רישיון לאקדח

עדכון 15.10.2023

בתאריך 15.10.2023 אושרו בוועדה
לביטחון לאומי תקנות שירחיבו את אוכלוסיית הזכאים לרישיון נשק.

השינויים מתבטאים גם בתנאי הסף לקבלת
רישיון לאקדח וגם בתבחינים הנדרשים לקבלת הרישיון.

עד כה, על מנת לקבל רישיון לאקדח היה המבקש
נדרש לעמוד בתנאי סף, ובשלב השני לעמוד בתבחין כמו רובאי 07 ומעלה, מתנדב
בזק"א/מד"א, מגורים/עבודה ביישוב מזכה וכדומה.

בתקנות החדשות שייכנסו לתוקף יחולו הקלות בדרישות לקבלת רישיון נשק:

·        תנאי הסף יורחבו משמעותית- גיל 21, שירת שנה כלוחם או אישה לאחר ביצוע שנת שירות לאומי/אזרחי.
זאת אומרת, גבר לא נדרש לשירות צבאי מלא ואישה לא נדרשת לשירות לאומי/אזרחי מלא,
על מנת לעמוד בדרישות לקבלת רישיון לאקדח.

·        התבחינים לקבלת רישיון לאקדח השתנו משמעותית- עד כה נדרש תבחין של רובאי 07, לאחר כניסת
התקנות החדשות לרישיון אקדח לתוקף, כל חייל בעל תעודת לוחם רובאי 03, שוטרי
מג"ב, מתנדבים במשטרה, לוחמי אש שפרשו, מתנדבי מד"א (במקום רק עובדי
מד"א כיום), לוחמי חיל הים, לוחמי ההנדסה הקרבית, שריון וכדומה יוכלו לעמוד
בתבחין.


עדכון רישיון לאקדח על רקע מלחמת חרבות ברזל – 10.10.2023

האגף לרישוי כלי ירייה הונחה על ידי השר
בן גביר לצאת למבצע חירום, במטרה לאפשר לאזרחים רבים ככל האפשר להתחמש
.

התוכנית של בן גביר למתן רישיונות נשק
בהיקפים נרחבים צפויה להיכנס לתוקף היום, 10.10.2023
.

על פי התוכנית של בן גביר לרישיון
לאקדח, כניסה למסלול מזורז להוצאת רישיון נשק תלויה בעמידת מגיש הבקשה באחד
התבחינים לנשיאת כלי ירייה פרטי (מפורטים בהרחבה בהמשך המאמר), ללא עבר פלילי או
רפואי.

אדם העומד בתנאים הנ"ל יעבור בתוך
כשבוע ריאיון טלפוני (חלף ריאיון פיזי שהיה נהוג עד עתה), ועקרונית יוכל לקבל רישיון
אקדח תוך שבוע.

על אף האמור לעיל, לאור המצב המורכב,
לא בטוח שהמהלך יהיה חלק. 

ההנחייה מצוינת, נותר רק לקוות שהביצוע יתרחש כמצופה.

יתירה מכך, על פי בן גביר יינתנו הקלות
נוספות בקשר לרישיון אקדח:

* אזרח שקיבל אישור לרכוש כלי ירייה במהלך
2023 ופג תוקפו של הרישיון המותנה בשל אי רכישת נשק כאמור, יוכל לרכוש נשק ללא הגשת
בקשה חדשה
.

על פי הנתונים, מדובר בפטור שצפוי לחול
בכ-4,000 מקרים.

* אזרח שהפקיד נשק בחצי השנה האחרונה בשל
אי מעבר אימון ריענון או אי מעבר אימון חידוש, יוכל לקבל את הנשק חזרה.

על פי הנתונים, מדובר בפטור שצפוי לחול
בכ-1,800 מקרים.

* בנוסף, החל מהיום – 10.10.2023 –  אישורים מותנים לנשיאת כלי ירייה יונפקו בצירוף
היתר רכישה עד 100 כדורים, במקום ההסדר כיום, העומד על 50 כדורים.

קבלת רישיון לאקדח מצריכה עמידה בתנאים הנקבעים על ידי שר ביטחון הפנים, בתאום עם גורמי ביטחון. רשימת התבחינים המפורטים במסמך זה היא סגורה וממצה, ולא ניתן לקבל רישיון לאקדח או הרשאה להחזקה או נשיאת אקדח ללא עמידה בתנאים אלה.

