צבע אחר, ניגר דם מהמותקף וכדומה. 

לצורך הוכחת חבלה של ממש אין צורך בתיעוד רפואי וניתן להסתמך לצורך הוכחת העבירה על ראיות אחרות המובאות בפני בית המשפט (רע"פ 1501/92, וכן – סעיף 20 לפקודת הראיות).

הליכי הסדר מותנה בעבירות תקיפה הגורמת חבלה של ממש

הסדר מותנה בעבירת חבלה של ממש – שפשוף בצוואר, המטומה וחרדה

בתאריך 1.6.21 בשעה 16:08 או בסמוך, בעקבות ויכוח בין המתלונן לנאשם, אמר הנאשם למתלונן  "מי אתה, תעוף מפה יא חתיכת אפס" ותקף אותו בכך שתפס אותו ודחף אותו אחורנית, והכה אותו בפניו בצד ימין.

כתוצאה ממעשי הנאשם נגרם למתלונן כאב, שפשוף בצוואר, , המטומה באזור העורף והמתלונן נותר במצב של חרדה.

תנאי ההסדר המותנה:

תשלום למדינה בסך 750 ש"ח.

פיצוי לנפגע העבירה בסך 1800 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

הסכמה להודות בתובענה משמעתית / הסכמה לעונש שייקבע.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

1. החשוד הודה בעובדות העבירה.

2. אין לחשוד עבר פלילי ב-5 שנים אחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים נגדו.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן ומצדיקות עריכת הסדר מותנה.

5. החשוד הודה והביע חרטה, הושעה מעבודתו למשך כחודש, אשתו לא עובדת, יש לו ילדים קטינים, חובות, הלוואות.

הסדר מותנה בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש – המטומה בברך כתוצאה מפגיעה עם רכב

בתאריך 25/2/20 , בשעה 15:00, על כביש ברחוב בני אפרים בתל אביב רכבו של המתלונן לרכבו של הנאשם .

לאחר קרות התאונה, ביקש המתלונן מהנאשם את פרטיו, אך הנאשם סירב וחזר לרכבו על מנת לנסוע מהמקום. המתלונן חסם את נתיב נסיעתו של הנאשם כדי לעכבו עד הגעת משטרה.

בתגובה לכך, הנאשם החל לנסוע באופן איטי, תוך שהוא פוגע ברגלו של המתלונן.

כתוצאה ממעשה הנאשם נגרמה למתלונן חבלה בברך בדמות המטומה.

תנאי ההסדר המותנה שנחתם עם החשוד בעבירה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1200 ש"ח.

פיצוי המתלונן בסך של 800 ש"ח.

התחייבות החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך 10 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק:

1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.

2. אין לחשוד עבר פלילי ב-5 השנים האחרונות.

3. ללא חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים נגדו.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן ומצדיקות עריכת הסדר מותנה, החשוד שיתף פעולה.

הסדר מותנה בעבירת תקיפה של ממש כלפי קטין

בתאריך 16/11/20 בשעה 19:00, היה …. שהינו קטין (המתלונן) הולך בכביש ובמקביל הנאשם החנה במקום.

המתלונן ניגש לנאשם ואמר לו "כמעט דרסת אותי .. חרא".

בתגובה תקף הנאשם את המתלונן בכך שאחז בגרונו והצמידו אל הרכב.

כתוצאה מפעולה זו, נגרמה למתלונן חבלה של ממש בדמות אדמומיות בצוואר.

תנאי ההסדר במקרה זה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1000 ש"ח.

פיצוי לקטין נפגע העבירה בסך 800 ש"ח.

התחייבות החשוד להימנע מעבירה במהלך 6 חודשים.

נימוקי היחידה להסדר מותנה במקרה זה:

1. החשוד הודה בעובדות המתארות את העבירה.

2. אין עבר פלילי לחשוד ב-5 השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים נגדו.

4. נסיבות המקרה לא חריגות ומצדיקות עריכת הסדר מותנה, שיתוף פעולה והבעת חרטה מצד הנאשם.

הסדר מותנה עם נאשם שהואשם בחבלה ממשית – דחיפה, סטירה, הטלה ומכת אגרוף

בתאריך 25/5/21 בשעה 17:42 רכב המתלונן על אופניו ברחוב בסמוך לרכבו של הנאשם.

הנאשם חתך את המתלונן, ובתגובה לכך המתלונן נקש על חלון הרכב של הנאשם בכדי לשאול אותו מדוע עשה זאת. בתגובה לכך הנאשם שדחף את המתלונן, הפילו סטר לו והכה אותו בפניו במכת אגרוף.

כתוצאה מהתקיפה, למתלונן נגרמה חבלה של ממש בדמות אדמומיות בפנים.

תנאי ההסדר המותנה:

תשלום לאוצר המדינה – 500 ש"ח.

פיצוי לנפגע – 750 ש"ח.

