מעצר ימים

מעצר ימים

מעצר ימים – מעצר לצורכי חקירה

מעצר ימים הוא מעצר שנועד בעיקר לאפשר למשטרה לבצע פעולות חקירה ולהגן על הציבור.

לרוב מבקשת המשטרה מבית המשפט להאריך מעצרו של חשוד ככל שניתן, דהיינו כמה שיותר ימי מעצר.
בשלב זה תפקידו של הסנגור הוא לוודא שבית המשפט, יבחן כל דרך לשחרור, להציע לבית המשפט חלופות מעצר ורק אם אין ברירה – להורות על מעצר.

מעצר ימים נקרא גם מעצר לתקופת החקירה.

במסגרת הליך זה, ככלל, מובאים העצורים בפני שופט עד 24 שעות מרגע מעצרם.

כלל זה משתנה במקרים בהם אופי העבירה הינו ביטחוני, או בעבירות אותן ביצע קטין.

בבואו להאריך מעצר בשלב זה על בית המשפט לבחון האם מתקיימים התנאים הבאים:

  1. חשד סביר לכך שהחשוד ביצע את העבירה.
  2. מתקיימת לפחות אחת מהעילות להארכת מעצר המפורטות בחוק.

עילות מעצר בהליך מעצר ימים

כאמור לעיל, על התביעה להראות כי מעבר לחשד הסביר לכך שהחשוד ביצע את העבירה, מתקיימת עילת מעצר אחת לפחות בעניינו.

העילות להארכת מעצר מופיעות בסעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996:

  1. עילות המעצר לפני הגשת כתב אישום

(א) שופט לא יצווה על מעצרו של אדם, אלא אם כן שוכנע כי קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה, שאיננה חטא, ומתקיימת אחת מעילות אלה:

(1) קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת;

(2) קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;

(3) בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר; בית המשפט לא יצווה על מעצר לפי עילה זו לתקופה העולה על 5 ימים; שוכנע בית המשפט שלא ניתן לקיים את הליך החקירה בתוך התקופה האמורה, רשאי הוא לצוות על מעצר לתקופה ארוכה יותר או להאריכו ובלבד שסך כל התקופות לא יעלו על 15 ימים.

(ב) שופט לא יצווה על מעצר לפי סעיף קטן (א'), אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה.

הסנגור נגד התביעה

בבקשה להארכת מעצר של חשוד במסגרת מעצר ימים, הרבה פעמים מצהירה התביעה שהחשוד גם עלול לשבש הליכי חקירה, גם ישנו חשש לביטחון הציבור וגם סכנה שהחשוד יברח וכן עוד טענות, הכל כדי ששופט המעצרים ישאיר את החשוד במעצר.

לא מן הנמנע כי תתבקש הארכת מעצר של חשוד למשך מספר רב של ימים.

זאת כדי שלמשטרה תהיה אפשרות לבצע פעולות חקירה שהייתה יכולה לבצע תוך שעות ספורות.

עורך דין פלילי מנוסה יראה שאין צורך בהארכת מעצר ארוכה ויפעל לשחרור מיידי של החשוד בתנאים שאינם כוללים מעצר.

יש לשים לב! כאשר ניתנת על ידי בית המשפט החלטה להמשיך במעצר לצורך חקירה – החשוד עתיד להיחקר.

לכן, חובה להכיר את המדריך לנחקר במשטרה – למעבר למדריך לחץ כאן

משרד עורכי דין אוראל שטרית מתמחה במתן שירותי ייצוג לחשודים בהליך מעצר ימים. צוות עורכי הדין של המשרד יעשה ככל שביכולתו לשחררכם ממעצר הימים.

חייגו אלינו עכשיו:

052-8844323

בעריכת מאמר זה הושקעו שעות עבודה רבות. נשמח אם תביעו הערכתכם באמצעות השארת ביקורת חיובית בדף העסקי שלנו.

בעריכת מאמר זה הושקעו שעות עבודה רבות. נשמח אם תביעו הערכתכם באמצעות השארת ביקורת חיובית בדף העסקי שלנו.

צריך ייעוץ מעורך דין? השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

Call Now Button