דרישות סף למתן רישיון לאקדח

א. אזרח / תושב קבע – על מבקש הרישיון לנשיאת אקדח להיות רשום במשרד הפנים כאזרח או תושב קבע, ששהה בארץ ברציפות בשלוש השנים שלפני הגשת הבקשה.    

ניתן לקבל, במקרים מסוימים, רישיון לאקדח כאשר מדובר באזרח ישראלי או תושב קבע, גם אם לא שהה בישראל שלוש שנים ברציפות לפני הגשת הבקשה, ככל ושירת בצבא, בשירות לאומי או בשירות אזרחי בארץ.

ניתן לקבל, במקרים מסוימים, רישיון לאקדח כאשר מדובר באזרח ישראלי או תושב קבע, גם אם לא שהה בישראל שלוש שנים ברציפות לפני הגשת הבקשה, ככל ושירת בצבא, בשירות לאומי או בשירות אזרחי בארץ.

ב. שליטה בעברית – על מגיש הבקשה לנשיאת אקדח להיות בעל שליטה בסיסית בעברית. בחינת רמת העברית תיבחן על פי שיקול דעתו של פקיד הרישוי.

ג. גיל – גיל מינימלי לקבלת רישיון לאקדח:

  • אזרח או תושב קבע שסיים שירות סדיר: 18 שנים.
  • אזרח או תושב קבע שסיים שירות לאומי או אזרחי של שנתיים: 21 שנים.
  • אזרח שלא שירת בצבא/שירות לאומי/שירות אזרחי: 27 שנים.
  • תושב קבע שאינו אזרח ושלא שירת בצבא/שירות לאומי/שירות אזרחי: 45 שנים.

ד. הצהרת בריאות – על מבקש הרישיון לנשיאת אקדח להביא הצהרת בריאות חתומה על ידי רופא, אשר יחתום על הצהרת הבריאות לאחר שעיין בתיק הרפואי של המבקש.
יש לציין כי גם לאחר החתמת הצהרת הבריאות, על מגיש הבקשה להתחייב לעדכן את פקיד הרישוי במקרה של שינוי במצב הבריאותי שהוצהר.
הצהרת בריאות והתחייבות לעדכן על שינוי במצב הבריאותי ייערכו בכל חידוש רישיון.

ה. הכשרה – מעבר הכשרות נדרשות בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת ולתקנות כלי הירייה.

ו. מגיש הבקשה לא זכאי לקבל הרשאה להחזקת או נשיאת נשק מבעל רישיון מיוחד, לאחת המטרות: שירותי שמירה; הגנת מפעלים; נשיאת כלי ירייה מטעם המדינה; הגנת ישובים; סרטים, הצגות והופעות;
על אף האמור ניתן לקבל רישיון לאקדח, אם קיים תבחין שאינו למטרות המפורטות לעיל.

תבחינים לקבלת רישיון אקדח ואישורים נדרשים

1. מגורים ביישוב זכאי – מי שהוכיח כי הוא מנהל את מרכז חייו בישוב שמשטרת ישראל קבעה כישוב זכאי. הרישיון יינתן לאקדח אחד ו-50 כדורים.

אישורים נדרשים:

אישור מהרשות על תושבות ביישוב.

צילום תעודת זהות המעידה על מקום המגורים.

2. עיסוק ביישוב זכאי – מי שהוכיח שרוב העיסוק שלו מתקיים בישוב, בישוב שמשטרת ישראל קבעה כישוב זכאי. הרישיון יינתן לאקדח אחד ו-50 כדורים.
אישורים נדרשים:
אישור מהרשות על הימצאות בית העסק של מבקש הרישיון ביישוב זכאי / או חשבוניות מס / תעודות משלוח של מעסיק המעידות על עבודה ביישוב זכאי, כל זאת על פני תקופה של שלושה חודשים לפחות טרם הגשת הבקשה.
יתר על כן, לעצמאי ושכיר דרישות נוספות:
עצמאי – יציג תעודת עוסק מורשה / אישור ממס הכנסה על הכנסה מעיסוקו.
על העצמאי למלא תצהיר.
שכיר – יציג שלושה תלושי שכר של שלושה חודשים לפחות טרם הגשת הבקשה.
על העצמאי למלא תצהיר משותף שלו ושל המעסיק.