התחייבות החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך 6 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק:

1. החשוד הודה בעובדות המתארות את העבירה.

2. אין עבר פלילי לחשוד ב-5 השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים נגדו.

4. נסיבות המקרה מצדיקות עריכת הסדר מותנה, שיתוף הפעולה והבעת החרטה מצד הנאשם.

5. החשוד הבין את הפסול במעשיו והביע חרטה כנה.

6. נסיבותיו האישיות של החשוד ומצב הרפואי הובאו בחשבון.

7. גם החשוד נפצע במהלך האירוע.

סגירת תיק בהסדר מותנה במקרה של אגרוף שגרם לדימום

בתאריך 21/7/2020 המתלונן שיחק יחד עם אחיו כדורגל, כאשר במהלך המשחק, הגיעו למקום הנאשם וחבריו.

על רקע המשחק במקום, הכה הנאשם את המתלונן באמצעות אגרוף, וכתוצאה מכך נגרם למתלונן דימום בפנים.

תנאי ההסדר:

תשלום לאוצר המדינה בסך 700 ש"ח.

פיצוי לנפגע עבירה בסך 400 ש"ח.

התחייבות חשוד להימנע מעבירה במהלך תקופה של 5 חודשים.

החשוד יכתוב מכתב התנצלות לנפגע העבירה.

הנימוקים לסגירת התיק בהסדר:

1. החשוד הודה בעובדות המתארות את העבירה.

2. אין עבר פלילי לחשוד ב-5 השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים נגדו.

4. נסיבות המקרה לא חריגות מבחינת חומרה, שיתוף פעולה מצד הנאשם והבעת חרטה.

6. החשוד צעיר וללא פרנסה, אורח חיים נורמטיבי.

עריכת הסדר מותנה בעבירת תקיפה שגרמה חבלה ממשית בברכיים, באוזן ימין ורגישות בעמוד שדרה צווארי

בתאריך 2.1.20 סמוך לשעה 20:30, העמיד המתלונן את רכבו בסמוך ל…. ברחוב…., בעת שהיה המתלונן ברכבו הבחין בנאשם נוסע לאחור לכיוונו וצפר לו על מנת להסב את תשומת ליבו.

בתגובה לצפירה עצר הנאשם בסמוך לרכבו של המתלונן, ניגש אליו, פתח את דלת הנהג ותקף את המתלונן בכך שהכה אותו בכתף שמאל.

בהמשך לכך, יצא המתלונן מהרכב והדף את הנאשם, ואז תקף אותו הנאשם בכך שסטר לו בפניו והטיחו על הרצפה.

הנאשם המשיך להכות את המתלונן בזמן המתלונן שרוע על הרצפה.

כתוצאה מהתקיפה נגרמו למתלונן חבלות ממשיות – המטומה בברך שמאל, שפשוף בברך ימין, שפשוף מאחורי אוזן ימין ורגישות בעמוד שדרה צווארי.

בנוסף על כך, הנאשם איים על המתלונן: "אני לא נגעתי בך, אתה לא רוצה להתעסק איתי, אני עכשיו הולך מפה, אם אתה קם אני שובר לך את כל החיים".

תנאי ההסדר:

תשלום בסך 1000 ש"ח.

פיצוי למתלונן בסך 1500 ש"ח.

התחייבות של החשוד להימנע מעבירה למשך 8 חודשים.

נימוקים לסגירת התיק בהסדר:

1. החשוד הודה בעובדות המתארות את העבירה.

2. אין עבר פלילי לחשוד ב-5 השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים נגדו.

4. נסיבות המקרה לא חריגות ומצדיקות עריכת הסדר מותנה, שיתף פעולה והביע חרטה.

תקיפה על ידי מאבטח בשל אי עטיית מסיכה בתקופת הקורונה

הנאשם שימש כמנהל אבטחה בבניין. באותו הזמן והמקום עבד המתלונן בחברה בבניין, כאשר בין השנים סכסוך על רקע דרישת הנאשם מהמתלונן לעטות מסכה שמכסה את הפנים, על רקע התפשטות נגיף הקורונה.

בתאריך 15.10.2020 בשעה 14:00, נכנס המתלונן עם בתו הקטינה לבניין, כאשר הנאשם הלך בעקבותיו לכיוון המעליות, שם התפתח בין השניים דין ודברים ביניהם.

בהמשך, הכה המתלונן את הנאשם באמצעות תנועות ידו לכוון חזהו מספר פעמים, בזמן הנאשם מתעד האירוע במצלמה.

לאחר מכן, הכה הנאשם באמצעות חזהו את פלג גופו העליון של המתלונן, והמתלונן תקף בחזרה את הנאשם בכך שהכה באגרופו לכיוון פניו.

בעקבות האמור החלו הנאשם והמתלונן לתקוף אחד את השני, עד שהופרדו על ידי נוכחים במקום.

למתלונן נגרמה לחבלה של ממש – חתך בגבה והמטומה בעין.

