זימון למרב"ד בעיות הורמונאליות וחילוף חומרים

זימון למרב"ד בעיות הורמונאליות וחילוף

זימון למרב"ד בעיות הורמונאליות וחילוף חומרים [Metabolic and Hormonal manifestations]

באילו מקרים ובעקבות איזה תסמינים מתקבל זימון למרב"ד בעיות הורמונליות וחילוף חומרים?

עיקר המקרים בהם מתקבל זימון לבדיקות במרב"ד, על רקע בעיות הורמונליות וחילוף חומרים, הם במקרה של סכרת, אשר כידוע, כאשר היא לא מטופלת היא גורמת לעיתים קרובות לפגיעה בכלי הדם.

כתוצאה מפגיעה זו, נגרמים נזקים לאיברים שונים, האדם הסובל ממחלת הסוכרת יסבול במקרים רבים מעייפות, טשטוש ראייה וירידה בחדות ראיה.

במאמר זה נסקור את הגורמים העיקריים בתחום בעיות הורמונליות וחילוף חומרים, המביאים לזימון נהג לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

זימון למרב"ד בעיות הורמונאליות וחילוף חומרים – בדיקות סכרת במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

סכרת מוגדרת כקבוצת מחלות חילוף חומרים, המאופיינות ברמת גלוקוז גבוהה בדם ונגרמות מפגם ביצירת אינסולין ו/או בהתנגדות להשפעת אינסולין.

כשאינה מטופלת, סכרת פוגעת בכלי דם וכתוצאה מכך נגרמים נזקים באברים בגוף.

איברים בהם הפגיעה גבוהה: רשתית העין, מערכת העצבים, מערכת הלב, וכליות.

סכרת פוגעת ישירות ביכולת נהיגה במצבי היפרגליקמיה והיפוגליקמיה.

מצבי היפרגליקמיה מלווה לעתים בעייפות, ראייה מטושטשת וירידה בחדות הראייה.

מצבי היפוגליקמיה מתרחשים במטופלי סכרת העושים שימוש בתרופות המורידות את רמת הגלוקוז בדם.

נהיגה במצב של היפוגליקמיה מתונה מתבטאת בהזעה, רטט, רעד ותחושות דיקור באזור הפה.

נהיגה במצב של היפוגליקמיה חמורה מתבטאת, בנוסף לאמור לעיל, בלקות מוטורית ו/או תפיסתית, הפרעות התנהגותיות או שיבוש הכרה.

היפוגליקמיה לא סוכרתית היא הפרעה נדירה, שתופעותיה אינן שונות מהיפוגליקמיה סוכרתית.

הסובלים מהפרעה זו אינם מתאימים רפואית לרישיון נהיגה, כל עוד שסיבת ההיפוגליקמיה לא אובחנה ולא טופלה.

זימון למרב"ד בעיות הורמונאליות וחילוף חומרים – מחלות בלוטת התריס – Thyroid disease

פעילות יתר של בלוטת התריס בצירוף סיבוכים של מערכת הלב, העצבים או השרירים, פוגע ביכולות השיפוט וביכולותיו המוטוריות של הנהג.

נהגים הסובלים ממצב רפואי זה אינם מתאימים לקבלת רישיון נהיגה עד קבלת טיפול רפואי מתאים וסילוק הסימפטומים.

זימון למרב"ד בעיות הורמונאליות וחילוף חומרים – מחלות בלוטת הפאראתירואיד – Parathyroid disease

נהג הסובל מתת סידן בדם בליווי סימפטומים נוירולוגיים או שריריים משמעותיים – אסורה עליהם הנהיגה.

ככל והסימפטומים חולפים בעקבות טיפול מתאים, ניתן לחדש המלצה לתאמה רפואית לקבלת רישיון נהיגה.

מחלות יותרת המוח – Pituitary disease

נהג הסובל מליקוי הורמון דיורטי מיהול השתן וצימאון מופרז, על רקע רמה נמוכה של הורמון אנטידיורטי, או תת תגובה כלייתית לרמת הורמון אנטידיורטי תקינה, אינו מתאים רפואית לקבלת רישיון נהיגה, עד שהבעיה הרפואית תתייצב בעקבות טיפול תרופתי.

ליקויי יותרת המוח הקדמית – Anterior pituitary hormone deficiencies

נהג הסובל מחסר הורמוני חלק קדמי בלוטת יתרת המוח עלול לפתח סימפטומים המשבשים את יכולת הנהיגה, ועל כן אינם מתאימים לרישיון נהיגה.

ניתן לשקול התאמה לרישיון נהיגה, בהגבלה, לאחר השגת איזון במצבם הקליני.

אקרומגליה Acromegaly

הסובל מאקרומגליה מפתח חולשה בשרירים, חווה כאבים, סובל מעייפות, מסימפטומים נוירולוגיים משמעותיים, הפרעות בראייה, לב מוגדל או כאב ראש נדרש להפסיק לנהוג.