3. מורה דרך – מורה דרך מוסמך אשר רישיונו בתוקף. הרישיון יינתן לאקדח אחד ו-50 כדורים.
אישורים נדרשים:
בעל רישיון מורה דרך בתוקף, מטעם משרד התיירות.
מילוי תצהיר.

4. חקלאי – חקלאי שהוכר כאחד שיש לו צורך בהחזקת נשק על ידי קב"ט מועצות אזוריות, מנכ"ל התאחדות האיכרים או מזכ"ל תנועת המושבים. הרישיון יינתן לאקדח אחד ו-50 כדורים.
אישורים נדרשים:
המלצה מקב"ט רשות מקומית וקב"ט המועצות האזוריות.
טופס 1220 המכיל דיווח לרשות המיסים של בעל הקרקע, בצירוף החותמת "נתקבל" מאת רשות המיסים. (למעט חבר באגודות שיתופיות).
תצהיר, בהתאם לנדרש:
תצהיר חקלאי סוג 1
תצהיר חקלאי סוג 2
תצהיר חקלאי שכיר
תצהיר חקלאי החבר באגודה שיתופית
אישור מהרשות המוניציפאלית על תושבות או אישור על חברות באגודה שיתופית ואישור רשם האגודות השיתופיות.
לשכיר – 3 תלושי שכר מלפני שלושה חודשים לפחות טרם הגשת הבקשה.

5. הובלת חומרי נפץ– בעל רישיון בתוקף להובלת חומרי נפץ זכאי לרישיון לאקדח אחד ו-50 כדורים.
מסמכים ואישורים נדרשים:
היתר ממשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים על שם המבקש / המעסיק להובלת חומרי נפץ.
רישיון רכב ורישיון נהיגה עם אישור להובלת חומר נפץ.
כמו כן, ביחס לעצמאיים / שכירים:
עצמאי – אישור מס הכנסה על הכנסה מעיסוק של הובלת חומרי נפץ.
שכיר – אישור מעסיק המחזיק ברישיון מטעם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, על העסקת המבקש בתחום הובלת חומרי נפץ.
שלושה תלושי שכר מלפני שלושה חודשים לפחות טרם הגשת הבקשה.

6. משרתי ובוגרי כוחות הביטחון:
* קציני צה"ל בעלי דרגות סגן ומעלה
* נגדי צה"ל בעלי דרגת רס"ר ומעלה ובעלי דרגות מקבילות בכוחות ביטחון אחרים.
* שירות ביחידה מיוחדת השייכת לכוחות הביטחון, מתוך רשימה שנקבעה על ידי מי שהוסמך לכך בכוחות הביטחון.
* בצה"ל ובמשטרה – לוחמים בעלי רובאי 07 ורובאי 08.
הרישיון יינתן לאקדח אחד ו-50 כדורים.
אישורים נדרשים:
לנגד / קצין – תעודת נגד או תעודת קצין, בהתאם.
לבעלי רובאי 07 או רובאי 08 – טופס 830 – אישור על מהלך שירות צבאי (ניתן להנפיק דרך אתר צה"ל).
משרתים כלוחמים ביחידה מיוחדת – מסמך רשמי מטעם קצין משאבי אנוש בגוף הביטחוני הרלוונטי, חתום בחותמת.

7. שירות במשטרת ישראל:
* שוטר בעל עבר של שירות קבע במשטרת ישראל במשך שנתיים לפחות, וכן, שוטר במהלך שירות הקבע כאמור.
* מתנדב במשטרת ישראל, על פי אישור משטרה ובהתאם לנהלי המשטרה.
הרישיון יינתן לאקדח אחד ו-50 כדורים.
אישורים נדרשים:
שוטר – יציג מסמך רשמי מטעם קצין אמ"ש מחוזי חתום ונושא חותמת, המציין את תקופת שירותו במשטרה.
מתנדבי משטרה – יציגו אישור מטעם ראש מחלקת המתנדבים במשטרה.