התנאים לסגירת התיק בהסדר מותנה:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1200 ש"ח.

התחייבות החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך 8 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק:

1. החשוד הודה בעובדות העבירה.

2. אין עבר פלילי ב-5 השנים האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים.

4. נסיבות המקרה לא חריגות, שיתוף פעולה והבעת חרטה.

תקיפה שגרמה לאדמומיות בלחי

בתאריך 17/12/2020 בשעה 12:00 או בסמוך, ישב המתלונן על ספסל הסמוך לחנות היין "….".

בהמשך, על רקע כעסו של הנאשם עקב חסימת החנות שלו ע"י רכב שחשב ששייך למתלונן, תקף הנאשם את המתלונן בכך שהיכה אותו בפניו, וכתוצאה מכך נגרמה למתלונן אדמומיות בלחי וליד לעין ימין.

בהמשך, איים הנאשם על המתלונן בכך שאמר לו "אם לא אבא שלי אתה לא פה יא טמבל. …. אם לא אתה לא פה, אני קובר אותך".

במעשיו, תקף הנאשם את המתלונן תוך גרימת חבלה של ממש ואיים בפגיעה בגופו של המתלונן, בכוונה להפחידו או להקניטו.

תנאי ההסדר:

תשלום לאוצר המדינה או לגורם אחר – 1000 ש"ח.

פיצוי לנפגע העבירה – 1000 ש"ח.

התחייבות להימנע מעבירה במהלך 12 חודשים.

הנימוקים לסגירת התיק:

1. החשוד הודה בעובדות העבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי ב-5 האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן, הן לאור התנהלות החשוד בשלב המו"מ, והן לאור היקף מצומצם של מעשי העבירה.

איום ונגיחה שגרמה למתלונן חבלה ממשית

במועד הרלוונטי לעובדות כתב האישום עבד הנאשם בקצביית X (להלן: "הקצבייה").

ביום 5.3.20, בשעה 13:30 בערך, בעת שהנאשם עבד בקצבייה, ניגש המתלונן לקצבייה ובינו לבין הנאשם התפתח דין ודברים.

בנסיבות אלו, הנאשם אמר למתלונן "אני אשבור לך את היד…. חכה פה", תוך שהוא יוצא מהקצבייה.

בהמשך לכך, הנאשם התקרב למתלונן, כאשר הוא אוחז מוט עשוי פלסטיק, צעק לעברו "אתה חושב שאתה גבר?", נצמד אליו ונגח בפניו של המתלונן.

במעשיו, תקף הנאשם את המתלונן וגרם לו חבלה של ממש וכן איים עליו בפגיעה, במטרה להפחידו או להקניטו.

תנאי ההסדר המותנה במקרה זה:

תשלום בסך 1000 ש"ח.

פיצוי לנפגע בסך 1000 ש"ח.

התחייבות להימנע מביצוע עבירה במהלך 10 חודשים.

הנימוקים לסגירה של התיק במסגרת הסדר מותנה:

11. החשוד הודה בעובדות העבירה.

2. לחשוד אין עבר פלילי ב-5 האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים.

4. נסיבות המקרה אינן חריגות בחומרתן, הן לאור התנהלות החשוד בשלב המו"מ, והן לאור היקף מצומצם של מעשי העבירה.

5. החשוד מבוגר, פנסיונר, מתקיים מקצבה של הביטוח הלאומי.

תקיפה באמצעות מוט ברזל שגרמה לחבלה של ממש

בתאריך 11.8.2020 בשעה 17:00 לערך, לאחר ששמע המתלונן צעקות מבית עסק בו עבד הנאשם, פנה המתלונן לנאשם ושאל אותו לפשר הצעקות.

שהנאשם הורה למתלונן לעזוב את המקום, התקרב לעברו ונבלם על ידי אב הנאשם, שנכח במקום באותו הזמן.

בהמשך, לאחר שהמתלונן יצא מהעסק והתקשר למשטרה, יצא הנאשם ותקף אותו בכך שהניף כלפיו מוט ברזל ושרט אותו בידו.

בהמשך לדברים, המתלונן השתמש בגז פלפל כנגד הנאשם.

תנאי ההסדר:

תשלום לאוצר המדינה בסך 1000 ש"ח.

התחייבות של החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך 10 חודשים.

נימוקים לסגירת התיק בהסדר:

1. החשוד הודה בעובדות העבירה.

2. אין לחשוד עבר פלילי ב-5 האחרונות.

3. אין חקירות או משפטים פליליים תלויים נגד החשוד.

4. נסיבות לא חריגות בחומרתן, התנהלות החשוד בשלב המו"מ, היקף מצומצם של מעשי העבירה.

Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

עו"ד אוראל שטרית בפייסבוק   |   עו"ד אוראל שטרית באינסטגרם   |   עו"ד אוראל שטרית ביוטיוב   |   דוא"ל אישי: [email protected]  

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button