לאחר קבלת טיפול מתאים, כשיכולת הראייה מספיקות לנהיגה, והסימפטומים האחרים אינם משבשים יכולות הנהג בצורה משמעותית, ניתן לשקול התאמה לרישיון נהיגה.

Adrenal disease מחלות הורמונליות אדרנליות

אדם הסובל ממחלת קושינג מפתח חולשת שרירים נדרש להפסיק לנהוג.

במידה והנהג מקבל טיפול ומראה שיפור בחולשת השרירים, ניתן לשקול התאמה לרישיון נהיגה, במגבלות.

אדם הסובל ממחלת אדיסון שתוצאות הטיפול בו מוצלחות, מתאים לרישיון נהיגה, בתנאי שהוא עובר טיפול רפואי תקופתי ברציפות.

נהג הסובל מפעילות יתר של ליבת בלוטת יתרת הכליה בליווי כאבי ראש, סחרחורות או טשטוש ראייה לא מתאים לרישיון נהיגה כלשהו.

ניתן לשקול התאמה לרישיון נהיגה, במידה והסימפטומים משתפרים משמעותית, בעקבות קבלת טיפול רפואי מתאים.

תקנים להתאמה רפואית לרישיון נהיגה – זימון למרב"ד בעיות הורמונאליות וחילוף חומרים

Diabetes Mellitus – DM

ללא טיפול אינטנסיבי באינסולין (3 הזרקות אינסולין ומעלה ביממה, או הזלפת אינסולין באמצעות משאבה).

Type HbA1c

מעל 12:

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של ההמרב"ד במקרה זה תהיה – הנהג אינו מתאים לקבלת רישיון .

ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

 • קבלת חוות דעת מטעם רופא מומחה לסוכרת.

10-12:

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המרב"ד תהיה – הנהג לא עומד בדרישות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

 • קבלת חוות דעת מטעם רופא מומחה לסוכרת.

10 ומטה:

ללא טיפול תרופתי, על פי המרב"ד – הנהג עומד בדרישות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המרב"ד – הנהג אינו עומד בדרישות לקבלת רישיון נהיגה, אלא אם יעמוד במגבלה:

 • רמת HbA1c קטנה מ-10

ברמה זו, הנהג עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

כל עוד לא עומד בתנאים, ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה

 • רמת HbA1c קטנה מ-10, כאשר הנהג מטופל בתרופות היפוגילקמיות או אינסולין, ללא אירוע היפוגליקמיה.

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

המלצת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה במגבלה,  HbA1c בתחום 6-10, או קבלת חוות דעת מרופא מומחה לסוכרת.

מטופל/ת בתרופות היפוגילקמיות או באינסולין, עם או בלי שילוב בתרופות פומיות, שהיה לו/ה אירוע היפוגליקמיה

א. במקרים של היפוגליקמיה משמעותית – גלוקוזה פחות מ-55 מ"ג % ונדרש סיוע לעזרה למטופל.

ב. כאשר מדובר בהיפוגליקמיה קלה – גלוקוזה בדם בטווח של 55-70 מ"ג% וישנם סימפטומים מוקדמים, במשך זמן של-3 חודשים לפחות מאירוע ההיפוגליקמיה – על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

בתום 3 חודשים לפחות, מאירוע ההיפוגליקמיה ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

 • קבלת חוות דעת מרופא מומחה לסוכרת על מצב ותפקוד המטופל.

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

 • התרחשו עד-3 אירועים בפרק זמן של 6 חודשים, לפי דווח רופא.

 • במקרה בו מדובר על יותר מ-3 אירועים בפרק זמן של 6 חודשים, חוות דעת מרופא מומחה לסוכרת על מצב ותפקוד המטופל.

משך זמן של-3 חודשים לפחות, מאירוע ההיפוגליקמיה – על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

משך זמן של-3 חודשים לפחות, מאירוע ההיפוגליקמיה – ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים

 • קבלת חוות דעת מרופא מומחה לסוכרת על מצב ותפקוד המטופל.

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

 • התרחשו עד-3 אירועים בפרק זמן של 6 חודשים, לפי דווח רופא.

 • במקרה בו מדובר על יותר מ-3 אירועים בפרק זמן של 6 חודשים, חוות דעת מרופא מומחה לסוכרת על מצב ותפקוד המטופל.

מטופל/ת בתרופות היפוגילקמיות או אינסולין, עם או בלי תרופות פומיות, ללא אירוע היפוגליקמיה

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה, במגבלה:

 • HbA1c בתחום 6-12, או קבלת חוות דעת מרופא מומחה לסוכרת.

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה, במגבלה:

 • HbA1c בתחום 6-12, או קבלת חוות דעת מרופא מומחה לסוכרת.

מטופל/ת בתרופות היפוגילקמיות או אינסולין, עם או בלי תרופות פומיות, שהיה לו אירוע היפוגליקמיה

א. היפוגליקמיה משמעותית – גלוקוזה פחות מ-55 מ"ג % ונדרש סיוע לעזרה למטופל.