8. בעלי הכשרה ייחודית
* בוגרי קורס רשות שדות התעופה – "קורס אחיד" או קורס מאבטחי מתקן יל"ה – ביה"ס להכשרת מאבטחים של רשות שדות התעופה.
* שב"כ – בוגרי קורס מאבטחים בשב"כ.
* מלמ"ב – בוגרי קורס אחיד במערכת הביטחון.
הרישיון יינתן לאקדח אחד ו-50 כדורים.
אישורים נדרשים:
רשות שדות התעופה – אישור מעבר קורס ממנהל רשות שדות התעופה, או מי שהוסמך לתת אישור כאמור על ידו.
שב"כ – אישור מראש אגף משאבי אנוש בשב"כ או מי שהוסמך לתת אישור כאמור, המעיד על מעבר אחד מהקורסים הבאים: אחיד / ארזים / קב"ט נציגויות / קב"ט תעופה / מאבטחי מתקן.
מלמ"ב – תעודה המעידה על מעבר קורס אחיד מטעם משרד הביטחון.

9. המלצה ספציפית של משטרת ישראל
הרשות המוסמכת רשאית לתת רישיון לאקדח גם למי שלא מקיים את התנאים האמורים בדרישות הסף 1 עד 3.
התנאים בהם יינתן רישיון על אף אי עמידה בדרישות הסף:
מלאו למבקש 21 שנה, ומשטרת ישראל המליצה לתת רישיון, על אף שאינו עומד בתנאים.
משטרת ישראל תפעל על פי נוהל שנקבע על ידה.
הרישיון יינתן לאקדח אחד ו-50 כדורים.
אישורים נדרשים:
פנייה והמלצה פרטנית מטעם ראש חטיבת האבטחה במשטרת ישראל לראש אגף רישוי כלי ירייה.

10. קצין ביטחון בגוף מוכר – קצין ביטחון הפועל כחלק מגוף מוכר על ידי משטרת ישראל, שעבר הכשרה משטרתית, משמש בתפקיד בפועל ואושר לכך, על ידי ראש חטיבת אבטחה במשטרה.
הרישיון יינתן לאקדח אחד ו-50 כדורים.
אישורים נדרשים:
על קצין ביטחון בגוף מוכר להציג תעודת קב"ט, לה יצורף אישור מראש חטיבת האבטחה במשטרת ישראל או מי שהוסמך לכך על ידו, לפיו הגוף שבו עובד מגיש הבקשה מוכר על ידי משטרת ישראל לצורך קבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה.

11. כבאי – כבאי פעיל ברשות הארצית לכבאות והצלה, עם ותק של שנתיים לפחות, על פי נוהל. הרישיון יינתן לאקדח אחד ו-50 כדורים.
אישורים נדרשים:
פנייה והמלצה מקב"ט הרשות הארצית לכבאות והצלה או מי שהוסמך לכך על ידי הנציב, ערוך על גבי מסמך רשמי מטעם הרשות, חתום בחותמת הממליץ.

12. עובדים ומתנדבי גופי הצלה:
*עובד מד"א קבוע בשירות פעיל, עם ותק של שנה לפחות, על פי נוהל.
*עובד או מתנדב בזק"א – עם ותק של שנה לפחות, על פי נוהל.
*מתנדב בעמותת "רגע של אמת זק"א – זיהוי קרבנות אסון" – עם ותק של שנה לפחות, על פי נוהל.
*עובד או מתנדב בעמותת "איחוד הצלה ישראל" – עם ותק של שנה לפחות, על פי נוהל.
הרישיון יינתן לאקדח אחד ו-50 כדורים.
אישורים נדרשים:
עובד מד"א – פנייה ואישור פרטני של מי שהוסמך על ידי מנכ"ל מד"א לערכו, כתוב על גבי מסמך רשמי וחתום בחותמת הגוף הרלוונטי.
עובד זק"א – פנייה ואישור פרטני של מי שהוסמך על ידי מנכ"ל זק"א לערכו, כתוב על גבי מסמך רשמי וחתום בחותמת הגוף הרלוונטי.
עובד רגע של אמת זק"א זיהוי קרבנות אסון – פנייה ואישור פרטני של מי שהוסמך על ידי מנכ"ל רגע של אמת זק"א לערכו, כתוב על גבי מסמך רשמי וחתום בחותמת הגוף הרלוונטי.
עובד או מתנדב בעמותת איחוד הצלה – פנייה ואישור פרטני של מי שהוסמך על ידי מנכ"ל איחוד הצלה לערכו, כתוב על גבי מסמך רשמי וחתום בחותמת הגוף הרלוונטי.

13. מדריך ירי – מדריך ירי פעיל המועסק במטווח קליעה מורשה, ומחזיק ברישיון מדריך ירי.
הרישיון יינתן לאקדח אחד ו-50 כדורים.
אישורים נדרשים:
מחזיק ברישיון מדריך ירי בתוקף
הצהרה חתומה

14. ספורטאי יורה פעיל
*רישיון כלי ירייה לצורך ירי אולימפי:
צריך להיות חבר רשום בהתאחדות הקליעה בישראל במשך שנתיים ברצף, ועליו לעמוד בתנאי של השתתפות ב-5 תחרויות מוכרות ע"י התאחדות הקליעה, בכל עונה.
*רישיון לכלי ירייה שאינם לצורך ירי אולימפי:
צריך להיות חבר רשום בהתאחדות הקליעה בישראל במשך שלוש שנים ברצף, ועליו לעמוד בתנאי של השתתפות ב-5 תחרויות מוכרות ע"י התאחדות הקליעה, בכל עונה. כאן מתווסף תנאי נוסף – שתי תחרויות מהתחרויות המוזכרות בסעיף זה לעיל צריכות להיערך בליגה הארצית או באליפות ישראל.
לעניין סעיף זה:
לא יינתן רישיון המוגדר כצבאי.
כלי ירייה – לפי המלצת התאחדות הקליעה.
תחמושת – לפי המלצת התאחדות הקליעה.
אישורים נדרשים:
פנייה והמלצה ממנכ"ל התאחדות הקליעה, אישור על חברות בהתאחדות, ואישור השתתפות בתחרויות כפי שמצוין בהגדרת התבחין.

15. ציד – בעל רישיון ציד או היתר צידה בתוקף, מטעם רשות הטבע והגנים.
כלי ירייה – לפי המלצת רשות הטבע והגנים.
תחמושת – 700 כדורים מסוג שייקבע בהמלצת רשות הטבע והגנים.
אישורים נדרשים:
פנייה והמלצה ממנהל האגף להגנה על החי והצומח מטעם רשות הטבע והגנים אל ראש האגף, לפיה המבקש מועמד לרישיון ציד או להיתר צידה.
תוקפו של הרישיון יותנה בתוקפו של רישיון הציד או היתר הצידה, לפי העניין.
הגדלת מכסת הכדורים: ניתן לבקש הגדלת מכסת הכדורים, בהמלצת ראש חטיבת האכיפה ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

16. צרכים וטרינריים:
*וטרינר המחזיק רישיון מטעם משרד החקלאות.
*אדם העובד בליווי וטרינר ותחת פיקוחו, באופן קבוע.
כלי הירייה מיועד לצרכים וטרינריים בלבד, לפי המלצת מנהל השירותים הווטרינרים מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
אישורים נדרשים:
עבור וטרינר – על מבקש הבקשה להחזיק ברישיון וטרינר, ולהגיש תצהיר וטרינר חתום
מבקש אחר(לדוגמה, אדם העובד בליווי וטרינר ותחת פיקוחו) – תצהיר אדם העובד בליווי וטרינר חתום

17.מדביר – בעל רישיון מדביר מוסמך ברמה 2 בתוקף, מטעם המשרד להגנת הסביבה.