ב. היפוגליקמיה קלה – גלוקוזה בדם בטווח של 55-70 מ"ג% וישנם סימפטומים מוקדמים, במשך זמן של-3 חודשים לפחות מאירוע ההיפוגליקמיה – על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

בתום 3 חודשים לפחות, מאירוע ההיפוגליקמיה ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

 • קבלת חוות דעת מרופא מומחה לסוכרת על מצב ותפקוד המטופל.

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

 • התרחשו עד-3 אירועים בפרק זמן של 6 חודשים, לפי דווח רופא.

 • במקרה בו מדובר על יותר מ-3 אירועים בפרק זמן של 6 חודשים, חוות דעת מרופא מומחה לסוכרת על מצב ותפקוד המטופל.

משך זמן של-3 חודשים לפחות, מאירוע ההיפוגליקמיה – על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

משך זמן של-3 חודשים לפחות, מאירוע ההיפוגליקמיה – ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

 • בכפוף לקבלת חוות דעת מרופא מומחה לסוכרת על מצב ותפקוד המטופל.

ליקוי הורמון אנטידיורטי – מיהול השתן

רישיון נהיגה לרכב פרטי

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

 • ייצוב קליני בטיפול.

 • לא קיימות הפרעות ראייה או סימפטומים נוירולוגיים משבשי יכולת נהיגה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

 • ייצוב קליני בטיפול.

 • לא קיימות הפרעות ראייה או סימפטומים נוירולוגיים משבשי יכולת נהיגה.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

Anterior deficiency – הפרעות תפקוד במרב"ד

רישיון נהיגה לרכב פרטי

נהג המפתח הפרעות בתפקוד, כגון עייפות, תת לחץ דם, היפוגליקמיה.

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

* טיפול בסימנים המפריעים לתפקוד הנהג.

* ראייה בתחום הנדרש מנהג על פי המרב"ד.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

רישיון נהיגה לרכב מקצועי

נהג רכב מקצועי, המפתח הפרעות בתפקוד – כגון עייפות, תת לחץ דם, היפוגליקמיה.

על פי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ההמלצה הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרה זה תהיה – הנהג אינו עומד בדרישות הרפואיות לקבלת רישיון נהיגה.

ניתן לשקול המלצה רפואית לקבלת רישיון נהיגה בתנאים:

 • טיפול בסימנים המפריעים לתפקוד הנהג.

 • ראייה בתחום הנדרש מנהג על פי המרב"ד.

חובת דווח:

קיימת חובת דווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

עורך דין אוראל שטרית מתמחה בתיקי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. זכור! למרב"ד לא ניגשים לבד!

התקשר עכשיו לקבלת ייעות ראשוני ללא התחייבות מעורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אוראל שטרית.

בעריכת מאמר זה הושקעו שעות עבודה רבות. נשמח אם תביעו הערכתכם באמצעות השארת ביקורת חיובית בדף העסקי שלנו.

צריך ייעוץ מעורך דין? השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

רישיון-לאקדח
עורך דין פלילי

רישיון לאקדח

קבלת רישיון לאקדח מצריכה עמידה בתנאים הנקבעים על ידי שר ביטחון הפנים, בתאום עם גורמי ביטחון. רשימת התבחינים המפורטים במסמך זה היא סגורה וממצה, ולא

קרא עוד »
הסדר-טיעון-בעבירות-תעבורה
עורך דין תעבורה

הסדר טיעון בעבירות תעבורה

הסדר טיעון, הנקרא גם "עסקת טיעון", הינו הסדר הנערך בין התביעה לנאשם בנוגע לסעיפי האישום בגינם הוגש כתב האישום נגד הנאשם. הסדר הטיעון חל על

קרא עוד »
עקיפה-מסוכנת
עורך דין תעבורה

עקיפה מסוכנת

עקיפה מסוכנת הינה עבירת תעבורה חמורה ובהתאם לכך, ענישה בעבירות תעבורה מסוג זה- מחמירה ביותר.בחוק מעוגנת עבירה זו בתקנה 47 לתקנות התעבורה, העוסקת במקרים של:עקיפה

קרא עוד »
נהיגה-בזמן-פסילה
עורך דין תעבורה

נהיגה בזמן פסילה

נהיגה בזמן פסילה נחשבת לאחת העבירות החמורות בפקודת התעבורה. ענישה על נהיגה בפסילה כוללת, בין היתר, רכיב מאסר. על פי חוק, ענישה בעבירות תעבורה שעניינן

קרא עוד »
אי-ציות-להוראת-שוטר
עורך דין תעבורה

אי ציות להוראת שוטר

עבירת אי ציות להוראת שוטר הינה עבירת תעבורה מסוג הזמנה לדין. משמע, לא ניתן לפטור את העניין באמצעות תשלום קנס בלבד. אדם העובר עבירת אי

קרא עוד »
Call Now Button