סוג כלי הירייה – רובה אוויר וכדורים לצרכי הדברה.
ביצוע ירי לפי סעיף זה ייערך בהתאם להנחיות משטרת ישראל.
אישורים נדרשים:
על מגיש הבקשה להחזיק ברישיון בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה, של מדביר מוסמך ברמה 2.
להביא המלצה מהרשם לענייני מדבירים אגף מזיקים והדברה, במשרד להגנת הסביבה, המראה כי המבקש משמש כמדביר מוסמך, הרשום ביומן פעילות ההדברה.
יש להגיש גם התחייבות חתומה של המדביר המוסמך

18. מזכרת – מי שירש כלי ירייה או מי מחזיק כלי ירייה ברישיון, ומעוניין להותירו מושבת (זמנית) לצורכי מזכרת.
במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים, ראש האגף רשאי לאשר החזקת כלי ירייה לצרכי מזכרת.
אישורים נדרשים:
במקרה של ירושה של אקדח או כלי ירייה – מסמך רשמי המעיד על הירושה (כגון צו קיום צוואה).
במקרה של קבלת אקדח במתנה – יש להציג ראיה על קבלת המתנה.
אישור השבתה זמנית של כלי הירייה אצל סוחר מורשה, שקיבל היתר לכך כתנאי לכל חידוש רישיון.
ניתן לקבל בלשכות הרישוי הנחיות נוספות לעניין השבתת כלי הירייה והחזקתו, (ייתכן וישתנה בהתאם לסוג כלי הירייה).

עמידה בתבחינים לקבלת רישיון אקדח

רישיון לאקדח יינתן למי שהוכיח כי הוא עומד בדרישות הסף שבראש מאמר זה ובאחד מהתבחינים, חתם על הצהרה כי הוא עומד בתבחין, ומתחייב לעדכון את פקיד הרישוי במקרה בו הוא לא עומד יותר באותו תבחין (לדוגמה במקרה של שינוי נסיבות / שינוי עיסוק / שינו מקום מגורים וכדומה, הכל בהתאם לנסיבות העניין). ההצהרה וההתחייבות ייחתמו בכל מקרה של חידוש רישיון אקדח.
לצורך הוכחת תבחין מסוים על מבקש הרישיון להמציא מסמכים בהתאם לדרישות הרשות המוסמכת.
המסמכים הדרושים להוכחת עמידה בתבחין יפורסמו על ידי הרשות המוסמכת.
במקרה בו לאחר הצגת המסמכים התעורר ספק בדבר עמידה בתבחין, פקיד הרישוי או ראש האגף רשאי לדרוש מסמכים נוספים הנחוצים לבירור עמידה בתבחין.
ככל ושוכנע פקיד רישוי או ראש אגף כי לא ניתן להמציא מסמך מסוים מהמסמכים, הוא רשאי לדרוש מסמך אחר במקומו.
אי עמידה בתנאי התבחין בו עמד מלכתחילה בעל הרישיון, מחייבת הודעה לפקיד הרישוי והפקדה של כלי הירייה והרישיון במשטרה, לא יאוחר מ-72 שעות.
ככל והתברר לפקיד הרישוי שבעל הרישיון לא עומד עוד בתנאי התבחין, יבוטל רישיונו, אלא אם הוכיח שהוא עומד בתבחין אחר.
שימוש בכלי ירייה ייערך בהתאם להגדרת התבחין בשלו ניתן רישיון.

לכמה סוגי נשק ניתן לקבל רישיון?

רישיון יינתן, בדרך כלל, לכלי ירייה אחד, גם במקרה בו מבקש הרישיון לאקדח עומד במספר תבחינים המאפשרים קבלת הרישיון.
אישור רישיון לכלי ירייה נוספים יינתן על ידי ראש האגף לרישוי כלי ירייה, ככל והתבחינים בהם עומד מבקש הרישיון מצריכים כלי ירייה מסוגים שונים.
בנוסף על כך, ראש האגף רשאי, מטעמים מיוחדים, לאשר החזקת כלי ירייה נוסף בתבחין "מזכרת".

תוקף רישיון לאקדח

הרישיון לאקדח יינתן לתקופה מוגבלת, על פי קביעת הרשות. תוקף רישיון האקדח נקבע על פי תקנות כלי הירייה (תוקפם של רישיונות), התשס"ג-2002 ומצוין בכרטיס הרישיון.

כאשר פג תוקף רישיון האקדח, על בעל הרישיון להפקידו יחד עם הרישיון במשטרה, ללא דיחוי.

כאשר פג תוקף רישיון האקדח, על בעל הרישיון להפקידו יחד עם הרישיון במשטרה, ללא דיחוי.

חידוש רישיון אקדח

אחריות לחידוש רישיון אקדח מוטלת על בעל הרישיון.
מועד ביצוע חידוש הרישיון – החל משלושה חודשים לפני תפוגת הרישיון ועד לפקיעת הרישיון.
כאשר בעל הרישיון כבר לא עומד בתנאי התבחין או פג תוקפו של הרישיון, ולא הופקד כלי הירייה:
*בקשה לחידושו תיחשב בקשה לרישיון חדש, הרשות המוסמכת תהיה רשאית לא לדון בבקשה כל עוד לא הופקד כלי הירייה.
*הרשות המוסמכת רשאית לדחות בקשות רישיון נוספות של אותו אדם, אף לאחר שהפקיד את כלי הירייה, כאשר השיקול העומד לנגד עיניה יהיו משך הזמן עד להפקדה.

מה עושים במקרה של אובדן / גניבה של אקדח

במקרה של גניבה או אובדן של אקדח, כאשר בעל הרישיון מבקש רישיון חדש, מתן הרישיון יותנה באישור מטעם משטרת ישראל. במסגרת האישור תובא בחשבון עמידת של המבקש בתנאים המופיעים בסעיף 15(א)(2) לחוק.
ככל ואקדח מחולט (לדוגמה בצו בית משפט / על ידי המשטרה), או מושמד, ולא פעל מבקש הרישיון למניעת המקרה בהתאם לחוק, בקשה לקבלת לרישיון אקדח תידון כבקשה חדשה ותותנה בעמידה בתבחין תקף.

קישורים להגשת בקשה לרישיון נשק

סימולטור לבדיקת זכאות לרישיון לאקדח

לחץ כאן למעבר למחשבון האגף לרישוי כלי ירייה
קישור לרשימת התבחינים
לחץ כאן למעבר לרשימת התבחינים לרישיון נשק פרטי
בקשה לרישיון נשק פרטי
לחץ כאן למעבר לטופס הגשת בקשה לרישיון נשק פרטי
לבקשה יש לצרף:

·        הצהרת בריאות- חתומה על ידי רופא משפחה

·        תצלום תעודת זהות כולל ספח

·        טופס 830 (אישור על שירות צבאי)- ניתן לקבלו באתר צה"ל / אישור שירות לאומי או אזרחי / פטור משירות

·        מסמכים נוספים התומכים בנתוני הבקשה


Picture of עורך דין תעבורה אוראל שטרית
עורך דין תעבורה אוראל שטרית

משרדנו שם דגש על יחס אישי, מסור ומקצועי ללקוח ועל כן מעסיק בשורותיו עורכי דין בלבד, ללא מתמחים. היתרון ללקוח – ביטחון שבמקרה שלו יטפל עורך דין בעל ניסיון בלבד, לא מתמחה/סטודנט אשר אינו בקיא ברזי המקצוע. אופן ניהול התיקים מתבצע באמצעות בניית אסטרטגיה, בשיתוף עם הלקוח כמובן, כאשר כל אחד מעורכי הדין במשרד תורם מתחום מומחיותו האישית לתיק. ייעוץ וייצוג בעבירות תעבורה: נהיגה בשכרות | עבירות מהירות | תאונות דרכים | נהיגה ללא רישיון נהיגה | פסילה מנהלית | ביטול איסור שימוש ברכב | דו"חות תנועה | פסילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים | נקודות משרד הרישוי

השאירו פרטים ועורך דין תעבורה אוראל שטרית יחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים - משרד עורך דין תעבורה אוראל שטרית

כדאי לבקר! מאמרים נוספים מאת עורך דין אוראל שטרית

מצלמות המהירות החדשות
עורך דין תעבורה

מצלמות מהירות חדשות בדרך לאילת

מצלמות מהירות חדשות לבדיקת מהירות נסיעת כלי הרכב הוצבו, זה מכבר, בכביש 90 דרום (הדרך לאילת). מצלמות המהירות החדשות בודקות מהירות ממוצעת של נסיעה, לאורך

קרא עוד »
ענישה על נהיגה בשכרות
עורך דין נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות

ענישה על נהיגה בשכרות מתפרשת על טווח רחב של עונשים. בין סוגי ענישה בעבירות תעבורה שניתן למצוא בעבירת השכרות קיימים פסילה בפועל, פסילה על תנאי,

קרא עוד »
Call Now Button